Tiết 40 Sóng điện từ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Nếu tại một điểm 0 nào đó có một điện trường biến thiên . Hãy nêu nhận định của Macxoen và cho biết một quá trình như thế nào sẽ diễn ra? Câu 1: Hãy nêu kết luận của Macxoen về điện từ trường? => Mỗi biến thiên theo thời gian của từ trường đều sinh ra trong không gian xung quanh một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian, và ngược lại, mỗi biến thiên theo thời gian của điện trường cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian trong không gian xung quanh. 0 KT bài cũ:

PowerPoint Presentation:

Tiết 39: SÓNG ĐIỆN TỪ

James Clerk Maxwell (1831-1879):

James Clerk Maxwell (1831-1879) Heinrich Rudolf Hetz (1857 – 1894) Quá trình phát triển:

PowerPoint Presentation:

1. Sóng điện từ là gì? Quá trình hình thành sóng điện từ: => Quá trình lan truyền điện từ trường được gọi là sóng điện từ. O • M • N • P • Q • biến thiên

PowerPoint Presentation:

z O y x Phương truyền sóng Bước sóng Chấn tử Hình 24.2: Sự lan truyền của sóng điện từ 2. Đặc điểm của sóng điện từ.

PowerPoint Presentation:

Đặc điểm: về bản chất giữa sóng điện từ và sóng cơ. Tốc độ lan truyền trong chân không bằng tốc độ ánh sáng v = c = 3.10 8 m/s. Là sóng ngang, các vectơ và luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Chúng cùng biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian , luôn cùng pha. Sóng điện từ truyền được trong môi trường chân không . Đây là sự khác biệt Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng là: Với T = 1/f là chu kì của dao động điện từ. => Xem phim tại đây Tải phim tại đây

PowerPoint Presentation:

Trong quá trình lan truyền, nó mang theo năng lượng. Tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ. Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. Sóng điện từ có các tính chất sau: Nguồn phát sóng điện từ (còn gọi là chấn tử) rất đa dạng, có thể là bất cứ vật thể nào tạo ra một điện trường hoặc một từ trường biến thiên như: tia lửa điện,dây dẫn điện xoay chiều, cầu dao đóng ngắt mạch điện,… 3. Tính chất của sóng điện từ

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm 1: => Kiểm tra tính truyền thẳng của sóng điện từ.

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm 2: => Kiểm tra sự phản xạ của sóng điện từ.

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm 3: Kiểm tra sự khúc xạ của sóng điện từ qua lăng kính.

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm 4: Kiểm tra sự giao thoa của sóng điện từ.

PowerPoint Presentation:

Các ứng dụng của sóng điện từ trong đời sống: Ứng dụng Nghiên cứu thiên hà, điều khiển tàu vũ trụ.

PowerPoint Presentation:

Ứng dụng Truyền thanh – truyền hình

PowerPoint Presentation:

Chúng hoạt động ở các tần số:

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Sóng điện từ là quá trình lan truyền điện từ trường trong không gian theo thời gian. Đặc điểm của sóng điện từ: Tốc độ lan truyền trong chân không bằng tốc độ ánh sáng. Là sóng ngang. Có thể truyền qua cả chân không. Tính chất của sóng điện từ: Trong quá trình lan truyền mang theo năng lượng. Tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ. Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. Ứng dụng của sóng điện từ: Nghiên cứu thiên hà, điều khiển tàu vũ trụ. Truyền thanh, truyền hình. Chữa bệnh, đun nấu (lò vi sóng).

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ? A. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. B. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ. C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn rất nhiều so với tốc độ ánh sáng trong chân không. D. Tấn số của sóng điện từ bằng nửa tần số của điện tích dao động. SONG ĐIỆN TỪ. VẬN DỤNG

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vec tơ cường độ điện trường và vec tơ cảm ứng từ luôn: A. Trùng phương với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. B. Dao động cùng pha. C. Dao động ngược pha. D. Biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian. SONG ĐIỆN TỪ. VẬN DỤNG

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Sự khác nhau giữa sóng điện từ và sóng cơ là: A. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa. B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật phản xạ, khúc xạ. C. Sóng điện từ truyền được trong chân không. D. Sóng điện từ tuân theo các quy luật nhiễu xạ. SONG ĐIỆN TỪ. VẬN DỤNG

PowerPoint Presentation:

SONG ĐIỆN TỪ. Câu 4: Trong các hình vẽ sau, hình nào biểu diễn đúng ba vector B,E,v của sóng điện từ? A.Hình 1 B.Hình 2 C.Hình 3 D.Hình 4 E v B Hình 1 B v E Hình 2 v E B Hình 3 v E B Hình 4 VẬN DỤNG

PowerPoint Presentation:

Bài 23 CHUẨN BỊ BÀI TIẾP THEO Nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ Làm các bài tập trang 132sgk VL12NC. Làm các bài tập trang 33, 34 trong SBT VLNC 12. Chuẩn bị trước bài 23.

PowerPoint Presentation:

Những người thực hiện: 1. Trần Thị Thùy An. 2. Đoàn Thị Thu Hiền. 3. Nguyễn Thị Hoa. 4. Nguyễn Thị Thanh Huyền. 5. Nguyễn Thị Thu. CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

authorStream Live Help