Bai 13 Lam quen voi soan thao van ban tiếp - Tin học 6 HKII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 1 Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh Giáo sinh: Trần Thị Thu Hằng Trường: CĐSP Nghệ An

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 2 HỎI BÀI CŨ Câu 1 : Nêu các cách khởi động Word ? Trả lời : Các cách khởi động Word là: Cách 1: Nháy đúp lên biểu tượng “W” Của Word lên màn hình. Cách 2 : Nháy nút Start, trỏ chuột vào All program và chọn Microsoft Word.

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 3 Câu 2 : Có gì trên cửa sổ Word ? Trả lời: Thanh tiêu đề ; Thanh bảng chọn ; Thanh công cụ ; Thanh định dạng ; Thanh cuốn dọc ; Thanh cuốn ngang ; Vùng soạn thảo văn bản ; Con trỏ soạn thảo văn bản .

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 4 TIN HỌC LỚP 6 Tiết 32 : Làm quen với soạn thảo văn bản (tiếp)

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 5 CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Tiết 32 : Bài 13 : LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN (tiếp) 4. Mở văn bản 5. Lưu văn bản 6. Kết thúc

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 6 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản : Để mở tệp văn bản đã có trên máy tính, em nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước được chỉ dẫn trên hộp thoại Open dưới đây :  Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 7 1. Nháy chọn tên tệp 2. Nháy nút Open để mở.

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 8 Nêu các bước để mở một văn bản đã có trên máy tính? Bước 2: Nháy chọn tên tệp ; Bước 3: Nháy nút Open để mở. Các bước để mở một tệp văn bản đã có trên máy tính là: Bước 1: Nháy nút lệnh (Open) ; Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN 

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 9 Sau khi mở văn bản, em có thể gõ nội dung mới hoặc chỉnh sửa nội dung đã có của văn bản. Lưu ý : Em có thể mở đồng thời nhiều văn bản một lúc. Biểu tượng của chúng sẽ xuất hiện trên thanh công việc của Windows.  Tên các tệp văn bản trong Word có phần mở rộng (phần đuôi) ngầm định là .doc Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN 

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 10 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 5. Lưu văn bản Để lưu văn bản, nháy nút lệnh ( Save ) trên thanh công cụ và thực hiện các bước chỉ dẫn trên cửa sổ Save As dưới đây : 1. Gõ tên tệp văn bản vào ô này 2. Nháy nút Save để lưu  Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN 

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 11 Nêu các bước để lưu một văn bản trên máy tính? Bước 2: Đổi tên tệp ; Bước 3: Nháy nút Save để lưu. Các bước để lưu một tệp văn bản trên máy tính là: Bước 1: Nháy nút lệnh (Save) ; Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN 

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 12 Chú ý : Nếu tệp văn bản đã có được lưu ít nhất một lần, thì cửa sổ Save As không xuất hiện, mọi sự thay đổi sẽ được lưu trên chính tệp văn bản đã có. 

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 13 6. Kết thúc Các thao tác đóng văn bản hoặc kết thúc soạn thảo văn bản được mô tả trên hình dưới đây:   Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 14 Nháy nút ở dưới để đóng văn bản Nháy nút ở trên để kết thúc việc soạn thảo

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 15 Để đóng văn bản, ta phải làm như thế nào? Để đóng văn bản ta phải làm như sau: B1 : Nháy vào nút ở phía dưới. B2 : Nháy nút ở phía trên.

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 16 Ghi nhớ : Khởi động Word như mọi phần mềm trên Windows. Các lệnh Word có trong các bảng chọn. Các nút lệnh trên các thanh công cụ là biểu tượng của những lệnh thường dùng nhất. Mở văn bản mới bằng nút lệnh ( New ) và mở tệp văn bản đã có trên máy tính băng nút lệnh ( Open ). Khi kết thúc soạn thảo cần lưu văn bản bằng nút lệnh ( Save )

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 17 Bài tập củng cố:  Chọn các lựa chọn đúng trong các câu sau đây: Để mở văn bản đã được lưu trên máy tính, em sử dụng nút lệnh: a) Save , b) New , c) Open Đáp án: C

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 18 Bài tập củng cố:  Chọn các lựa chọn đúng trong các câu sau đây: Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh: a) Save , b) New , c) Open Đáp án: a

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 19 Bài tập củng cố:  Chọn các lựa chọn đúng trong các câu sau đây: Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh: a) Save , b) New , c) Open Đáp án: b

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 20 Hướng dẫn về nhà Đọc lại bài ; Thực hành mở văn bản, lưu văn bản và kết thúc văn bản trên máy tính ; Làm bài tập 6 SGK ; Đọc trước bài 14 “Soạn thảo văn bản đơn giản”.

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 21 Kết thúc!

PowerPoint Presentation:

Trần Thị Thu Hằng 22 CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help