Vl11 Tiet 56, 57 Bai 36- Thau kinh mong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THẤU KÍNH MỎNG Tiết 36: Thấu kính là gì nhỉ ?

PowerPoint Presentation:

THẤU KÍNH MỎNG Tiết 36: 1.Định nghĩa: Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong, thường là hai mặt cầu. Một trong hai mặt có thể là mặt phẳng.

PowerPoint Presentation:

O 2 O 1 C 1 C 2 R 1 R 2 Thấu kính mỏng: O 1 O 2 « R 1 , R 2 THẤU KÍNH MỎNG Tiết 36: 1.Định nghĩa: 2.Phân loại:

PowerPoint Presentation:

Thấu kính rìa mỏng Thấu kính rìa dày PHÂN LOẠI THẤU KÍNH Theo hình dạng

PowerPoint Presentation:

Thấu kính hội tụ Thấu kính phân kỳ PHÂN LOẠI THẤU KÍNH Theo đường đi tia sáng V V THẤU KÍNH MỎNG Tiết 36: 1.Định nghĩa: 2.Phân loại: 3.Các yếu tố cơ bản của thấu kính:

PowerPoint Presentation:

Quang tâm. O 1 O 2 : O O Trục chính Trục phụ F’ F’ F’ 1 . F . F’ OF = OF’ O O Tiêu điểm. Tiêu diện. Tiêu diện ảnh Tiêu điểm ảnh chính Tiêu điểm ảnh phụ F’ 1 Tiêu diện vật F 1 ( P ) ( P’ )

PowerPoint Presentation:

Tiêu cự Độ tụ. D = 1/ f OF’ = f ( m ) ( dp ) n : chiết suất tỉ đối của chất làm thấu kính đối với môi trường chứa thấu kính R 1 , R 2 : Bán kính của hai mặt cầu thấu kính D > 0, f > 0 : Thấu kính hội tụ D < 0, f < 0 : Thấu kính phân kỳ R < 0 : mặt cầu lồi R > 0 : mặt cầu lõm R : Mặt phẳng

PowerPoint Presentation:

THẤU KÍNH MỎNG Tiết 36: 1.Định nghĩa: 2.Phân loại: 3.Các yếu tố cơ bản của thấu kính: 4.Cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính :

PowerPoint Presentation:

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính a) Vật là điểm sáng ( B ) nằm ngoài trục chính Ảnh là giao điểm của 2 trong 3 tia ló sau : + Tia tới đi qua quang tâm O, tia ló đi thẳng + Tia tới đi song song với trục chính, tia ló đi qua F’ ( hoặc kéo dài qua F’ ) + Tia tới đi qua F ( hoặc kéo dài qua F ), tia ló song song với trục chính F’ O F B B’ vật thật ảnh thật F’ O F B B’ ảnh ảo vật thật F’ O F B B’ V V vật thật ảnh ảo

PowerPoint Presentation:

b) Vật là đoạn thẳng AB vuông góc với trục chính tại A Ảnh là đoạn thẳng A’B’ vuông góc với trục chính tại A’ A’ A’ A’ Cách vẽ: Vẽ ảnh B’ của B ở ngoài trục chính. Từ B’ kẻ B’A’ vuông góc với trục chính tại A’ : A’B’ là ảnh cần dựng. F’ O F B B’ F’ O F B B’ F’ O F B B’ V V A A A

authorStream Live Help