HH12 Tiet 24 Bài thực hành 2: Một số tính chất của protein và vật liệ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10 Bài thực hành 2: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO, CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH THAM GIA TIẾT HỌC

PowerPoint Presentation:

TIẾT 24 THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME Tổ : HÓA – SINH – ĐỊA GV : GIÁP TRUNG THÀNH TRƯỜNG THPT LÍ THƯỜNG KIỆT

PowerPoint Presentation:

1.Giới thiệu một số thí nghiệm trong bài Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng. Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure. Thí nghiệm 3: Tính chất của một số polime khi đun nóng.

PowerPoint Presentation:

2.Chuẩn bị thí nghiệm Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng. C ách tiến hành: Dụng cụ-hóa chất : Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm . Lòng trắng trứng , H 2 O cất 1. 1ml lòng trắng trứng 3. Lắc nhẹ sau đó đun nóng 2 . 2-3ml H 2 O

PowerPoint Presentation:

2.Chuẩn bị thí nghiệm C ách tiến hành: Dụng cụ-hóa chất : Ống nghiệm, ống nhỏ giọt ,k ẹp gỗ, giá để ống nghiệm. Lòng trắng trứng, H 2 O cất, dd NaOH 30%, dd CuSO 4 2% Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure. 1. 0,5ml lòng trắng trứng và 1-2ml H 2 O 3. 1-2 giọt CuSO 4 2% rồi lắc ống nghiệm. 2 . 1-2 ml dd NaOH 30% (đặc)

PowerPoint Presentation:

2.Chuẩn bị thí nghiệm C ách tiến hành: Dụng cụ - hóa chất : Đèn cồn, kẹp sắt , bát sứ. PE; PVC; Xenlulozơ(Bông) Thí nghiệm 3: Tính chất của một số polime khi đun nóng. 1 2

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng. Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure. Thí nghiệm 3: Tính chất của một số polime khi đun nóng. Góc nghiên cứu 1 Góc nghiên cứu 2 Góc nghiên cứu 3 3.Thực hành nghiên cứu 3.1.Sơ đồ góc nghiên cứu

PowerPoint Presentation:

3.2.Sơ đồ nhóm nghiên cứu Góc 1 Góc 2 Góc 3 Nhóm 1 2 3 Nhóm 3 1 2 Nhóm 2 3 1

PowerPoint Presentation:

3.Thực hành nghiên cứu Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng. Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure. Thí nghiệm 3: Tính chất của một số polime khi đun nóng. Góc nghiên cứu 1 Góc nghiên cứu 2 Góc nghiên cứu 3 C ách tiến hành: Dùng ống nhỏ giọt cho vào ống nghiệm 1 ml lòng trắng trứng, sau đó cho từ 2-3 ml nước cất, lắc nhẹ ống nghiệm. Sau đó đun nóng ống nghiệm đến sôi khoảng 1 phút. C ách tiến hành: -Hơ nóng gần ngọn lửa đèn cồn: PE, PVC, sợi xenluloz ơ . Đốt các vật liệu trên ngọn lửa . C ách tiến hành: Dùng ống nhỏ giọt cho vào ống nghiệm 0,5 ml protein, cho tiếp 1-2 ml nước cất, lắc ống nghiệm, cho tiếp 1-2 ml dd NaOH 30% (đặc), 1-2 giọt CuSO 4 2% rồi lắc ống nghiệm .

PowerPoint Presentation:

Một số hình ảnh gây ô nhiễm m ôi trường

PowerPoint Presentation:

Vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải polime . Chất thải polime rất khó phân huỷ . Học sinh phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường , không xả rác bừa bãi .

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi

authorStream Live Help