Vl11 Tiết 44, 45 Hien tuong cam ung dien tu_hung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG V:CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Tiết 44- 45: TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. MICHAEL FARADAY

NỘI DUNG BÀI HỌC:

NỘI DUNG BÀI HỌC I. Khái niệm từ thông II. Hiện tượng cảm ứng điện từ. III. Định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng. IV. Dòng điện Phu Cô.

I. Khái niệm từ thông:

I. Khái niệm từ thông - Xét một mặt phẳng diện tích S đặt trong từ trường đều B.  là góc hợp bởi B và n - Vẽ vectơ pháp tuyến n của S  = BScos  : Từ thông qua diện tích S (từ thông) S n B 

I. Khái niệm từ thông:

I. Khái niệm từ thông S n B  S n B  S n B  là góc nhọn  là góc tù  = 0   > 0   < 0   = BS Thông thường chúng ta chọn  là góc nhọn   > 0

I. Khái niệm từ thông:

I. Khái niệm từ thông

I. Khái niệm từ thông:

I. Khái niệm từ thông 2. Ý nghĩa của từ thông: Từ thông diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. 3. Đơn vị của từ thông: - Trong hệ SI: vêbe. Kí hiệu: Wb 1Wb = 1T.1m2

1. Thí nghiệm:

1. Thí nghiệm a. Thí nghiệm 1 b. Thí nghiệm 2 c. Kết luận Khi số đường sức từ xuyên qua vòng dây biến đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện . II. Hiện tượng cảm ứng điện từ

I. Thí nghiệm:

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Sơ đồ thí nghiệm Kết quả thí nghiệm Giải thích Mở rộng Khi số đường sức từ xuyên qua vòng dây thay đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện Kết luận

Thí nghiệm 1::

Thí nghiệm 1:

1. Thí nghiệm:

1. Thí nghiệm a. Thí nghiệm 1: Kết quả - Khi nam châm, vòng dây đứng yên kim điện kế chỉ 0 do đó không có dòng điện trong vòng dây - Khi nam châm dịch chuyển lại gần hay ra xa vòng dây kim điện kế bị lệch khỏi vị trí 0 do đó có dòng điện trong vòng dây

1. Thí nghiệm:

1. Thí nghiệm a. Thí nghiệm 1: Giải thích:

1. Thí nghiệm:

1. Thí nghiệm a. Thí nghiệm 1: Giải thích:

I. Thí nghiệm:

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Mở rộng

I. Thí nghiệm:

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Mở rộng

1. Thí nghiệm :

1. Thí nghiệm b. Thí nghiệm 2: Sơ đồ thí nghiệm Khi số đường sức từ xuyên qua vòng dây biến đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện . Kết luận:

Thí nghiệm 2::

Thí nghiệm 2:

1. Thí nghiệm :

1. Thí nghiệm b. Thí nghiệm 2: Kết quả: Khi con chạy di chuyển điện kế bị lệch chứng tỏ có dòng điện trong ống dây

1. Thí nghiệm :

1. Thí nghiệm b.Thí nghiệm 2: Giải thích N S

1. Thí nghiệm :

1. Thí nghiệm b.Thí nghiệm 2: Giải thích

1. Thí nghiệm :

1. Thí nghiệm b. Thí nghiệm 2: Giải thích

PowerPoint Presentation:

- Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín là dòng điện cảm ứng . - Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng được gọi là suất điện động cảm ứng. - Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. 2. Kết luận: - Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 -4 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua diện tích đó là: a). = F b). = F c). = F d). Một đáp số khác. CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 -4 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua diện tích đó là: a). Sai rồi! b). = F c). = F d). Một đáp số khác.

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 -4 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua diện tích đó là: a). = F b). Sai rồi ! c). = F d). Một đáp số khác.

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 -4 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua diện tích đó là: a). = F b). = F c). Đúng ! Bạn rất giỏi ! d). Một đáp số khác.

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 -4 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua diện tích đó là: a). = F b). = F c). = F d). Sai rồi !.

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Khung dây đặt trong từ trường đều. Hỏi có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung trong các trường hợp sau: O’ O a). Khung đang chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều ? b). Khung đang quay quanh trục OO’ ? c). Khung đang bị bóp méo ?

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Khung dây đặt trong từ trường đều. Hỏi có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung trong các trường hợp sau: O’ O a). Không có! b). Khung đang quay quanh trục OO’ ? c). Khung đang bị bóp méo ?

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Khung dây đặt trong từ trường đều. Hỏi có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung trong các trường hợp sau: O’ O a). Khung đang chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều ? b). Có. c). Khung đang bị bóp méo ?

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Khung dây đặt trong từ trường đều. Hỏi có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung trong các trường hợp sau: O’ O a). Khung đang chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều ? b). Khung đang quay quanh trục OO’ ? c). Có

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HIỂU BÀI

authorStream Live Help