Vl11 Tiet 66, 67 XAC DINH TIEU CU CUA THAU KINH PHAN KY

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường THPH Mường Nhé- Điện Biên Thực hành: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ GV: Nguyễn Văn Thạch

PowerPoint Presentation:

XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 1. Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ để tạo ra ảnh thật của vật thật qua hệ hai thấu kính. 2. Rèn luyện kỹ năng sử dụng giá quang học để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT Hãy nêu đặc điểm ảnh của vật cho bởi thấu kính phân kì? Quy ước về dấu khi sử dụng công thức? Như vậy muốn xác định giá trị của d' trong công thức trên ta có thể áp dụng phương pháp sau đây: Dùng công thức thấu kính:

PowerPoint Presentation:

Vậy ta đo được khoảng cách d từ vị trí (2) của vật AB đến thấu kính phân kì và khoảng cách từ vị trí (1) của vật này đến thấu kính phân kì ta sẽ xác định được tiêu cự f của thấu kính phân kì theo công thức trên. III. TỔ CHỨC HỌC SINH THỰC HÀNH 1. Chia mỗi lớp thành 4 nhóm thực hành 2. Cử nhóm trưởng nhận bàn giao thiết bị từ giáo viên. 3. Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

PowerPoint Presentation:

1 Hình 35.1a 2 3 5 4 6 7 8 1. Giá quang học có thước dài trên 70cm 2. Đèn chiếu Đ loại 12V-21W 3. Bản chắn sáng màu đen trên có một lỗ tròn mang hình số 1 dùng làm vật AB 4. Thấu kính phân kì 5. Thấu kính hội tụ 6. Bản màn ảnh 7. Nguồn điện 8. Bộ hai dây dẫn có đầu phích cắm IV. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

PowerPoint Presentation:

V. TIẾN HÀNH T M B G L 0 § A Nguồn 12V-3A U L T M B G L 0 § A Nguồn 12V-3A U Bước 1: Bước 2: Bước 3: Bước 4: Thực hiện 5 lần thao tác bước 2 và bước 3 ứng với cùng vị trí (1) đã chọn của vật AB. Bước 5: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ theo công thức.

PowerPoint Presentation:

VI. HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: …. . . Tổ: …… 1. Tên bài thực hành: 2. Bảng thực hành: Vị trí (1) của vật AB: …. . . . Lần đo d(mm) f(mm)  f 1 2 3 4 5 Trung bình ….…. …….. …….. …….. …….. ….…. …….. …….. …….. …….. ….…. …….. …….. …….. …….. ….…. …….. …….. …….. ……..

PowerPoint Presentation:

3. Tính kết quả của phép đo trong bảng thực hành - Tính giá trị của tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong mỗi lần đo. - Tính giá trị trung bình của các lần đo. - Tính sai số tuyệt đối của mỗi lần đo. - Tính sai số tuyệt đối trung bình của mỗi lần đo. - Tính sai số tỉ đối trung bình 4. Viết kết quả của phép đo với  = …. VII. KẾT THÚC GiỜ THỰC HÀNH 1. Giáo viên nhận bàn giao thiết bị thí nghiệm. 2. Nhận xét, rút kinh nghiệm giờ thực hành.

authorStream Live Help