Tiet 27 Dinh luat Faraday

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: 2. Nêu hiện tượng dương cực tan 3. Nêu cách mắc thí nghiệm của hiện tượng dương cực tan? 1. Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân?

PowerPoint Presentation:

Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) Bài 19 – Tiết 30 Sở GD-ĐT Ninh Bình Trường THPT Nho Quan B Giáo viên: Hoàng Vinh – môn Vật lý

PowerPoint Presentation:

Michael Faraday 1791 - 1867 Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2)

PowerPoint Presentation:

Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) 5. Định luật đ về điện phân: m = k.q k: đương lượng điện hóa (kg/C) hoặc (g/C) q: điện lượng (C) a. Định luật I đ

PowerPoint Presentation:

b. Định luật II đ k = F = 96500 (C/mol) A: Khối lượng mol nguyên tử (hoặc phân tử ) (g/mol) n: là hóa trị Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) A/n: gọi là đương lượng gam

PowerPoint Presentation:

Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) Định luật II k = Định luật I m = k.q Công thức đ m = c. Công thức đ

PowerPoint Presentation:

6. ứng dụng của hiện tượng điện phân Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) a. Điều chế hóa chất: Sản xuất Cl2, O2, H2… Các dung dịch kiềm NaOH…

PowerPoint Presentation:

Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) b. Luyện kim: Dùng để tách kim loại ra khỏi quặng Chú ý: Quặng cần nối với cực (+) Dung dịch điện phân là dd muối KL cần tách

PowerPoint Presentation:

Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) b. Mạ điện: Chú ý: Vật cần mạ nối với cực (-). Kim loại dùng mạ nối cực (+). Dung dịch điện phân là dd muối của KL dùng mạ

PowerPoint Presentation:

Dòng điện trong chất điện phân Định luật đ (tiết 2) Định luật II k = Định luật I m = k.q Công thức đ m = Nội dung chính của bài:

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố: Câu 1. Khối lượng khí clo sinh ra trên điện cực anốt của các bình điện phân 1, 2, 3 chứa các dung dịch KCl, CaCl2, AlCl3 (hvẽ) trong một khoảng thời gian nhất định sẽ như thế nào? A. Nhiều nhất trong bình 1 ít nhất trong bình 3 B. Nhiều nhất trong bình 2 ít nhất trong bình 3 C. Nhiều nhất trong bình 3 ít nhất trong bình 1 D. Bằng nhau trong cả 3 bình điện phân. KCl CaCl2 AlCl3 1 2 3

PowerPoint Presentation:

Câu 2. Một bình điện phân chứa dung dịch muối Niken với 2 điện cực bằng Niken. Tìm khối lượng m của niken bám vào catốt khi cho dòng điện cường độ I = 5A chạy qua bình điện phân trong thời gian t = 1giờ. Đương lượng điện hóa của niken là 0,3.10-3 kg/C A. m = 5,4 mg B. m = 1,5 g C. m = 5,4 kg D. m = 5,4 g

PowerPoint Presentation:

Câu 3. Điện phân dung dịch H2SO4 với các điện cực Platin ta thu được khí đ và oxi ở các điện cực Tính thể tích thu được ở mỗi điện cực (ở đktc) nếu dòng điện đi qua bình điện phân có cường độ I = 5 A trong thời gian t = 32phút 10 giây.

authorStream Live Help