T11 Chuong 4 Bai 1 Gioi han cua day so

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ& CÁC EM VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ& CÁC EM VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG MÔN TOÁN 11

TIẾT 50:

TIẾT 50 GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ THE GIỚI HẠN DÃY SỐ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ÑÔN

Kiểm tra bài cũ Bài số 1:

Kiểm tra bài cũ Bài số 1 SAI ĐÚNG Dãy số q, q2, q3,…….qn… có giới hạn 0 nếu < 1 8 Dãy số ( an) = {1, ,………… ...} có giới hạn bằng 0 7 Lim = 0 6 Dãy số (Un) với Un = m có giới hạn bằng 0 5 Lim = 9 4 lim 3 Dãy số (Un)có giới hạn là 0 khi và chỉ khi dãy số ( trị tuyệt đối của (Un) có giới hạn 0 2 Ta nói dãy số ( Un) có giới hạn là 0 nếu moị số hạng của dãy số đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn một số dương nhỏ tuỳ ý cho trước kể từ một số hạng nào đó trở đi . 1 ĐÁP ÁN NỘI DUNG CÂU HỎI STT Đ Đ Đ S S S Đ Đ

BÀI SỐ 2:

BÀI SỐ 2 Xét câu sau: (1) lim( ) n = 0 (2) lim = 0 Trong hai câu trên : ( A). chỉ có câu 1 đúng (B). cả 2 câu đều đúng ( C). chỉ có câu 2 đúng ( D). cả 2 câu đều sai Đáp án A

ĐỊNH NGHĨA 1:GIỚI HẠN 0:

ĐỊNH NGHĨA 1:GIỚI HẠN 0 Ta nói dãy số ( un) có giới hạn là 0 khi n dần tới dương vô cực nếu có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi. Kí hiệu: lim un = 0 hay Un 0 khi n +

ĐỊNH NGHĨA 2: GIỚI HẠN a:

ĐỊNH NGHĨA 2: GIỚI HẠN a Ta nói dãy số ( Vn) có giới hạn là số a (hay Vn dần tới a) khi n + Nếu lim (Vn - a)= 0 kí hiệu lim Vn = a hay Vn dần tới a khi n + n +

GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT:

GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT a.lim = 0 ; lim = 0 ; với k nguyên dương b. lim qn = 0 nếu < 1 c. Nếu Un = C thì lim Un = lim C = C

NỘI DUNG BÀI HỌC:

NỘI DUNG BÀI HỌC Phần 1:Định lý về giới hạn hữu hạn Phần 2: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn Phần 3: Củng cố bài học,Luyện tập Giới hạn dãy số

II,ĐỊNH LÝ về giới hạn hữu hạn:

II,ĐỊNH LÝ về giới hạn hữu hạn Định lớ 1 a) neỏu lim Un = a vaứ lim Vn = b thỡ : + lim ( Un + Vn ) = a + b + lim ( Un - Vn) = a - b + lim(Un.Vn) = a.b + lim ( neỏu ) b) neỏu Un vụựi moùi n vaứ lim Un = a thỡ a vaứ lim Giới hạn dãy số

VÍ DỤ 3:

VÍ DỤ 3 Câu a: Tìm lim Câu b: Tìm lim Giới hạn dãy số

Lời giải câu a:

Lời giải câu a vậy lim = 3/2 Giới hạn dãy số

Đáp án câu b:

Đáp án câu b Vì Giới hạn dãy số

Ví duï 4:

Ví duï 4 Giới hạn dãy số

Lời giải:

Lời giải = lim Giới hạn dãy số

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM A. 3 B. 1/2 C. 3/2 D. 1 A. 1 B.3 C. 0 D. 2 1. lim 2. lim C C Giới hạn dãy số Chọn đáp án đúng

PowerPoint Presentation:

A. 2 B. 1/2 C.3 D. -2 A.2 B. 1 C. 3 D. 0 B B Giới hạn dãy số

PowerPoint Presentation:

A. 2 B. 1/2 C. 1/3 D.-1 A.0 B. 1 C. 2 D. đáp án khác D B Giới hạn dãy số

Cho dãy số vô hạn:

Cho dãy số vô hạn 1. Dãy số có là cấp số nhân không? vì sao? Tính q và so sánh với 1 2. Tính Sn và tìm lim Sn Giới hạn dãy số

Ta có:

Ta có = U 1 + U 2 + …….. + U n = lim S n = lim vì Lời giải Giới hạn dãy số

PowerPoint Presentation:

S = U1 + U2 + …….. + Un +….. = ½ + ¼ + ………+ 1/2 n + …….. V ậy S= limS n = 1 Giới hạn dãy số

III,Tổng cấp số nhân lùi vô hạn:

III,Tổng cấp số nhân lùi vô hạn Cấp số nhân vô hạn ( Un)có q với gọi là cấp số nhân lùi vô hạn khi đó Sn = U1 + U2 + …+Un = vì nên: limSn = lim giới hạn đó được gọi là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn Kí hiệu: S = U1 + U2 + …..+Un + …. vậy S= Giới hạn dãy số

Ví dụ 5:

Ví dụ 5 Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn ( Un): Un= Giới hạn dãy số

Lời giải:

Lời giải Vì Un = nên U1 = , q= Vậy S= Giới hạn dãy số

VÍ DỤ 6:

VÍ DỤ 6 Để trang hồng cho căn hộ của mình chú chuột Mickey tô màu cho một bức tường hình vuông có cạnh là 1 m. các bức tô như sau: tô hình vuông cạnh nhỏ là tô tiếp hình vuông có cạnh bằng cạnh hình vuông vừa tô…. cứ tô tiếp mãi. Giới hạn dãy số Hỏi diện tích mà chú chuột tô được là bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

Giới hạn dãy số

PowerPoint Presentation:

Lời giải Giới hạn dãy số

CỦNG CỐ:

CỦNG CỐ Giới hạn dãy số

ĐỊNH LÝ 1:

ĐỊNH LÝ 1 a) nếu lim Un = a và lim Vn = b thì : + lim ( Un + Vn ) = a + b + lim ( Un - Vn) = a - b + lim(Un.Vn) = a.b + lim ( nếu ) b) nếu Un với mọi n và lim Un = a thì a và lim Giới hạn dãy số

Tổng cấp số nhân lùi vô hạn:

Tổng cấp số nhân lùi vô hạn Cấp số nhân vô hạn ( Un)có q với gọi là cấp số nhân lùi vô hạn Kí hiệu: S = U1 + U2 + …..+Un + …. vậy S = Giới hạn dãy số

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng

PowerPoint Presentation:

1. Lim A. 2/3 B. 3/2 C. -1/2 D. 1/2 2. Lim 3. Lim 4. Lim 5. Lim A. 1 B.1/3 C. 1/6 D. 0 A. 4 B.2/3 C.0 D. 1/6 A. 1/2 B. 1/3 C.2/3 D.0 A. 1/2 B. 1 C.1/3 D.0 A B C A B Giới hạn dãy số

PowerPoint Presentation:

kết thúc bài giảng

PowerPoint Presentation:

TRệễỉNG THPT LEÂ QUYÙ ẹOÂN TRệẽC NINH – NAM ẹềNH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

authorStream Live Help