T12 Bai tap tich phan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP TÍCH PHÂN GIẢI TÍCH 12 TIẾT 51 Giáo viên: LƯU THỊ NHÀN Trường THPT Trại Cau

PowerPoint Presentation:

Phương pháp tính tích phân từng phần Với và là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn . hay 2.Cách giải: Em hãy nêu công thức tính tích phân từng phần? 1.Công thức: Bước 1. Đặt (*) Bước 2. Thay vào CT(*) Bước 3. Tính và rồi đưa ra kết quả.

PowerPoint Presentation:

Dạng 1 : (P(x) là đa thức của x). Đặt : u = P(x)  du = P’(x)dx. BÀI 1 Tính các tích phân sau:

PowerPoint Presentation:

Dạng 2: Trong đĩ P(x) là đa thức của x. Đặt: Tính các tích phân sau: BÀI 2

PowerPoint Presentation:

Tính các tích phân sau: Đáp số BÀI 2 Đáp số Đặt: Đặt: Từng phần 2 lần

PowerPoint Presentation:

 Cách 2 : a, Tính : Đặt:

PowerPoint Presentation:

Đặt: Đổi cận: Em hãy so sánh xem hai phương pháp thì phương pháp nào dễ làm hơn? Phương pháp đổi biến số PP tích phân từng phần Tính tích phân BÀI 3 Đặt:

PowerPoint Presentation:

Tớnh: a, b, Quan sát hai tích phân và đưa ra phương pháp giải? BÀI 4

PowerPoint Presentation:

Tính:  Giải: Đặt: Vậy I = I1 + I2 = Đặt: t = cosx  dt = –sinxdx 0 t x  –1 1 2 1 0 0 x cos 0 x cos I I xdx sin x xdx sin e xdx sin ) x e ( I + = + = + = ò ò ò p p p

PowerPoint Presentation:

Củng cố Các phương pháp tính tích phân Đổi biến Tích phân từng phần Dạng 1 Dạng 2 ĐN,TC tích phân (2 dạng)

PowerPoint Presentation:

Một số dạng đổi biến và tích phân từng phần thường gặp Đặt Đặt Đặt Đặt Đặt Đặt Đặt

PowerPoint Presentation:

- Làm hồn chỉnh các bài tập SGK. - Làm thêm BT trong SBT. - Chuẩn bị bài 3: Ứng dụng của tích phân. HƯỚNG DẪN Ở NHÀ

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÚC BAN GIÁM KHẢO VÀ QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ , HẠNH PHÚC

authorStream Live Help