Ls11 T23 Bai 20 Chien su lan rong toan quoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

I. Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. Kháng chiến lan rộng ra Bắc kỳ 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất: - Sau khi Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ (1867) tình hình nước ta càng khủng hoảng nghiêm trọng. + Về chính trị: Nhà Nguyễn tiếp tục chính sách bảo thủ “Bế quan toả cảng”. Nội bộ quan lại phân hoá thành hai bộ phận chủ chiến và chủ hoà. + Kinh tế: ngày càng kiệt quệ + Xã hội: nhân dân bất bình đ ứ ng lên đấu tranh chống triều đình ngày càng nhiều. - Nhà Nguyễn từ chối những chủ trương cải cách. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Sau khi Pháp chiếm 6 tỉnh Nam kỳ tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta như thế nào? 1

PowerPoint Presentation:

I. Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. Kháng chiến lan rộng ra Bắc kỳ 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất: 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất (1873): - Sau khi thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kỳ, Pháp âm mưu xâm lược Bắc Kỳ. - Pháp cho dán điệp do thám tình hình miền Bắc. - Tổ chức lôi kéo một số tín đồ công giáo lầm lạc làm nội ứng.Chớp cơ hội khi nhà Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy-Puy” đang gây rối ở Hà Nội, Pháp cử đại úy Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc. - 05/11/1873, đội tàu chiến của Pháp do Gác-ni-ê dẫn đầu đến H.Nội. - 19/11/1873, Pháp gửi tối hậu thư cho tổng đốc thành Hà Nội. - 20/12/11873, Pháp tấn công chiếm thành Hà Nội sau đó mở rộng đánh chiếm các tỉnh đồng bằng Sông Hồng. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Đến năm 1867 Pháp chiếm được những vùng nào? Theo em Pháp có dừng lại không? Tại sao Pháp xâm lược Bắc kỳ mà không phải là kinh đô Huế?Pháp đã làm gì để dọn đường cho quân đội xâm lược Bắc kỳ? 3 2

PowerPoint Presentation:

I. Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. Kháng chiến lan rộng ra Bắc kỳ 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất: 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất (1873): 3. Phong trào kháng chiến ở Bắc kỳ trong năm 1873-1874: - Khi Pháp đánh thành Hà Nội 100 binh sĩ triều đình, chiến đấu và hy sinh đến người cuối cùng ở cửa Ô Thanh Hà (Ô Quan Chưởng) . - Trong thành, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã chỉ huy quân sĩ chiến đấu anh dũng. Nguyễn Tri Phương hy sinh thành Hà Nội thất thủ, quân triều đình nhanh chóng tan rã. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Khi Pháp đánh Bắc kỳ, triều Nguyễn đã đối phó ra sao?

PowerPoint Presentation:

I. Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. Kháng chiến lan rộng ra Bắc kỳ 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất: 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất (1873): 3. Phong trào kháng chiến ở Bắc kỳ trong năm 1873-1874: - Phong trào kháng chiến của nhân dân ta: + Khi Pháp đến thành Hà Nội, nhân dân chủ động kháng chiến không hợp tác với giặc. + Ngày 21- 12- 1873 quân ta phục kích tại Cầu Giấy , Gác-ni-ê tử trận. Thực dân Pháp chủ động thương lượng với triều đình. - Năm 1874 triều Đình ký với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) dâng toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Phong trào kháng chiến của nhân dân diễn ra như thế nào?

PowerPoint Presentation:

I. Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. Kháng chiến lan rộng ra Bắc kỳ II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kỳ lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong những năm 1882-1884 1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc kỳ lần thứ hai (1882-1883): - Năm 1882, Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Bắc. - Ngày 03/4/1882 Pháp bất ngờ đổ bộ lên Hà Nội. - Ngày 25/4/1882 Pháp nổ súng chiếm thành Hà Nội. - Tháng 3/1883 Pháp chiếm mỏ than Hồng Gai, Quảng Yên, Nam Định. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Mục đích cuối cùng của thực dân Pháp khi tiến hành xâm lược nước ta là gì? Vì sao năm 1874 Pháp phải dừng cuộc xâm lược? Tại sao Pháp muốn đánh Bắc kỳ lần thứ hai? Pháp dùng thủ đoạn gì để đem quân ra Bắc năm 1882? 4

