Vl11 Tiet 51 BAI 26 KHUC XA ANH SANG

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

K ÍNH CH ÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC MÔN VẬT LÝ LỚP 11A8 GV:Nguy ễn Thị Thanh Loan TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT LỆ THỦY KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC MÔN VẬT LÝ LỚP 11 CB Trường THPT Kỹ Thuật Lệ Thủy GV: ĐVT

Nhắc lại kiến thức đã học:

Nhắc lại kiến thức đã học Định luật truyền thẳng ánh sáng Trong m«i tr­êng trong suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®­êng th¼ng  Định luật phản xạ ánh sáng i Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới - Góc phản xạ i’ bằng góc tới i

Quan sát hình ảnh sau và nhận xét:

Quan sát hình ảnh sau và nhận xét Ánh sáng truyền theo đường thẳng tại sao ta lại thấy hình ảnh chiếc đũa, chiếc thìa và những cành hoa bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường?

PowerPoint Presentation:

Chương VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Bài 26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

PowerPoint Presentation:

I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Bài 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG (1) (2) A’ A Nếu ta chiếu một tia sáng SI từ môi trường 1 vào môi trường 2 đến gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì có hiện tượng gì xảy ra?

PowerPoint Presentation:

 Không khí  Nước Tia khúc xạ Tia phản xạ Tia tới Mặt phân cách Pháp tuyến Góc tới Góc phản xạ Góc khúc xạ Cho tia sáng truyền từ không khí vào nước I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : 2. Định luật khúc xạ ánh sáng :

PowerPoint Presentation:

* SI: Tia tới * I: Điểm tới * N’IN:Pháp tuyến với mặt phân cách tại I * IR: Tia khúc xạ * i: góc tới * r: góc khúc xạ 2 1 I I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : 2. Định luật khúc xạ ánh sáng : Ta gọi:

PowerPoint Presentation:

r i I n 1 n 2 S 2 R 2 S 3 R 3 R 1 S 1 Khi thay đổi góc tới i I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : 2. Định luật khúc xạ ánh sáng : Khi i tăng thì r cũng tăng

PowerPoint Presentation:

Dụng cụ đo các góc i và r  19,5  31 0  30 0  50 0  60 0  35 0 Bảng 26.1 SGK i (độ) r(độ) sini sinr 30 50 60 19,5 31 35 0,500 0,766 0,866 0,334 0,515 0,574 S R I Tia pháp tuyến Thước đo độ Khối nhựa bán trụ trong suốt I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : 2. Định luật khúc xạ ánh sáng :

PowerPoint Presentation:

i (độ) r(độ) sini sinr 30 50 60 19,5 31 35 0,500 0,766 0,866 0,334 0,515 0,574 Lập tỉ số = Hằng số Xử lý số liệu thực nghiệm I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : 2. Định luật khúc xạ ánh sáng : Kết quả

PowerPoint Presentation:

 Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.  Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi : I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : 2. Định luật khúc xạ ánh sáng : Nội dung: Hằng số (1) i R r S   I

PowerPoint Presentation:

II. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối :  Nếu n 21 > 1 thì r < i :  Nếu n 21 < 1 thì r > i : Môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1) Môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1). Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn. Tỉ số không đổi trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n 21 của môi trường (2), (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tia tới) Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn.  Nếu i = 0 thì r = 0: Tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng  (2)

PowerPoint Presentation:

2. Chiết suất tuyệt đối  Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.  Kết luận: a. Chiết suất của chân không bằng 1 n 2 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (2); n 1 là chiết suất ( tuyệt đối) của môi trường (1). II. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG (3) b. Chiết suất của không khí 1 d. Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng viết dưới dạng đối xứng: (4)

PowerPoint Presentation:

S I n 1 n 2 R K J III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Nếu tia sáng truyền từ S tới R, giả sử theo đường truyền là SIJKR, thì khi truyền ngược lại theo tia RK, đường truyền là RKJIS.

PowerPoint Presentation:

S I n 1 n 2 R K J III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Thì tia sáng cũng truyền ngược lại theo đường RKJIS

PowerPoint Presentation:

III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Vậy: ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó. Đây là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng. (5) Vậy n 12 = = = Ta có:

PowerPoint Presentation:

Củng cố: Kiến thức cơ bản, trọng tâm: Khúc xạ ánh sáng : Hiện tượng lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Định luật khúc xạ ánh sáng: - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. -Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi: Chiết suất: - Chiết suất tuyệt đối: + Chiết suất tỉ đối đối với chân không + Ta có: - Chiết suất tỉ đối: 1 2 I S R r i N N ’ Hằng số (1) (4) (2) (3) (3) Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng dạng đối xứng:

PowerPoint Presentation:

Câu 1 : Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với b. Chân không. a. Không khí. c. Nước. d. Chính nó. Bài 2 : Tia sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí. Góc khúc xạ trong không khí là 60 0 . Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ. Tính chiết suất n. Bài 3 : Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là 4/3 . Góc tới của tia sáng là bao nhiêu. Củng cố:

CỦNG CỐ:

Câu 2: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng A. Luôn lớn hơn 1 B. Luôn nhỏ hơn 1 C. Bằng 1 D. Luôn lớn hơn 0 CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

n = ? kk i r Chiếu một tia sáng SI đi từ không khí vào một chất lỏng có chiết suất n. Góc lệch của tia sáng khi đi vào chất lỏng là và tia khúc xạ hợp với mặt thoáng một góc . Tính n = ? CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

Bài tập về nhà  Bài 1 đến bài 10 sách giáo khoa/ 166 và 167  Đọc mục em có biết?  Tiết sau là tiết luyện tập.

authorStream Live Help