Vl11 Tiet 47 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ Lớp 11B12

Bài cũ : 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 2 Bài cũ 1.Công thức dùng để tính suất điện động của nguồn điện? 2. Công thức điện năng của nguồn điện sản ra trong thời gian t là : D. Cả A, B, C đều đúng A. Ang = UNIt B. Ang = qUN D. Ang = E It C. Ang = q E d

Slide 3: 

BÀI 24 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG CHÚ Ý : CHỮ MÀU XANH LÀ PHẦN CẦN GHI CHÉP

Slide 4: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 4 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MẠCH KÍN Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín 1.Định Nghĩa Thí nghiệm

Slide 5: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 5 Nhận xét về chiều mũi tên suất điện động với chiều của dòng điện chạy qua nguồn ? Hãy cho biết cực dương, cực âm ? Tính UCD = Tính UMN = Tính UAB = C1

2. Định luật Faraday : 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 6 0 G Lực từ tác dụng lên mạch (C) đã thực một công: ∆A = ic ∆Φ Theo định luật Lenz thì lực tác dụng lên mạch (C) luôn cản trở chuyển động tạo ra biến thiên từ thông 2. Định luật Faraday

2. Định luật Faraday : 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 7 Ngoại lực sinh công ∆A’ dịch chuyển vòng dây thắng công của lực cản ∆A’ = - ∆A = - ic ∆Φ mà: ∆A’ = E ic ∆t 2. Định luật Faraday ∆A = ic∆Φ

2. Định luật Faraday : 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 8 2. Định luật Faraday Nếu chỉ xét độ lớn của ec:

Slide 9: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 9 Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó Tỉ số Cho biết điều gì ?

C2 : 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 10 C2

II. QUAN HỆ GIỮA SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG VÀ ĐỊNH LUẬT LEN -XƠ : 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 11 Φ đang tăng Φ đang giảm II. QUAN HỆ GIỮA SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG VÀ ĐỊNH LUẬT LEN -XƠ ec< 0 ec >0 ic ic

Slide 12: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 12 Thực hiện C3 Nam châm chuyển động xuống Nam châm chuyển động đi lên

Slide 13: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 13 III. CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hoá từ một dạng năng lượng(cơ năng) thành điện năng.

Củng cố : 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 14 Củng cố Nhắc lại định luật faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó

Slide 15: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 15 Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Khi một mạch kín phẳng quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong 1 từ trường, thì suất điện động cảm ứng đổi chiều một lần trong A. 1 vòng quay B. 2 vòng quay C. ½ vòng quay D. ¼ vòng quay CỦNG CỐ - VẬN DỤNG

Slide 16: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 16 Câu 2: Một mạch kín hình vuông, cạnh 10 cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng I = 2A và điện trở của mạch r = 5Ω Suất điện động cảm ứng: ec= ri = 5.2 = 10V Suy ra : Giải Mặt khác: CỦNG CỐ - VẬN DỤNG

Slide 17: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 17 Về nhà làm bài tập 5 SGK và bài tập 24.3, 24.4, 24.5 và 24.6 trang 62 sách bài tập vật lý 11 Dặn dò

Slide 18: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 18 Kính chúc quý thầy cô sức khỏe

Slide 19: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 19

Slide 20: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 20

Slide 21: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 21

Slide 22: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 22

Slide 23: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 23

Slide 24: 

Thứ Năm, Tháng Giêng 28, 3:35:52 PM 24

authorStream Live Help