T10 C6B2 Tiet 56 Gia tri luong giac cua mot cung

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP

KIỂM TRA BÀI CŨ:

B B' A O x y A' KIỂM TRA BÀI CŨ H K M 2) Nêu tập xác định của các giá trị lượng giác đó? 1)Nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của cung ?

Tiết 57. Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG :

Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG III-QUAN HỆ GiỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản B B' M A O H K x y A'

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG III-QUAN HỆ GiỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản 2. Ví dụ áp dụng Ví dụ 1: Cho sin = với Tính cos Giải. Ta có: Do đó Vì nên Vậy 2. Ví dụ áp dụng I II III IV B A O x y A'

PowerPoint Presentation:

2. Ví dụ áp dụng Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG III-QUAN HỆ GiỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản Ví dụ 2: Cho tan = với Tính cos , sin . Giải Ta có: Vì nên Vậy y I II III IV B B' A O x A'

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG III-QUAN HỆ GiỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản 2. Ví dụ áp dụng 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt a) Cung đối nhau : và M B A M' x B' O A' y - H

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG III-QUAN HỆ GiỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản 2. Ví dụ áp dụng 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt a) Cung đối nhau : và b) Cung bù nhau: và B M A O K M' x y B' A'

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG III-QUAN HỆ GiỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản 2. Ví dụ áp dụng 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt a) Cung đối nhau : và b) Cung bù nhau: và c) Cung hơn kém : và B B' A' H H' M' M O x y A M A

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57. Bài 2 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG III-QUAN HỆ GiỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản 2. Ví dụ áp dụng 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt a) Cung đối nhau : và b) Cung bù nhau và c) Cung hơn kém : và d) Cung ph ụ nhau : và M B A O M' x y B' A' H d K K' H'

PowerPoint Presentation:

a) Cung đối nhau : và b) Cung bù nhau: và c) Cung hơn kém : và d) Cung ph ụ nhau : và

PowerPoint Presentation:

Cos đối sin bù phụ chéo

PowerPoint Presentation:

Ví dụ: Tính Giải Ta có: Ta có:

PowerPoint Presentation:

Qua bài học hôm nay các em cần nắm được: 1. C ác c ông thức lượng giác cơ bản 2. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt a ) Cung đối nhau : và b) Cung bù nhau và c) Cung hơn kém : và d) Cung phụ nhau : và Bài tập về nhà: 4, 5 SGK-T148

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help