Vl12 T56 HIEN TUONG QUANG PHAT QUANG

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

? Hiện tượng quang điện trong là gì? Trình bày cấu tạo và hoạt động của pin quang điện? Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Ban ngày Ban đêm

PowerPoint Presentation:

hiện tượng quang-phát quang Bài 32:

PowerPoint Presentation:

I. Hiện tượng quang – phát quang 1. Khái niệm về sự phát quang BàI 32:hiện tượng quang-phát quang a. Hiện tượng quang – phát quang: ? Chất phát quang là gì? *Khái niệm: một số chất hấp thụ bước sóng đ phát ra a/sáng khác. b. Ví dụ: + Núm công tắc điện + Các vật bằng đá ép + Sơn quét trên các biển báo giao thông Chất có khả năng phát quang( sáng) c. Đặc điểm Tắt a/sáng kích thích phát quang còn kéo dài thêm.

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 1: Chiếu chùm ánh sáng trắng vào con đại bàng bằng đá ép, thì thấy con đại bàng phát ra ánh sáng màu lục. ánh sáng kích thích có màu gì? ánh sáng phát quang màu gì? chất phát quang là gì?

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 2: Chùm bức xạ tử ngoại chiếu vào lớp bột phát quang ở thành trong của đèn ống, thì thấy lớp bột phát quang ánh sáng trắng. ánh sáng kích thích là bức xạ gì? ánh sáng phát quang là bức xạ gì? chất phát quang là gì?

PowerPoint Presentation:

* Một số trường hợp phát quang khác: Nấm Đom đóm Hải quỳ San hô

PowerPoint Presentation:

Hãy nhận xét về thời gian phát quang của lớp bột phát quang trong đèn ống và của con đại bàng bằng đá ép,sau khi đã tắt ánh sáng kích thích? Khi tắt ánh sáng kích thích thì ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh. Khi tắt ánh sáng kích thích thì ánh sáng phát quang còn kéo dài một khoảng thời gian nào đó. ?

PowerPoint Presentation:

2. Huỳnh quang và lân quang Huỳnh quang Lân quang Chất phát quang Đặc điểm một số chất lỏng và chất khí một số chất rắn ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích

PowerPoint Presentation:

? Trên đầu cọc chỉ giới, biển báo giao thông có sơn xanh, đỏ, vàng, lục…Đó là các chất lân quang hay huỳnh quang? Lân quang

PowerPoint Presentation:

C1: Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới có thể là sơn phát quang mà không là sơn phản quang (phản xạ ánh sáng)? Vì ánh sáng phát quang thì từ nhiều phía có thể thấy biển báo, cọc chỉ giới. Còn nếu là ánh sáng phản xạ thì chỉ có thể nhìn thấy các vật đó theo phương phản xạ. ?

PowerPoint Presentation:

II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang 2. Giải thích: Trạng thái bình thường Trạng thái kích thích hfhq hfkt 1. Đặc điểm: hhq hfkt hfkt t ngắn hfhq Ng/tử (P/ tử) (Bình thường Kích thích Bình thường bức xạ Trạng thái bình thường hfhq<hfkt

Kiến thức cần nhớ:

Kiến thức cần nhớ 1.Hiện tượng quang-phát quang 2.Huỳnh quang 3.Lân quang 4.ánh sáng huỳnh quang d.là hiện tượng một số chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác . c.là hiện tượng phát quang có t kéo dài rất ngắn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất lỏng và chất khí. a.là hiện tượng p/quang có t kéo dài khá lớn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất rắn. b.có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Hãy ghép phần bên trái với phần bên phải để được một câu đúng? Đáp án: 1-d 2-c 3-a 4-b Hiện tượng quang-phát quang là hiện tượng một số chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác Huỳnh quang là hiện tượng phát quang có thời gian kéo dài rất ngắn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất lỏng và chất khí. Lân quang là hiện tượng phát quang có thời gian kéo dài khá lớn sau khi tắt ánh sáng kích thích.Nó thường xảy ra ở một số chất rắn. ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi 1: Trên áo của công nhân làm đường hay dọn vệ sinh trên đường thường có những đường kẻ to bản, nằm ngang, màu vàng hoặc lục. Những đường kẻ đó dùng để làm gì? Những đường kẻ đó bằng chất liệu phát quang hay phản quang? Đề xuất một thí nghiệm đơn giản để nhận biết những chất liệu đó là phát quang hay phản quang? Đáp án: a. Các đường kẻ này để báo hiệu cho người và phương tiện trên đường. b. Các đường kẻ này làm bằng chất liệu phát quang. c. Để nhận biết các đường kẻ này làm bằng chất liệu phát quang hay phản quang: dùng đèn pin thử tiền chiếu lên một chỗ trên đường kẻ đó xem nó sáng lên màu gì? Nếu nó sáng lên màu vàng hay màu lục thì đó là chất phát quang.

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi 2: Trong hiện tượng quang - phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì? A. Để tạo ra dòng điện trong chân không. B. Để làm cho vật phát sáng. C. Để làm nóng vật. D. Để làm thay đổi điện trở của vật.

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi 3 : ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 500 nm. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang? A. 300 nm B. 400 nm C. 480 nm D. 600 nm

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi 4: Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang-phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến: A. Sự giải phóng một êlectron tự do. B. Sự giải phóng một êlectron liên kết. C. Sự giải phóng một cặp êlectron vào lỗ trống. D. Sự phát ra một phôtôn khác.

PowerPoint Presentation:

Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn. Câu 5: A.Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang. B.Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang. C.Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang. D.Sự phát quang của chất lỏng là lân quang,của chất rắn là huỳnh quang.

PowerPoint Presentation:

Bài tập về nhà +làm các bài tập: 1 5 (T.165-SGK) 32.1 32.10 (T.52-SBT) +Ôn lại cấu tạo nguyên tử đã học trong Hoá 10

authorStream Live Help