Hinh 10 Bai 2- tong hieu cua hai vecto

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 1 Kiểm tra bài cũ: Cho hình lục giác đều ABCDEF có tâm O Nhắc lại định nghĩa hai vectơ bằng nhau BÀI MỚI TIẾT 4:

Slide 2: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 2 I. Tổng hai vectơ: Định nghĩa: SGK C hay Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Slide 3: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 3 Tổng hai vectơ: Định nghĩa SGK Quy tắc hìnhbình hành: III.Tính chất của phép cộng các vectơ: (SGK) Hãy sử dụng các tính chất trên chứng minh quy tắc hình bình hành? Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Slide 4: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 4 Tổng hai vectơ: Chú ý: Với 3 điểm A,B,C tuỳ ý ta luôn có: (quy tắc 3 điểm) Ví dụ 1: Cho 4 điểm bất kỳ A,B,C,D. Chứng minh: Thật vậy: * Theo quy tăc 3 điểm ta có: * Theo quy tắc trừ ta có: (đpcm) Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ II. Quy tắc hìnhbình hành: III.Tính chất của phép cộng các vectơ:

Slide 5: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 5 Tính chất của phép cộng các vectơ: (SGK) Hiệu của hai vectơ: a) Vectơ đối: Cho hình bình hành ABCD và ba trung điểm E,F,M như trên hình vẽ. Có nhận xét gì về độ dài và hướng của hai vectơ: Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Slide 6: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 6 Tính chất của phép cộng các vectơ: (SGK) Hiệu của hai vectơ: a) Vectơ đối: Tìm các vectơ đối của vectơ Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Slide 7: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 7 Tính chất của phép cộng các vectơ: (SGK) Hiệu của hai vectơ: a) Vectơ đối: Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Slide 8: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 8 Tổng hai vectơ: Định nghĩa SGK Quy tắc hìnhbình hành: Chú ý: Phép tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ. Với 3 điểm A,B,C tuỳ ý ta luôn có: Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Slide 9: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 9 I. Tổng hai vectơ: II. Quy tắc hìnhbình hành: III.Tính chất của phép cộng các vectơ: IV.Hiệu của hai vectơ: a) Vectơ đối: b) định nghĩa hiệu hai vectơ: Chú ý: Phép tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ. Với 3 điểm A,B,C tuỳ ý ta luôn có: (quy tắc 3 điểm) (quy tắc trừ) Ví dụ 1: Cho 4 điểm bất kỳ A,B,C,D. Chứng minh: Thật vậy: * Theo quy tăc 3 điểm ta có: * Theo quy tắc trừ ta có: (đpcm) Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Slide 10: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 10 I. Tổng hai vectơ: II. Quy tắc hìnhbình hành: III.Tính chất của phép cộng các vectơ: IV.Hiệu của hai vectơ: a) Vectơ đối: b) định nghĩa hiệu hai vectơ: Chú ý: Phép tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ. Với 3 điểm A,B,C tuỳ ý ta luôn có: (quy tắc 3 điểm) (quy tắc trừ) Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ GIẢI câu a: Vì C

Slide 11: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 11 I. Tổng hai vectơ: II. Quy tắc hìnhbình hành: III.Tính chất của phép cộng các vectơ: IV.Hiệu của hai vectơ: a) Vectơ đối: b) định nghĩa hiệu hai vectơ: Chú ý: Phép tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ. Với 3 điểm A,B,C tuỳ ý ta luôn có: (quy tắc 3 điểm) (quy tắc trừ) Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ GIẢI câu b: Theo cách dựng ta có

Slide 12: 

Friday, November 16, 2012 giáo viên giảng dạy: Đỗ Thị Liên 12 Củng cố

authorStream Live Help