T12 phuong trinh bac hai voi he so thuc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ HỘI GIẢNG! Gv: Vũ Chí Cương Bộ môn: giải tích 12

:

Giải phương trình : Kiểm tra bài cũ TRƯỜNG THPT CHI LINH

PowerPoint Presentation:

1-Căn bậc hai của một số thực âm Bài toán Tìm số phức z thoả mãn: Thø 3 ngµy 17 th¸ng 03 năm 2009 §4.PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC Tìm căn bậc hai của các số: -4, -25 ?  TRƯỜNG THPT CHI LINH

PowerPoint Presentation:

2-Phương trình bậc hai với hệ số thực : 1-Căn bậc hai của một số thực âm Cho phương trình bậc hai Xột biệt thức: Phương trình có nghiệm thực Phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt Phương trình không có nghiệm thực Xét trên tập hợp số phức C phương trình có 2 nghiệm phức là: R Ví dụ : Giải phương trình sau trên tập hợp só phức: Thø 3 ngµy 17 th¸ng 03 năm 2009 §4.PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC TRƯỜNG THPT CHI LINH

PowerPoint Presentation:

NHẬN XÉT: luôn có n nghiệm phức (các nghiệm không nhất thiết phân biệt) Trong đó : Thø 3 ngµy 17 th¸ng 03 năm 2009 §4.PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm 2-Phương trình bậc hai với hệ số thực : Tổng quát: Phương trình bậc n : Trên tập hợp số phức mọi phương trình bậc hai đều có 2 nghiệm ( không nhất thiết phân biệt) TRƯỜNG THPT CHI LINH

PowerPoint Presentation:

1/ Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -8; -144; TRƯỜNG THPT CHI LINH 2/ Giải phương trình sau trên tập số phức: Hướng dẫn học ở nhà Làm các bài tập 1,2,3,4,5 trang 140 Thø 3 ngµy 17 th¸ng 03 năm 2009 §4.PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm 2-Phương trình bậc hai với hệ số thực :

PowerPoint Presentation:

Chân thành cảm ơn! Chúc các em học tập đạt kết quả cao! Chân thành cảm ơn! Chúc các em học tập đạt kết quả cao!

authorStream Live Help