Vl12 T46 Bai 26 CAC LOAI QUANG PHO VL12co ban

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TỔ : HỐ-LÝ TRƯỜNG THPT ĐASAR Kính chào quý thầy cô đến dự giờ lớp 12A1

Slide 2: 

Hình ảnh này liênquan đến hiện tượng vật lí nào? Sự tán sắc  ứng dụng trong máy quang phổ lăng kính

Tiết 46 – Bài 26 : : 

Tiết 46 – Bài 26 : CÁC LỌAI QUANG PHỔ

§26 : 

§26 I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : 2. Cấu tạo : II. Các loại quang phổ: CÁC LOẠI QUANG PHỔ

I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : : 

I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : Sự tán sắc ứng dụng trong máy quang phổ lăng kính là sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành nhiều chùm đơn sắc Vậy : Máy quang phổ là dụng cụ dùng để làm gì? (Định nghĩa máy quang phổ lăng kính)

I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : : 

I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : - Là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc 2. Cấu tạo :

Slide 7: 

S1 I. Máy quang phổ lăng kính : 2. Cấu tạo :

I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : : 

I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : - Là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc 2. Cấu tạo : gồm 3 bộ phận chính - Ống chuẩn trực - Hệ tán sắc - Buồng tối

Slide 9: 

Nếu dùng ánh sáng trắng cho đi qua máy khe S của ống chuẩn trực thì : A B S L1 E P S1 S2 L2

§26 : 

§26 I. Máy quang phổ lăng kính : 1. Định nghĩa : 2. Cấu tạo : II. Các loại quang phổ: * Quang phổ phát xạ : quang phổ liên tục và quang phổ vạch phát xạ * Quang phổ hấp thụ : CÁC LOẠI QUANG PHỔ

II. Các loại quang phổ: 1. Quang phổ liên tục : : 

II. Các loại quang phổ: 1. Quang phổ liên tục : Hãy định nghĩa quang phổ liên tục ?

II. Các loại quang phổ: 1. Quang phổ liên tục : : 

* Định nghĩa : là 1 dải màu từ đỏ đến tím biến thiên một cách liên tục. * Nguồn phát : do các chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn bị nung nóng phát ra. * Đặc điểm : chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ ? Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng 1 nhiệt độ thì giống nhau hay khác nhau? II. Các loại quang phổ: 1. Quang phổ liên tục :

II. Các loại quang phổ: 1. Quang phổ liên tục : : 

* Định nghĩa : là 1 dải màu từ đỏ đến tím biến thiên một cách liên tục. * Nguồn phát : do các chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn bị nung nóng phát ra. * Đặc điểm : chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng 1 nhiệt độ thì giống nhau Vd : * Ưng dụng : đo nhiệt độ của các vật ở xa như Mặt Trời, các sao… II. Các loại quang phổ: 1. Quang phổ liên tục :

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : : 

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : Đây là quang phổ vạch phát xạ của thủy ngânHãy định nghĩa quang phổ vạch phát xạ? (là hệ thống những…….)

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : : 

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : * Định nghĩa :là hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối * Nguồn phát : do chất rắn khi có áp suất thấp bị kích thích bằng nhiệt(nung nóng)hoặc bằng điện phát ra * Đặc điểm :Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì ?

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : : 

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : Quang phổ vạch của 2 nguyên tố khác nhau thì khác nhau về …?

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : : 

II. Các loại quang phổ: 2. Quang phổ vạch phát xạ : * Định nghĩa : * Nguồn phát : * Đặc điểm :Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng, vị trí(hay bước sóng), màu sắc tỉ đối giữa các vạch. Vd : * Ưng dụng : xác định thành phần, hàm lượng các nguyên tố có trong mẫu chất

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ : : 

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ :

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ : : 

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ : Đây là quang phổ vạch hấp thụ của heliHãy định nghĩa quang phổ vạch hấp thụ? (là hệ thống những…….)

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ : : 

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ : * Định nghĩa : là các vạch tối hay đám vạch tối trên nền quang phổ liên tục * Điều kiện phát sinh : nhiệt độ của chất hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục * Đặc điểm : Quang phổ vạch hấp thụ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về ?

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ : : 

II. Các loại quang phổ: 3. Quang phổ vạch hấp thụ : * Định nghĩa : * Điều kiện phát sinh : * Đặc điểm : Quang phổ vạch hấp thụ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng, vị trí (hay bước sóng) các vạch. Quang phổ vạch hấp thụ của : + chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ + chất rắn, lỏng là các “đám” vạch nối liền * Ưng dụng : nhận biết nguyên tố

Vận dụng : 

Vận dụng (1) (2) Hãy cho biết (1). là quang phổ gì ? (2). là quang phổ gì ?

Vận dụng : 

Vận dụng (1) (2) (1). là quang phổ vạch phát xạ (2). là quang phổ hấp thụ

Slide 26: 

Bề mặt Mặt Trời phát ra quang phổ gì ? : A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch phát xạ. C. Quang phổ vạch hấp thụ. D. Quang phổ đám.

Slide 27: 

Quang phổ mặt trời được máy quang phổ ở Mặt đất ghi được là : A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch phát xạ. C. Quang phổ vạch hấp thụ. D. Một loại quang phổ khác.

Slide 28: 

Quang phổ liên tục của một nguồn sáng : A. chỉ phụ thuộc vaò nhiệt độ của nguồn sáng . B. chỉ phụ thuộc vào bản chất của nguồn . C. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn. D. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn.

Slide 29: 

CHÚC CÁC THẦY CÔ SƯC KHOẺ CHÀO TAM BIỆT

Củng cố : 

Củng cố

Củng cố : 

Củng cố

authorStream Live Help