Vl11 Tiet 48 Hoi giang Hien tuong tu cam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường THPT Trần Quốc Toản Tổ: Lý – Hóa - KTCN

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CỦ Câu 1 : Phát biểu định luật Faraday? Viết biểu thức xác định suất điện động cảm ứng? Câu 2: Vận dụng: Xác định chiều của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín (C) ? (C) N S

PowerPoint Presentation:

BÀI 25 TỰ CẢM TỰ CẢM

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM I.TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN 1.Định nghĩa (C) i Nếu ( C) không đổi, thì lượng từ thông riêng gởi qua ( C) thay đổi theo sự thay đổi của yếu tố nào? Là từ thông gởi qua mạch kín ( C ), do dòng điện có cường độ i chạy qua (C ) gây ra L: độ tự cảm của ( C), đơn vị là Henry ( H)

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM I.TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN 1.Định nghĩa l N i Nhắc lại công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây? Thảo luận nhóm trong bàn thiết lập công thức tính độ tự cảm của ống dây? ( 3phút) 2.Độ tự cảm của ống dây

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM I.TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN 1.Định nghĩa 1.Định nghĩa 2.Độ tự cảm của ống dây Nếu ống dây có lõi sắt : độ từ thẩm

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM II.HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1. Thí nghiệm Đ + - MỞ K ĐÓNG K E r Đ2 - + K L R 1 Dự đoán: Hiện tượng gì xãy ra khi đóng khóa K? Dự đoán: Hiện tượng gì xãy ra khi ngắt khóa K? Vì sao khi đóng K, Đ2 sáng lên từ từ? Vì sao khi ngắt K, Đ2 sáng lóe lên rồi mới tắt?

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM II.HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1. Thí nghiệm Đ + - MỞ K ĐÓNG K E r Đ2 - + K L R 1 Bản chất của hiện tượng tự cảm là gì? Hiện tượng tự cảm xãy ra ở đâu? Và xãy ra trong trường hợp nào? 2.Định nghĩa Là hiện tượng cảm ứng điện từ xãy ra trong một mạch có dòng điện, khi từ thông qua mạch bị biến thiên do sự biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM III.SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM 1.Định nghĩa Nhắc lại công thức tính suất điện động cảm ứng? mà (1) (2) Định nghĩa suất điện động tự cảm? Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM Đ + - MỞ K ĐÓNG K E r Đ2 - + K L R 1 III.SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM 1.Định nghĩa 2.Năng lượng từ trường của ống dây IV. ỨNG DỤNG ( Sgk)

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM Câu 1 : Đơn vị tự cảm là Henry ( H) , với 1H bằng 5 4 3 2 1 C. 1V.A D. 1V/A CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM 5 4 3 2 1 Câu 2 : Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có g iá trị A. 10V B. 2kV C. 0,1kV D. 20V CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

TỰ CẢM 5 4 3 2 1 Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16A đến 0A trong 0,01s., suất điện động tự cảm trong cuộn đó có giá trị trung bình 64V, độ tự cảm của cuộn dây là A. L = 0,032H B. L = 0,25H C. 0,04H D. 4H CỦNG CỐ

authorStream Live Help