Vl11 Tiet 59, 60BAI 31 MAT

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 31 MẮT GV: Nguyễn Văn Khai Trường THPT Dưỡng Điềm – Tiền Giang

PowerPoint Presentation:

I. CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT: + Cấu tạo sinh học: ( xem sgk ) A + Cấu tạo quang học: Mắt tương đương máy ảnh. O A B A’ B’ A B O - Thấu kính mắt có vai trò như vật kính. - Màng lưới có vai trò như phim. A’ B’ Thấu kính mắt Vật kính Màng lưới Phim

PowerPoint Presentation:

II. SỰ ĐIẾU TIẾT CỦA MẮT. ĐIỂM CỰC VIỄN. ĐIỂM CỰC CẬN: 1/ Sự điều tiết: ( sgk) A B A ∞ B∞ B ´ A´ + khi mắt không điều tiết: + khi mắt điều tiết tối đa: f min tiêu cự mắt lớn nhất ( f max ) tiêu cự mắt nhỏ nhất ( f min ) V f max

PowerPoint Presentation:

2/ Điểm cực viễn. Điểm cực cận: + Điểm xa nhất trên trục của mắt mà mắt còn nhìn rõ khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn C v . + Điểm gần nhất trên trục của mắt mà mắt còn nhìn rõ khi điều tiết tối đa gọi là điểm cực cận C c . o S ∞ C v S ΄ o S S ´ C c Vật ở xa hoặc ở gần, muốn nhìn rõ vật thì mắt phải điều tiết để ảnh hiện trên màng lưới. OC v : khoảng cực viễn. OC c : khoảng cực cận. C C C V : khoảng nhìn rõ của mắt. o C V C C Khoảng cực viễn Khoảng c.cận Khoảng nhìn rõ của mắt Mắt không có tật: OC v ≈ ∞ , OC c = Đ ≈ 25cm .

PowerPoint Presentation:

III. NĂNG SUẤT PHÂN LI CỦA MẮT: o A B B ´ A ´ α Mắt nhìn vật nhỏ AB dưới góc trông α . Góc trông α nhỏ nhất đ ể mắt còn phân biệt được hai điểm A và B của vật ( ảnh A ´ và B´ phải nằm ở hai tế bào thần kinh thị giác kế cận nhau ) gọi là năng suất phân li ε của mắt. Giá trị trung bình: ε = α min ≈ 1´ ≈ 3.10 - 4 rad

PowerPoint Presentation:

IV. CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC: 1/ Mắt cận và cách khắc phục: o V (∞) F ´ C V Cc + Mắt cận có: - Tiêu điểm F ´nằm trước màng lưới: f max = OF´ < OV Khoảng cách OC V hữu hạn (mắt chỉ thấy vật ở gần). Điểm C C gần mắt hơn bình thường. + Khắc phục: Kính đeo sát mắt thì tiêu cự: f k = OF k ´ = - OC V o V Đeo kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở ∞ ( ảnh của vật tại màng lưới). ∞ F k ´ C V Các đặc điểm ?

PowerPoint Presentation:

2/ Mắt viễn và cách khắc phục: + Mắt viễn có: - Tiêu điểm F ´nằm sau màng lưới: f max = OF´ > OV Nhìn vật ở vô cực mắt đã phải điều tiết (giảm tiêu cự). Điểm C C xa mắt hơn bình thường. + Khắc phục: Đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần như mắt bình thường o V F ´ C C V o S Các đặc điểm ?

PowerPoint Presentation:

MẮT BÌNH THƯỜNG MẮT CẬN MẮT VIỄN

PowerPoint Presentation:

3/ Mắt lão và cách khắc phục: + Mắt lão: khi lớn tuổi, khả năng điều tiết của mắt giảm ( do cơ mắt yếu và thể thủy tinh bị cứng hơn) nên điểm điểm cực cận C c dời xa mắt. + Khắc phục: đeo kính hội tụ như người viễn thị. Khi lớn tuổi, người có mắt cận thường đeo kính hai tròng: ? - Phần trên: kính phân kỳ để nhìn xa. - Phần dưới: kính hội tụ để nhìn gần. Chú ý : Mắt bị tật, k hi đeo kính h ội tụ hoặc phân kỳ : . Vật đặt gần nhất cho ảnh ảo tại điểm C c ( d′ = - OC c ). . Vật đặt xa nhất cho ảnh ảo tại điểm C v ( d′ = - OC v ). .

PowerPoint Presentation:

IV. HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH CỦA MẮT: + Hiện tượng: Tác động của ánh sáng lên màng lưới còn tồn tại khoảng 1/10 giây sau khi ánh sáng tắt. + Ứng dụng: nhìn thấy hình ảnh chuyển động khi xem chiếu phim, tivi… CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: + Xem câu 6, 7 và 8 trang 203 Sách giáo khoa. + Giải câu 9, 10 trang 203 Sách giáo khoa vào Tập bài tập.

PowerPoint Presentation:

Giác mạc (lớp màng cứng trong suốt) Thuỷ dịch ( khối chất lỏng trong suốt) Thể thuỷ tinh ( khối chất trong suốt, 2 mặt lồi ) Lòng đen ( màn chắn, ở giữa có lỗ trống → con ngươi ) Dịch thuỷ tinh (chất lỏng trong suốt ) Màng lưới (Có nhiều đầu dây thần kinh thị giác) Điểm vàng V ( nơi rất nhạy ánh sáng) Điểm mù ( nơi không nhạy ánh sáng) Các khối chất trong suốt tương đương TKHT gọi là TK mắt.

PowerPoint Presentation:

Màng giác Lòng đen Con ngươi

PowerPoint Presentation:

Mắt bổ dọc Thể thủy tinh Màng lưới Cầu mắt Cơ vòng của mắt Con ngươi Lòng đen

PowerPoint Presentation:

Tật của mắt Đặc điểm Cách khắc phục Mắt cận Oc v < ∞ , Oc c < Đ Đeo kính phân kỳ f max < Ov Kính sát mắt : f k = - oc v Mắt viễn Oc c > Đ Đeo kính hội tụ f max > OV Mắt lão Oc c > Đ Đeo kính hội tụ

authorStream Live Help