Dl12 Bai 31 Van de phat trien thuong mai va du lich

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh về dự Hội giảng!

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 Q U Ả N G T R Ị H Ữ U N G H ị B Ư U C H Í N H Q U Y N H Ơ M I Ề N B Ắ C N Ộ I B À I Đường số 9 nổi tiếng trong kháng chiến chống Mĩ chạy qua tỉnh này Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu này Đây là lĩnh vực thông tin liên lạc chủ yếu mang tính phục vụ Tuyến đường ngang số 19 nối Plâyku với thành phố này Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung ở miền nào? Đây là sân bay quốc tế quan trọng nhất miền Bắc Trò chơi ô chữ I T H Ư Ơ N G M Ạ N

BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH:

BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH Th ươ ng mại a. Nội th ươ ng b. Ngoại th ươ ng Du lịch Tài nguyên du lịch Tình hình phát triển Các trung tâm du lịch chủ yếu

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại a. Nội th ươ ng BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH

PowerPoint Presentation:

Xếp hàng mua thực phẩm tại các hàng mậu dịch trước năm 1986 Một cửa hàng mậu dịch năm 1991 Siêu thị và cửa hàng bán lẻ năm 2011

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại a. Nội th ươ ng BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú.

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại a. Nội th ươ ng BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú, đa dạng. Nội thương đã thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại a. Nội th ươ ng BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú. N ội thương thu hút sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH - Giá trị: * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: Năm

PowerPoint Presentation:

Giá trị xuất, nhập khẩu của n ước ta, giai đ oạn 1990 – 2009 2000 Nhập khẩu Xuất khẩu 1990 1992 1994 1998 2005 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tỉ USD 1996 2,8 2,4 2,5 2,6 4,1 5,8 7,3 11,1 11,5 9,4 14,5 15,6 36,8 32,4 Năm 2009 45 50 55 60 65 70 69,9 57,1

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH - Giá trị: * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: Năm Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng nhanh Giá trị xuất, nhập khẩu của n ước ta, giai đ oạn 1990 – 2009 2000 Nhập khẩu 1990 1992 1994 1998 2005 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tỉ USD 1996 2,8 2,4 2,5 2,6 4,1 5,8 7,3 11,1 11,5 9,4 14,5 15,6 36,8 32,4 Năm 45 50 55 60 65 70 69,9 57,1 2009 Xuất khẩu - Cán cân: Cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH - Giá trị: * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: Năm Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng nhanh Giá trị xuất, nhập khẩu của n ước ta, giai đ oạn 1990 – 2009 2000 Nhập khẩu 1990 1992 1994 1998 2005 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tỉ USD 1996 2,8 2,4 2,5 2,6 4,1 5,8 7,3 11,1 11,5 9,4 14,5 15,6 36,8 32,4 Năm 45 50 55 60 65 70 69,9 57,1 2009 Xuất khẩu - Cán cân: Cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng - Cơ cấu: Nhập siêu (trừ năm 1992) Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:

PowerPoint Presentation:

53,4 49,6 59,9 50,4 46,9 44,9 46,6 50,4 40,1 49,6 53,1 55,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 1992 1995 1999 2005 2009 Nhập khẩu Xuất khẩu Biểu đồ cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 % Năm

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH Giá trị: Cán cân: * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: 53,4 49,6 59,9 50,4 46,9 44,9 46,6 50,4 40,1 49,6 53,1 55,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 1992 1995 1999 2005 Nhập khẩu Xuất khẩu Biểu đồ cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 % Năm 2009 - Cơ cấu: Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu: Cơ cấu mặt hàng:

Biểu đồ cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của nước ta năm 1996 và 2009:

Biểu đồ cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của nước ta năm 1996 và 2009 Xuất khẩu Nhập khẩu Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp Hàng nông lâm thuỷ sản Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng Nguyên, nhiên, vật liệu Hàng tiêu dùng 25,3% 28,4% 46,3% 30,9% 44,8% 24,3% 25,7% 59,1% 15,2% 29,3% 60,9% 9,8% Năm 1996 Năm 2009

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: - Cơ cấu: Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu: Cơ cấu mặt hàng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng Xuất khẩu Nhập khẩu Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp Hàng nông lâm thuỷ sản Nguyên, nhiên, vật liệu Hàng tiêu dùng 25,3% 28,4% 46,3% 30,9% 44,8% 24,3% 25,7% 59,1% 15,2% 29,3% 60,9% 9,8% Năm 1996 Năm 2009 Hàng xuất: Hàng nhập: Giá trị: Cán cân:

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: - Cơ cấu: Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu: Cơ cấu mặt hàng: Hàng xuất: Hàng nhập: Giá trị: Cán cân: - Thị trường

PowerPoint Presentation:

Thị trường truyeàn thoỏng cuỷa Vieọt Nam

PowerPoint Presentation:

Thị trường hieọn nay cuỷa Vieọt Nam

PowerPoint Presentation:

