Vl12 Tiet 12 Giao thoa songchuong trinh moi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên : BÙI THỊ THẮM Lớp học:12C Kiểm tra bài cũ Bài giảng mới Củng cố

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Phương trình sóng tại nguồn O có dạng Hãy viết phương trình sóng tại một điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn O một khoảng bằng d? Phương trình sóng tại M có dạng

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG 1. Sự giao thoa của hai sóng mặt nước a. Dự đoán hiện tượng. S 2 S 1 P Giả sử có hai nguồn S 1 , S 2 dao động cùng biên độ và cùng tần số Nguồn S 1 dao động theo phương trình: Nguồn S 2 dao động theo phương trình:

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG S 1 d 1 M d 2 S 2 Sóng từ S 1 truyền đến M có dạng: Phương trình sóng tại M có dạng: Sóng từ S 2 truyền đến M có dạng:

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG Với là độ lệch pha giữa hai nguồn Biên độ dao động tại điểm M có dạng:

PowerPoint Presentation:

TH 1 : Hai nguồn đồng pha * M dao động với biên độ cực đại khi: Khi đó * M dao động với biên độ cực tiểu khi: Khi đó I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG

PowerPoint Presentation:

TH 1 : Hai nguồn ngược pha * M dao động với biên độ cực đại khi: Khi đó * M dao động với biên độ cực tiểu khi: Khi đó

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG Tóm lại: TH 1 : Hai nguồn đồng pha A M max=2A khi: A M min =0 khi: TH 1 : Hai nguồn ngược pha A M max=2A khi: A M min =0 khi: Với mỗi giá trị k xác định hiệu đường đi từ M đến hai nguồn là một số cố định.Vậy với mỗi giá trị k xác định quỹ tích các điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu là đường gì?

PowerPoint Presentation:

k=-1 k=0 k=1 k=2 k=-2 k=0 k=-1 k=1 k=-2 S 1 S 2

PowerPoint Presentation:

* Những đường cong dao động với biên độ cực đại ( 2 sóng gặp nhau tăn cường lẫn nhau) * Những đường cong dao động với biên độ cực tiểu đứng yên ( 2 sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau) * Các gợn sóng có hình các đường hypebol gọi là các vân giao thoa. S 1 S 2 C1: Những điểm nào biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường lẫn nhau? Tăng cường Triệt tiêu Vân giao thoa Giải thích

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG Hình ảnh vân giao thoa sóng nước

PowerPoint Presentation:

S 1 S 2 S 2 S 1 P b. Thí nghiệm kiểm tra. I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG Bộ thí nghiệm về sóng trên mặt nước Bộ thí nghiệm gồm có: - Giá thí nghiệm - Gương phẳng - Bộ rung - Cần tạo sóng - Nguồn sáng - Biến thế nguồn - Dây nối

PowerPoint Presentation:

S 2 S 1 P Tiến hành : Cho cần rung dao động(liên kết với video đính kèm) Dụng cụ : Cần rung có gắn hai mũi nhọn S 1 , S 2 cách nhau vài cm, chậu nước Kết quả : trên mặt nước có những gợn sóng ổn định hình các đường hypebol có tiêu điểm S1, S2

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh giao thoa sóng nước

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG * Hai nguồn dao động có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp tạo ra gọi là hai sóng kết hợp. Kết luận: Hiện tượng hai sóng kết hợp , khi gặp nhau tại những điểm xác định, luôn luôn hoặc tăng cường nhau, hoặc làm yếu nhau được gọi là sự giao thoa sóng.

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG II.ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA Nếu độ lệch pha giữa hai nguồn Δφ thay đổi thì hiệu đường đi ứng với mỗi giá trị có còn cố định hay không? Vậy quỹ tích các điểm dao động cực đại có còn là đường hyperbol hay không và ta có quan sát được các vân giao thoa nữa không?

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG Là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động có : +cùng tần số +cùng phuong dao dong +độ lệch pha không đổi Vậy điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng xảy ra là gì?

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG III.ỨNG DỤNG Giải thích các quá trình sóng, ở đâu có giao thoa thì ở đấy có sóng

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG M Sóng không nhiễu xạ O Sóng nhiễu xạ IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG Hiện tượng sóng khi gặp vật cản thì đi lệch khỏi phương truyền thẳng của sóng và đi vòng qua vật cản gọi là sự nhiễu xạ của sóng.

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG 4.Sự nhiễu xạ: Nguồn sóng Sóng nhiễu xạ qua khe hẹp O Sóng nhiễu xạ Phương truyền sóng

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG 1.Điều kiện giao thoa Là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động có : +cùng tần số +cùng biên độ +độ lệch pha không đổi CỦNG CỐ A.Lý thuyết

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG Kiến thức cần nhớ: 2.Vị trí điểm dao động vơi biên độ cực đại cực tiểu TH 1 : Hai nguồn đồng pha A M max=2A khi: A M min =0 khi: TH 1 : Hai nguồn ngược pha A M max=2A khi: A M min =0 khi:

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG 3.Nhiễu xạ Hiện tượng sóng khi gặp vật cản thì đi lệch khỏi phương truyền thẳng của sóng và đi vòng qua vật cản gọi là sự nhiễu xạ của sóng.

PowerPoint Presentation:

I.SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC a.Dự đoán hiện tượng b.Thí nghiệm kiểm tra II.ĐIỀU KIỆN GIAO THOA III.ỨNG DỤNG IV.SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG B.Bài tập 1.Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động có: A. cùng tần số. B. cùng pha. C. cùng tần số, cùng pha hay độ lệch pha không đổi theo thời gian. D. cùng tần số, cùng pha và cùng biện dộ. 2. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng A. Giao của hai sóng tại một điểm của môi trường B. Tổng hợp 2 dao động C. Tạo thành các gợn lồi, lõm D. Hai sóng gặp nhau có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn triệt tiêu nhau

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Chọn câu đúng: Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng: Một bội số của bước sóng Một bội số lẻ của nửa bước sóng Một số nguyên lần nửa bước sóng Một số nửa nguyên lần bước sóng

PowerPoint Presentation:

Bài 1. Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp S1, S2 dao động với tần số 20Hz. Tại điểm M cách S1 25cm và cách S2 20,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực có 2 cực đại. Tính tốc độ truyền sóng. Bài tập Giải M nằm trên cực đại nên Giữa M và đường trung trực có 2 cực đại nên M nằm trên cực đại thứ 0 3 3

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Hai nguồn sóng S1, S2 dao động cùng pha, cùng phát ra song có tần số f = 40Hz, tốc độ truyền pha là 2m/s. Cho S1S2 = 12cm. Tính số gợn lồi quan sát được.

PowerPoint Presentation:

Bài 4. Tại hai nguồn S1, S2 trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp với phương trình u1 = u2 = 5cos(50 π t)(mm). Tốc độ truyền sóng là v = 0,25m/s. Viết phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước cách S1, S2 lần lượt là d1 = 8,75cm và d2 = 5cm. Ta có: mà: Thay vào:

authorStream Live Help