T10 C5B3 So trung binh So trung vi Mot

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THPT LÊ THỊ RIÊNG GV : Lưu Tuyết Nhung CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC CỦA LỚP 10CA1

PowerPoint Presentation:

Ôn tập : VD : Qua điều tra ta có kết quả điểm thi môn Toán của 10 học sinh lớp 10CA 1 như sau : 10 9.5 9 8 8.5 9.5 9 10 9.5 8.5 a) Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất ? Điểm Cộng Tần số Tần suất (%) 100% 8 8.5 9 9.5 10 1 2 2 3 2 10 20 20 30 20 N = 10

PowerPoint Presentation:

b) Hãy tính điểm trung bình môn Toán của 10 học sinh trên ? = 9.15 Cách khác : = 9.15 b) Hãy tính điểm trung bình môn Toán của 10 học sinh trên ?

PowerPoint Presentation:

Chương V : THỐNG KÊ Bài 3 : SỐ TRUNG BÌNH CỘNG – SỐ TRUNG VỊ - MỐT I.) Số trung bình cộng (hay số trung bình) : Ta có thể tính số trung bình cộng của các số liệu thống kê theo các công thức sau:  Trường hợp cho bảng phân bố tần số, tần suất: với n i , f i lần lượt là tần số, tần suất của giá trị x i , N là số các số liệu thống kê (N = n 1 + n 2 + … + n k ).  Trường hợp cho bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp: với c i , n i , f i lần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ i, N là số các số liệu thống kê (N = n 1 + n 2 + … + n k ).

PowerPoint Presentation:

VD1: Cho 2 bảng sau Nhiệt độ trung bình của tháng 12 và tháng 2 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm) lần lượt là. Lớp nhiệt độ ( o c) Tần số Tần suất (%) [12 ; 14) [14 ;16) [16 ; 18) [18 ; 20) [20 ;22] 1 3 12 9 5 3,3 10 40 30 16,7 Cộng 30 100% Lớp nhiệt độ ( o c) Tần suất (%) [15 ;17) [17 ; 19) [19 ; 21) [21 ;23] 16,7 43,3 36,7 3,3 Cộng 100% Hãy tính số trung bình cộng của 2 bảng trên. Từ kết quả đã tính được ở câu a), có nhận xét gì về nhiệt độ ở thành phố Vinh trong tháng 2 và tháng 12 (của 30 năm đươc khảo sát). Bảng 6 Bảng 8 

PowerPoint Presentation:

Lớp nhiệt độ ( o c) [12 ; 14) [14 ;16) [16 ; 18) [18 ; 20) [20 ;22] Cộng Bảng 8 Giá trị đại diện 13 15 17 19 21 Tần số Tần suất (%) 1 3 12 9 5 3,3 10 40 30 16,7 30 100% Vậy VD1: Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau Nhiệt độ trung bình của tháng 2 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm) là. Giải Hãy tính số trung bình cộng của bảng 8 Gọi số trung bình của bảng 8 là x 8

PowerPoint Presentation:

Vì ,nên có thể nói rằng tại thành phố Vinh, trong 30 năm được khảo sát, nhiệt độ trung bình của tháng 12 cao hơn nhiệt độ trung bình của tháng 2. Lớp nhiệt độ ( o c) [15 ;17) [17 ; 19) [19 ; 21) [21 ;23] Cộng Giải VD1: Ta có bảng 6 Tần suất (%) 16,7 43,3 36,7 3,3 100% Giá trị đại diện 16 18 20 22 Vậy a) b) Theo câu a) ta có Gọi số trung bình của bảng 6 là x 6

PowerPoint Presentation:

* Ý nghĩa của số trung bình Số trung bình của mẫu số liệu được dùng làm đại diện cho các số liệu của mẫu. Nó là một số đặc trưng quan trọng của mẫu số liệu.

PowerPoint Presentation:

VD : Điểm kiểm tra môn Toán của 11 học sinh của lớp 10C 2 là : 0 ; 0; 1; 2; 7; 7; 8 ; 9; 9; 9; 10 Hãy tính số điểm TB của 11 học sinh đó ĐS : Trong trường hợp này số trung bình không phản ánh đúng trình độ trung bình của nhóm. Ta có một số đặc trưng khác thích hợp hơn đó là số trung vị

PowerPoint Presentation:

Giả sử ta có một mẫu gồm N số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm (hoặc không tăng) * Nếu N là một số thì số liệu đứng thứ (số liệu đứng chính giữa) gọi là số trung vị. lẻ *Trong trường hợp N là một số , ta lấy trung bình cộng của hai số liệu đứng thứ và làm số trung vị . chẵn Kí hiệu: lẻ chẵn M e trung bình cộng II.) Số trung vị :

PowerPoint Presentation:

Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên? Ví dụ Điểm kiểm tra môn Toán của 11 học sinh của lớp 10C 2 là : M e = 0; 0; 1; 2; 7; 7; 8; 9; 9; 9; 10 ? 7

PowerPoint Presentation:

VD :Điều tra số con trong mỗi gia đình của khu phố A, nhân viên điều tra đã ghi lại bảng sau : Giá trị ( số con) 0 1 2 3 4 5 Tần số (số gia đình) 9 20 16 9 5 1 a) Mẫu số liệu trên có kích thước N là bao nhiêu ? b) Số trung vị của bảng phân bố trên là bao nhiêu ?  N = 60  M e = 2

PowerPoint Presentation:

III. Mốt : * Chú ý : Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều mốt. Giá trị có tần số lớn nhất là mốt của mẫu số liệu Ký hiệu : M O

PowerPoint Presentation:

Loại áo Sơ mi pull Màu Sọc Trắng màu Số áo bán được 142 50 112 100 45 142 Trắng Sọc Số áo bán được tại một cửa hàng trong một quý được cho trong bảng sau: Ví dụ

PowerPoint Presentation:

VD : Một mẫu số liệu được trình bày trong bảng phân bố tần số sau: Giá trị (x) 5 10 20 25 30 35 40 45 50 Tần số (n) 3 9 11 16 12 27 12 8 2 Trong bảng sau, hãy nối mỗi ô ở cột 1 với một ô ở cột 2 để được kết quả đúng. (a) Mốt của mẫu số liệu là (b) Số trung vị của mẫu số liệu là (c) Số trung bình của mẫu số liệu là 114, 4 35 30 29,7 (1) (2) (3) (4) VD : Điểm kiểm tra môn Toán của 50 hs lớp 10B được ghi trong bảng sau: Giá trị (điểm số) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số 2 2 3 1 5 4 5 10 10 5 3 Số trung vị của dãy điểm Toán là: A. B. C. D.

PowerPoint Presentation:

Vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc tối đa cho phép (50 km/h). Ta có thể nhận xét người điều khiển xe mô tô chưa chấp hành tốt luật giao thông trên quốc lộ 1A Ví dụ 2: Vận tốc (km/h) của 400 xe môtô chạy trên đường quốc lộ 1A được ghi lại trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau: Câu hỏi: Tính trung bình vận tốc của mẫu. N=400 15 23 130 200 20 12 Tần số [35;42) [42;49) [49;56) [56;63) [63;70) [70;77] Lớp Em có nhận xét gì về việc chấp hành luật giao thông của người điều khiển xe mô tô trên quốc lộ 1A? ? Giá trị đại diện 38,5 45,5 52,5 59,5 66,5 73,5

PowerPoint Presentation:

Bài học đến đây là hết Xin chân thành cảm ơn!

authorStream Live Help