1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: - Về cơ cấu: Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu: Cơ cấu mặt hàng: Hàng xuất: Hàng nhập: - Thị trường: Mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá. Về giá trị: Về cán cân:

PowerPoint Presentation:

Quan hệ Việt - Trung

PowerPoint Presentation:

Quan hệ Việt - Pháp

PowerPoint Presentation:

Quan hệ Việt- Mĩ

PowerPoint Presentation:

Quan hệ hữu nghị Việt Nam- CamPuchia

PowerPoint Presentation:

Bài 14: Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Đối Ngoạ( KTĐN)

PowerPoint Presentation:

Về giá trị: Về cán cân: 1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: - Về cơ cấu: Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu: Cơ cấu mặt hàng: Hàng xuất: Hàng nhập: - Thị trường: Nhập khẩu: khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu Xuất khẩu: Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc. Mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá. Trên 6

PowerPoint Presentation:

Việt Nam là thành viên chính thức của WTO từ tháng 1/2007 1. Th ươ ng mại Nội th ươ ng Ngoại thương BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH - Về giá trị: * Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt: - Về cơ cấu: Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu: Cơ cấu mặt hàng: Hàng xuất: Hàng nhập: - Thị trường: Mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá. - Cơ chế quản lí thay đổi: * Hạn chế:

PowerPoint Presentation:

2. Du lịch BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH * Khái niệm tài nguyên du lịch a. Tài nguyên du lịch

PowerPoint Presentation:

125 bãi biển. 2 di sản thiên nhiên thế giới 200 hang động a. TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN NHÂN VĂN Địa hình Khí hậu Nước Sinh vật Di tích Lễ hội Tài nguyên khác Đa dạng Phân hóa Sông, hồ Nước khoáng, Nước nóng Hơn 30 vườn quốc gia Động vật hoang dã, thủy hai sản 4 vạn di tích 3 di sản văn hóa vật thể và 2 di sản văn hóa phi vật thể thế giới Quanh năm Tập trung vào mùa xuân Làng nghề Văn nghệ dân gian Ẩm thực… Các loại tài nguyên du lịch của nước ta Du lịch

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Các di sản văn hoá vật thể thế giới của nước ta tập trung ở miền nào? Câu 2: Quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu mấy kỉ lục? Câu 3: Nước ta hiện có bao nhiêu di sản văn hoá phi vật thể thế giới? Câu 4: Bãi biển nào ở nước ta được tạp chí Forbes - Mĩ đánh giá là 1 trong 5 bãi biển đẹp nhất thế giới? Câu 5: Lễ hội nào dài nhất trong năm? Câu 6: Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử Hết giờ  Đội 1 Đội 2             (Miền Trung) (7) (6) (Đà Nẵng) (Chùa Hương) (Hoàng thành Thăng Long) Câu 7: Đây là toà thành bằng đá độc đáo nhất và duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong số các toà thành đá hiếm hoi còn lại trên thế giới (Thành nhà Hồ) Câu 8: Đây là một phẩm chất của người Việt Nam, có sức thu hút đối với khách du lịch (Thân thiện và mến khách)  

2. Du lịch:

2. Du lịch b. Tình hình phát triển: BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH

2. Du lịch:

2. Du lịch b. Tình hình phát triển: Hình thành từ những năm 60 của thế kỉ XX. Phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 đến nay nhờ chính sách Đổi mới của Nhà nước. BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TH ƯƠ NG MẠI VÀ DU LỊCH

PowerPoint Presentation:

- Trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia: + Hà Nội + Huế + Đà Nẵng + TP Hồ Chí Minh Trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng: + Hải Phòng +Hạ Long + Nha trang + Đà Lạt + Vũng Tàu + Cần Thơ c. Các trung tâm du lịch chủ yếu:

PowerPoint Presentation:

Chúc các em học tốt Nội thương nước ta từ 1990 trở lại đây ngày càng phát triển do: Sự gia tăng các mặt hàng sản xuất Thay đổi cơ chế quản lí Tác động của thị trường quốc tế Nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng Thắng cảnh 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam: A. Hạ Long B. Huế C. Hội An D. Phong Nha - Kẻ Bàng Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay của nước ta là: A. Hoa Kì B. Nhật Bản C. TRung Quốc D. ASEAN Lần đầu tiên cán cân xuất nhập khẩu nước ta đạt giá trị cân đối là năm: 1990 1992 1995 2010

Bài tập về nhà :

Bài tập về nhà - Bài tập 1 trang 143. - Mỗi nhóm Viết một bài thu hoạch ngắn + Nhóm 1: giới thiệu về tuyến du lịch xuyên Việt + Nhóm 2: Giới thiệu về tour du lịch vòng quanh thành phố Hải Phòng

PowerPoint Presentation:

Trân trọng cảm ơn quý thầy cô và tất cả các em!

authorStream Live Help