HH12 tiet 56 dong và các hợp chất của đồng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

N hóm “thất hùng” gồm bảy kim loại mà con người biết đến từ thời cổ xưa : vàng, bạc, sắt, thiếc, chì , thủy ngân, đồng . - Khoảng 5.000 năm TCN người ta tinh chế đồng từ các o xít đơn giản của đồng như malachit hay azurit . azurit Đồng có lịch sử sử dụng trên 1 0.000 năm. malachite (Cu 2 CO 3 (OH) 2 ) Đồng tự sinh

PowerPoint Presentation:

ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG BÀI 35:

PowerPoint Presentation:

ĐỒNG I. Vị trí – cấu tạo II. Tính chất vật lí III. Tính chất hố học IV. Hợp chất của đồng NỘI DUNG BÀI

PowerPoint Presentation:

I. VỊ TRÍ-CẤU TẠO - Đồng ( Z=29), thuộc nhóm IB, chu kỳ 4 của bảng tuần hoàn. - Cấu hình e : [Ar]3d 10 4s 1 Em hãy viết cấu hình electron của của đồng? Xác định vị trí của đồng trong HTTH? - Số oxi hóa của đồng trong hợp chất: +1, +2

PowerPoint Presentation:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ Em hãy nêu các tính chất vật lý của đồng?

PowerPoint Presentation:

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Đồng là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu 3. Tác dụng với dung dịch muối 1. Tác dụng với phi kim 2. Tác dụng với axit Cu tác dụng với dd HNO 3 và H 2 SO 4 đặc, nóng Cu không tác dụng H 2 , N 2 ,C

PowerPoint Presentation:

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Khí clo tác dụng với đồng

PowerPoint Presentation:

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Đồng là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu 3. Tác dụng với dung dịch muối 1. Tác dụng với phi kim 2. Tác dụng với axit Cu tác dụng với dd HNO 3 và H 2 SO 4 đặc, nóng Cu không tác dụng H 2 , N 2 ,C

PowerPoint Presentation:

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Axit sunfuric đặc tác dụng với đồng

PowerPoint Presentation:

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Đồng là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu 3. Tác dụng với dung dịch muối 1. Tác dụng với phi kim 2. Tác dụng với axit Cu tác dụng với dd HNO 3 và H 2 SO 4 đặc, nóng Cu không tác dụng H 2 , N 2 ,C

PowerPoint Presentation:

IV. HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Đồng(II)oxit Đồng(II)hidroxit Muối đồng(II) Ứng dụng của đồng và hợp chất của đồng

PowerPoint Presentation:

CuO là chất rắn, màu đen, không tan trong nước. CuO là oxit bazơ, tác dụng với axit và oxit axit CuO là chất có tính oxi hóa, tác dụng với H 2 , C, CO 1. Đồng (II) oxit- CuO

2. Đồng (II) hidroxit – Cu(OH)2:

2. Đồng (II) hidroxit – Cu(OH) 2 Đồng(II) hidroxit là chất rắn, màu xanh, không tan trong nước. Cu(OH) 2 là một bazơ, dễ tan trong dung dịch axit. Cu(OH) 2 + HCl → Cu(OH) 2 dễ bị nhiệt phân Cu(OH) 2 t 0

3. Muối đồng(II):

3. Muối đồng(II) Dung dịch muối đồng có màu xanh CuSO 4 .5H 2 O t 0 CuSO 4 + 5 H 2 O ( màu xanh ) ( màu trắng )

PowerPoint Presentation:

- Trong ngành điện tử: + Dây điện + Cuộn từ của nam châm điện. + Rơ le điện + Ống chân không, ống tia âm cực và magnetron trong các lò vi ba ..... + Động cơ điện + M ạch IC 4. ỨNG DỤNG

PowerPoint Presentation:

- Động cơ hơi nước của Watt. - Đúc tượng: Ví dụ tượng Nữ thần Tự Do Vật gia dụng: đồ nhà bếp - T iền kim loại - Là thành phần của gốm kim loại và thủy tinh màu. - Đ ồng (II) s u n fat được sử dụng như là thuốc bảo vệ thực vật (chữa bệnh mốc sương cho cà chua và khoai tây),…

PowerPoint Presentation:

Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc , dd KNO 3 và HCl, FeCl 3, AgNO 3 . Số dung dịch phản ứng được với Cu là 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cấu hình e của ion Cu 2+ là …3d 7 C. …3d 9 …3d 8 D. …3d 10 Cấu hình e của ion Cu 2+ là …3d 7 C. …3d 9 …3d 8 D. …3d 10 CÂU 1 CÂU 2

PowerPoint Presentation:

Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc , NH 3 , KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH) 2 là: 1 B. 2 C. 3 D. 4 Dùng hóa chất nào để phân biệt ba hỗn hợp kim loại: Cu-Ag, Cu-Al, Cu-Mg HCl, AgNO 3 B. HCl, Al(NO 3 ) 3 C. HCl, NaOH D. HCl, Mg(NO 3 ) 2 C. HCl, NaOH CÂU 3 CÂU 4

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ.

authorStream Live Help