Bai tap nguyen ham

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THPT ĐÌNH LẬP Đình Lập Lạng Sơn T H P T Đình Lập ĐL Giáo viên soạn: Trần Trọng Tiến

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm Lí thuyết Các phương pháp tính nguyên hàm Đổi biến số 2. Công thức nguyên hàm từng phần II. Bài tập 3 SGK tr 101. Tính đặt u=1-x => du = đặt u=1+x2 => du = -dx => dx = -du 2xdx

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm Lí thuyết Các phương pháp tính nguyên hàm Đổi biến số 2. Công thức nguyên hàm từng phần II. Bài tập 3 SGK tr 101. Tính đặt u=cos x => -du = đặt u=1+ex => du = sin x dx exdx

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm II. Bài tập 4 SGK tr 101. Tính a) Đặt Giải

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm II. Bài tập 4 SGK tr 101. Tính b) Đặt Giải

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm II. Bài tập 4 SGK tr 101. Tính Giải c) Đặt

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm II. Bài tập 4 SGK tr 101. Tính Giải d) Đặt

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm Bài tập khác. Tính Giải Đặt Đặt

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm Bài làm thêm. Tính Giải Đặt Đặt

PowerPoint Presentation:

Bài tập nguyên hàm Bài làm thêm. Tính Giải Đặt

Củng cố:

Củng cố Qua bài học học sinh cần nắm được + Phương pháp tìm nguyên hàm đổi biến số. + Phương pháp tìm nguyên hàm từng phần.

authorStream Live Help