bai 18: Trình bày trang văn bản và in T1 Tin 6 HKII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Quan sát 2 văn bản sau: Em thấy văn bản nào trình bày hợp lý hơn? Văn bản 2 được trình bày hợp lý hơn. Không hợp lí

PowerPoint Presentation:

Quan sát 2 văn bản sau: Với văn bản có nội dung như trên thì cách trình bày trang nào hợp lý hơn? Hợp lí hơn

Bài 18:

Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

PowerPoint Presentation:

Bài 18 Trang văn bản là gì? Trình bày trang văn bản nhằm mục đích gì ? 1/ Trình bày trang văn bản: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN  Phần văn bản trên một trang in được gọi là trang văn bản.  Trình bày trang văn bản nhằm mục đích để văn bản in ra tuân thủ các quy định về tính khoa học và thẩm mĩ.

PowerPoint Presentation:

Trang đứng Trang nằm ngang

PowerPoint Presentation:

Lề phải Lề trên Lề dưới Lề trái

PowerPoint Presentation:

Các yêu cầu cơ bản khi trình bày văn bản là gì? Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1/ Trình bày trang văn bản: - Đặt lề trang: lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày văn bản: - Chọn hướng trang: trang đứng hay trang nằm ngang. Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

PowerPoint Presentation:

Lề trang Lề đoạn văn Lề đoạn văn có thể “thò” ra ngoài lề trang Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản. Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.

PowerPoint Presentation:

Lưu ý: Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể “thò” ra ngồi lề trang. Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.

PowerPoint Presentation:

Nháy chuột vào bảng chọn File Chọn Page Setup Trang đứng Trang ngang Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh nào? Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: File  Page Setup Margins: - Chọn hướng trang: + Portrait: Trang đứng + Landscape: Trang ngang Lề trái Lề trên Lề dưới Lề phải Hình ảnh của trang ứng với các lựa chọn trên - Đặt lề trang: + Top: lề trên + Bottom: lề dưới + Left: lề trái + Right: lề phải Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang: Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh của trang ứng với các lựa chọn. Lưu ý: khi thao tác trên hộp thoại, em có thể xem hình minh họa ở góc dưới bên phải hộp thoại để thấy ngay tác dụng. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang: Bài 18

PowerPoint Presentation:

TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 3. In văn bản Bảng bị chia làm 2 phần Văn bản không khoa học, người đọc khó hiểu. Làm sao để khắc phục những lỗi này? TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 1 2 3

PowerPoint Presentation:

Việc xem lại 1 văn bản trước khi in ra giấy có quan trọng không? Tại sao? Nên xem văn bản trước khi in để sửa chữa kịp thời các lỗi, tránh phải in lại nhiều lần và tránh lãng phí giấy. Phải xem trước khi in

PowerPoint Presentation:

3. In văn bản TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18 - Trước khi in ra giấy nên kiểm tra trước bố trí trang trên màn hình bằng nút lệnh Print Preview . - Để in văn bản nháy nút lệnh Print để in.  Lưu ý: Để in văn bản máy tính của em phải được kết nối với máy in và máy in phải được bật.

Để có thể lựa chọn trang cụ thể, vào FilePrint hộp thoại Print hiện ra:

3. In văn bản Để có thể lựa chọn trang cụ thể, vào File  Print hộp thoại Print hiện ra Trong đó: Name : Tên máy in All : In tất cả các trang. Current page : In trang hiện tại chứa con trỏ. Pages : In số trang cụ thể Number of copies : Số bản in

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Hãy nối mỗi thành phần ở cột A với tác dụng ở cột B vào cột C sao cho hợp lý Coät A Coät B Coät C 1. a. Choïn trang ñöùng 2. b. In vaên baûn 3. c. Ñaët leà phaûi 4. d. Xem vaên baûn tröôùc khi in 5. e. Ñaët leà traùi 6. f. Choïn trang naèm ngang 7. g. Ñaët leà döôùi 8. h. Ñaët leà treân 1. e 2. d 3. g 4. a 5. h 6. b 7.f 8. c

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ - Học thuộc bài và làm bài tập: 4.87 4.89 trong sách bài tập. - Đọc trước bài 19 “Tìm kiếm và thay thế”.

PowerPoint Presentation:

THE END CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help