Hình 11 Chương 2 Bài 3 Hai đường thẳng chéo nhau và song song

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ! TẬP THỂ LỚP 11B5

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ 1 ) AC và BD ; AB và CD cắt nhau hay không ? 2) AD và BC cắt nhau hay không ? 3) SA và CD có cùng thuộc một mặt phẳng nào không? 4) SA và CD có cắt nhau hay không ? D S A B C AD và BC không cắt nhau vì AD // BC. SA và CD không cắt nhau vì sao ?

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN BỈNH KHIÊM 2008-2009 Tiết 17 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU và HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Giáo viên: NGUYỄN THỊ DIỆU THÁI

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG CHÍNH CỦA TIẾT HỌC NÀY LÀ : ) XÉT VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.  ) TÍNH CHẤT KHÁC NHAU GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG .  ) TÍNH CHẤT LIÊN QUAN.

PowerPoint Presentation:

I)VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN: a b P Cho biết vị trí tương đối của đường thẳng a và b ? Khi nào a//b ? Hai đường thẳng gọi là song song khi chúng đồng phẳng và không có điểm chung

PowerPoint Presentation:

a b M P Cho biết vị trí tương đối của đường thẳng a và b ? Khi nào thì a và b cắt nhau ? Hai đường thẳng gọi là cắt nhau khi chúng đồng phẳng và có một điểm chung a và b cắt nhau tại M kí hiệu là a  b= M

PowerPoint Presentation:

a cắt b

PowerPoint Presentation:

a b P Cho biết vị trí tương đối của đường thẳng a và b ? Khi nào thì a và b trùng nhau ? Hai đường thẳng được gọi là trùng nhau khi đồng phẳng và có nhiều hơn một điểm chung. Đường thẳng a và b trùng nhau ta kí hiệu

PowerPoint Presentation:

Kết luận Cho hai đường thẳng - Nếu chúng không có điểm chung thì hai đường thẳng đó song song. - Nếu chúng có một điểm chung thì hai đường thẳng đó cắt nhau . - Nếu chúng có nhiều hơn một điểm chung thì hai đường thẳng đó trùng nhau. đồng phẳng

PowerPoint Presentation:

Nếu a và b không đồng phẳng thì vị trí tương đối của a và b là gì ? a và b không đồng phẳng chéo nhau  a và b

PowerPoint Presentation:

Hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối ?

PowerPoint Presentation:

Hai đường thẳng a và b trong không gian có 4 vị trí tương đối : ( a và b đồng phẳng ) a//b a cắt b a trùng b a và b chéo nhau ( a và b không đồng phẳng )

PowerPoint Presentation:

a và b chéo nhau a b b a b a a và b có cắt nhau không ?

PowerPoint Presentation:

a và b chéo nhau thì a và b không cắt nhau

PowerPoint Presentation:

ĐÚNG ĐÚNG SAI SAI Các mệnh đề sau đây đúng hay sai ? a ) Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung ? b) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau ? c) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau ? d ) Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau ?

PowerPoint Presentation:

a và b chéo nhau thì a và b không cắt nhau . a song song với b thì a và b không cắt nhau . Vậy sự khác nhau giữa hai vị trí tương đối trên là gì ?

PowerPoint Presentation:

a và b song song a và b đồng phẳng a và b chéo nhau a và b không đồng phẳng

PowerPoint Presentation:

a và b song song thì a và b xác định một mặt phẳng ,kí hiệu là ( a,b ) Chú ý :

PowerPoint Presentation:

a và b không chéo nhau  a và b đồng phẳng

PowerPoint Presentation:

Ví dụ: Cho tứ diện ABCD ,chứng minh AB và CD chéo nhau.Chỉ ra cặp đường thẳng chéo nhau khác của tứ diện này ? C A B D Giải:  AB và CD đồng phẳng Chứng minh AB ,CD chéo nhau: Cặp đường thẳng chéo nhau khác của tứ diện: AD và BC ; AC và BD Giả sử AB và CD không chéo nhau  A,B,C,D đồng phẳng Vô lí vì ABCD là một tứ diện

PowerPoint Presentation:

Bài tập Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành . a) Gọi M ,N tương ứng là trung điểm của SC,SD.Các đường thẳng AB và MN có song song với nhau không ? b) Các đường thẳng SC và AB là hai đường thẳng song song ,cắt nhau ,chéo nhau hay trùng nhau ?

PowerPoint Presentation:

II) TÍNH CHẤT: ĐỊNH LÍ 1: Trong không gian , qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước ,có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

PowerPoint Presentation:

A  b   qua A: // b  b . A

PowerPoint Presentation:

A  b    qua A :  // b Kết luận :

PowerPoint Presentation:

TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ CHÚC SỨC KHỎE ! TẬP THỂ LỚP 11B

authorStream Live Help