HH12 Tiet 2 Bai giang este

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Chất A là: A + H 2 O Cho phản ứng sau: CH 3 CH 2 OH + CH 3 COOH A. CH 3 CH 2 COOCH 3 B. CH 3 COOCH 2 CH 3 C. CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 3 D. CH 3 COOCH 3 1 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

PowerPoint Presentation:

2 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 Những hương thơm quyến rũ… Những mùi vị đặc trưng… Thực chất đó là …

PowerPoint Presentation:

ESTE 3 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

PowerPoint Presentation:

ESTE KHÁI NIỆM ESTE TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG CẤU TRÚC BÀI GIẢNG 4 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC:

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC 1. Cấu tạo phân tử Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axitcacboxylic b ằ ng nhóm OR thì được este . Este đơn giản có CTCT như sau: R, R’ là gốc hidrocacbon R có thể là H 5 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC:

1. Cấu tạo phân tử Một vài dẫn xuất khác của cacboxylic: I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC Anhidric axit Halogenua axit amit 6 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC:

2. Cách gọi tên: BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 7 I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC Etyl fomiat Vinyl axetat Metyl benzoat Benzyl axetat Tên gốc hiđrocacbon R’ tên anion gốc axit (đuôi “at”).

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC:

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC 3. Tính chất vật lý Nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C Thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước có khả năng hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác nhau. 8 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

PowerPoint Presentation:

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE - DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC 3. Tính chất vật lý Những este có khối lượng phân tử lớn có thể ở trạng thái rắn ( như mỡ động vật, sáp ong…) Các este thường có mùi thơm đặc trưng (Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối…) 9 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 CH 3 COOCH 2 CH 2 CH(CH 3 ) 2

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC Phản ứng thủy phân : Trong môi trường axit : Trong môi trường kiềm: R-COO-R’+ NaOH R-COONa + R’OH (Xem mô phỏng thí nghiệm) Phản ứng cộng: CH 3 COOCH=CH 2 +H 2 CH 3 COOCH 2 CH 3 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 10 H + t 0 Ni,t 0 Phản ứng ở nhóm chức Phản ứng ở gốc H.C H 2 O,t 0 R-COOR’ + H-OH R-COOH + R’-OH

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

Phản ứng khử: Phản ứng trùng hợp: 11 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC Phản ứng ở nhóm chức Phản ứng ở gốc H.C LiAlH 4 , t 0 R-COO-R’ RCH 2 -OH +R’-OH

III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG:

1. Điều chế: a. Este của ancol CH 3 COOH + (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 2 OH CH 3 COOCH 2 CH 2 CH(CH 3 ) 2 + H 2 O (phản ứng este hóa) b. Este của phenol C 6 H 5 -OH + (CH 3 CO) 2 O III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG H 2 SO 4 , t o Anhidric axetic Phenyl axetat 12 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 CH 3 COOC 6 H 5 + CH 3 COOH

III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG:

III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 2. Ứng dụng ESTE Bánh Nước hoa Xà phòng Phụ gia Mĩ phẩm Keo dán Kính ô tô 13 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG:

2. Ứng dụng Este được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ, pha sơn… Este được dùng đểt sản xuất chất dẻo poli vinyl axetat, poli metylmetacrylat… Một số este có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm… III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 14 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

CỦNG CỐ KIẾN THỨC:

CỦNG CỐ KIẾN THỨC BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 15 15 Phản ứng thủy phân TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE Phản ứng ở gốc HC Phản ứng khử Phản ứng cộng Phản ứng trùng hợp Phản ứng ở nhóm chức

PowerPoint Presentation:

BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 16  Bài học Kết thúc

PowerPoint Presentation:

CHÍNH XÁC!! Quay lại 17 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

PowerPoint Presentation:

RẤT TIẾC BẠN ĐÃ LÀM SAI!! Làm lại 18 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12

PowerPoint Presentation:

CH 3 COOC 2 H 5 NaOH 30% CH 3 COOC 2 H 5 H 2 SO 4 CH 3 COONa + C 2 H 5 OH CH 3 COOH C 2 H 5 OH

authorStream Live Help