Crom va hop chat cua Crom - 12CoBan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 67 Bài 34 CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM Mục tiêu bài : - Biết vị trí của Crom trong BTH - Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của crom Biết một số hợp chất của crom.

Phiếu học tập số 1: - Viết cấu hình electron của nguyên tử Crom? -Cho biết vị trí của Crom trong bảng tuần hoàn? :

Phiếu học tập số 1: - Viết cấu hình electron của nguyên tử Crom? -Cho biết vị trí của Crom trong bảng tuần hoàn? - Cấu hình e của Cr: 1s 2 2s 2 2p 6 3d 5 4s 1 - Crom (Cr) ở ô số 24, thuộc nhóm VIB, chu kỳ 4 của bảng tuần hoàn.

Hãy qua sát hình dạng của kim loại Crom và cho biết tính chất vật lý của nó: :

Hãy qua sát hình dạng của kim loại Crom và cho biết tính chất vật lý của nó: Màu trắng bạc Khối lượng riêng lớn (D= 7,2 g/cm 3 ) Nóng chảy ở 1890 o C Crom là kim loại cứng nhất.

III.Tính chất hóa học của Crom? :

III.Tính chất hóa học của Crom? PHIẾU HỌC TẬP 2 Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa: Cho biết: a/ Tính chất hóa học chủ yếu của các hợp chất crom? b/ Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất đã nêu?

PowerPoint Presentation:

Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Crom có số oxi hóa từ +1 đến +6 Crom tác dụng với phi kim. Thực tế Crom không tác dụng với nước. Crom tác dụng với axit. Kết luận về tính chất hóa học của crom

PowerPoint Presentation:

IV. HỢP CHẤT CỦA CROM IV.1 Hợp chất crom (III) PHIẾU HỌC TẬP 3 Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa: Cho biết: a/ Mơ tả màu sắc của Cr2O3? b/ Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho Cr2O3 tác dụng với H2O ; dd HCl ;dd NaOH đặc. Viết phương trình phản ứng minh họa?

PowerPoint Presentation:

PHIẾU HỌC TẬP 4 a/ Từ ddCrCl3, hãy điều chế Cr(OH)3? b/ Mơ tả màu sắc của Cr(OH)3? c/ Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho Cr(OH)3 tác dụng với dd HCl ;dd NaOH đặc. Viết phương trình phản ứng minh họa?

PowerPoint Presentation:

Kết luận về tính chất hóa học của hợp chất crom (III) Cr 2 O 3 là oxit lưỡng tính? b) Cr(OH) 3 là một baz lưỡng tính .

PowerPoint Presentation:

IV. HỢP CHẤT CỦA CROM IV.1 Hợp chất crom (VI) Phiếu học tập số 5 Quan sát màu sắc của CrO 3 Cho biết màu sắc, tên của dd thu được khi hòa tan CrO 3 ? CrO 3 là một chất rắn màu đỏ thẩm. CrO 3 + H 2 O H 2 CrO 4 (axit cromic) CrO 3 + H 2 O H 2 Cr 2 O 7 (axit đicromic)

PowerPoint Presentation:

IV. HỢP CHẤT CỦA CROM IV.1 Hợp chất crom (VI) Phiếu học tập số 6 Quan sát màu sắc của dd K 2 CrO 4 và K 2 Cr 2 O 7 Khi cho dd HCl vào dd K 2 CrO 4 và ngược lại cho dd NaOH vào dd K 2 Cr 2 O 7

PowerPoint Presentation:

MÀU SẮT CỦA HỒNG NGỌC TRONG TỰ NHIÊN

PowerPoint Presentation:

Mercedes-Benz C63 AMGmạ crôm sáng loá

authorStream Live Help