PowerPoint Presentation:

I. Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. Kháng chiến lan rộng ra Bắc kỳ II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kỳ lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong những năm 1882-1884 1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc kỳ lần thứ hai: 2. Nhân dân Gia Định và các tỉnh Bắc kỳ kháng chiến: - Quan quân triều đình và Hoàng Diệu chỉ huy quân sỹ chiến đấu anh dũng bảo vệ thành Hà Nội.Thành mất Hoàng Diệu hy sinh. Triều đình hoang mang cầu cứu nhà Thanh. - Nhân dân dũng cảm chiến đấu dưới nhiều hình thức. Tiêu biểu có trận phục kích Cầu Giấy lần 2 (19/5/1883). Rivie bỏ mạng BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Khi Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai, nhân dân ta tổ chức kháng chiến như thế nào để bảo vệ Thành? 5 6

PowerPoint Presentation:

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An, Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884 1. Quân pháp tấn công cửa biển Thuận An: - Lợi dụng khi Tự Đức mất, triều đình lục đục, Pháp quyết định đánh Huế. - Ngày 18-8-1883 Pháp tấn công Thuận An - Chiều ngày 20-8-1883 Pháp đổ bộ lên bờ. - Tối 20-8-1883 chúng làm chủ được Thuận An BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Tại sao quân Pháp tấn công vào của biển Thuận An? 7

PowerPoint Presentation:

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An, Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884 1. Quân pháp tấn công cửa biển Thuận An: 2. Hai bản Hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng: * Hoàn cảnh lịch sử: - Nghe tin Pháp tấn công Thuận An triều đình Huế vội xin đình chiến. - Lợi dụng sự hèn yếu của triều đình Cao uỷ Pháp Hác-Măng tranh thủ đi ngay lên Huế đặt điều kiện cho một Hiệp ước mới. - Ngày 25-8-1883 bản Hiệp ước mới được đưa ra buộc đại diện triều Nguyễn phải ký kết. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Em hãy cho biết Hiệp ước 1883 được ký kết trong hoàn cảnh lịch nào? 1

PowerPoint Presentation:

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An, Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884 1. Quân pháp tấn công cửa biển Thuận An: 2. Hai bản Hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng: * Nội dung của Hiệp ước Hác-măng: - Thừa nhận sự bảo hộ của Pháp trên toàn cõi Việt Nam. + Nam kỳ là thuộc địa. + Bắc kỳ là đất bảo hộ + Trung kỳ triều đình quản lý - Ngoại giao của Việt Nam do Pháp nắm giữ. - Quân sự: Pháp được tự do đóng quân ở Bắc kỳ và toàn quyền xử lý quân cờ đen. - Kinh tế: Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG 1

PowerPoint Presentation:

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An, Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884 1. Quân pháp tấn công cửa biển Thuận An: 2. Hai bản Hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng:  Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. - Ngày 6-6-1884 Pháp ký với triều đình Huế bản Hiệp ước Patơ nốt, nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc bọn phong kiến. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Em có nhận xét và đánh giá gì khi nhà Nguyễn ký với Pháp bản Hiệp ước Hác-măng? 1

PowerPoint Presentation:

Nguyễn Trường Tộ (1828 - 1871) BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Gác-ni-ê Lược đồ Pháp đánh Bắc kỳ 1873

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Ảnh: Ô Quan Chưởng

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Gác-ni-ê bị giết Cầu Giấy

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Pháp chiếm thành Hà Nội xây dựng lôcốt trên nền Điện Kính Thiên Pháp tấn công cửa Đông Nam thành Hà Nội

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Hoàng Diệu (1829 – 1882) Một số hình ảnh về Quân cờ đen Cuộc chiến giữa quân Pháp với Quân cờ đen

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Ảnh : Henry Rivie

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

PowerPoint Presentation:

BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Pháp rút quan khỏi Hà Nội theo Hiệp ước 1874

authorStream Live Help