Vl12 Tiet 55 Bai 46 Hien tuong quang dien trong Pin quang dien

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 46: hiện tượng quang điện trong Giáo viên : Đào Văn Tám

PowerPoint Presentation:

 t 0 Hiện tượng giảm điện trở suất , tức là tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng quang dẫn chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong 1. Chất quang dẫn Chúng là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

:

Si Si Si Si Si Si Si Si e dẫn Lỗ trống Lỗ trống 2. Hiện tượng quang điện trong Tinh thể silic (Si)

PowerPoint Presentation:

+ Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng quang điện trong. * Hiện tượng quang điện trong: + Để gây ra hiện tượng quang điện trong thì bước sóng của ánh sáng kích thích  ≤  0 ( 0 giới hạn quang điện của bán dẫn) + Năng lượng để giải phóng electron liên kết thường nhỏ hơn công thoát A của electron từ mặt kim loại nên giới hạn quang điện của nhiều chất bán dẫn nằm trong vùng hồng ngoại

PowerPoint Presentation:

1 2 3 3 4 4 R 5 6 II. Quang điện trở Quang điện trở là một điện trở làm bằng chất quang dẫn . đ iện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào thay đổi a. Khái niệm b. Cấu tạo Một lớp chất bán dẫn CdS (2) Tấm cách điện (1) Điện cực (3)

PowerPoint Presentation:

III. pin quang điện 1. Khái niệm Là một nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng, nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng 2. Hiệu suất của các pin quang điện chỉ vào khoảng trên dưới 10%.

PowerPoint Presentation:

3. Cấu tạo và hoạt động a. Cấu tạo - Một tấm bán dẫn loại n, bên trên có phủ một lớp bán dẫn loại p - Trên cùng là một tấm kim loại rất mỏng. Dưới cùng là một đế kim loại. Các kim loại này đóng vai trò là các điện cực b. Ho¹t ®éng

PowerPoint Presentation:

4. Ứng dụng: - Trong các máy đo ánh sáng, vệ tinh nhân tạo, máy tính bỏ túi - Ô tô máy bay chạy bằng pin năng lượng

PowerPoint Presentation:

Câu 1 : Điện trở của quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây? A.Có giá trị rất lớn Câu 2 : Khi hiện tượng quang dẫn xảy ra, trong chất bán dẫn hạt mang điện tham gia vào quá trình dẫn điện là: A.Êlectrôn và các ion dương B. Êlectron và lỗ trống mang điện âm C. Êlectrôn và hạt nhân D.Êlectrôn và lỗ trống mang điện dương B. Có giá trị rất nhỏ C. Có giá trị không đổi D. Có giá trị thay đổi được

PowerPoint Presentation:

Câu 3 : Bước sóng lớn nhất của ánh sáng kích thích khi chiếu vào một tấm kim loại có thể gây ra được hiện tương quang điện là λ 0 = 0,48 μ m. Năng lựong tối thiểu cần cung cấp để bứt êlectrôn khỏi kim loại là: A. 4,4.10 -20 J B. 2,60eV C. 4,14.10 -19 J D. 25,9eV

Câu 4: Biết giới hạn quang điện của một kim loại có bước sóng λ0 = 0,46 . Công thoát của kim loại này là::

Câu 4: Biết giới hạn quang điện của một kim loại có bước sóng λ0 = 0,46 . Công thoát của kim loại này là:

authorStream Live Help