Ls10 T49 Cong xa Pari

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871 BÀI 31

PowerPoint Presentation:

BÀI 39 Sau khi học xong bài học này, các em phải thể hiện sự hiểu, biết của mình về chủ đề với các nội dung: Nguyên nhân nào làm bùng nổ cuộc cách mạng ngày 18 – 3- 1871? Vì sao nói Công xã Pari là một nhà nước vô sản kiểu mới đầu tiên trên thế giới? Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pari? BÀI 39 QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871

PowerPoint Presentation:

BÀI 39 QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871 2. Công xã Pa-ri 1871 1. Quốc tế thứ nhất (hs xem SGK) a. Hoàn cảnh ra đời b. Hoạt động của Quốc tế thứ nhất a. Cuộc cách mạng 18 - 3 - 1871 và sự thành lập Công xã b. Công xã Pa-ri - Nhà nước kiểu mới

PowerPoint Presentation:

BÀI 39 QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871 2. Công xã Pa-ri 1871 a ) Cuộc cách mạng ngày 18-3-1871 và sự thành lập Công xã - 19-7-1870, chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ. Pháp thua. - Ngày 4 - 9 – 1870, nhân dân Pari khởi nghĩa, chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ. + “Chính phủ vệ quốc” của tư sản được thành lập. + Nhân dân tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân. - Ngày 18-3-1871, Chi-e tấn công đồi Mông-mác thất bại, bỏ Pa-ri chạy về Véc-xai. Nhân dân làm chủ Pa-ri.

PowerPoint Presentation:

BÀI 39 QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 2. Công xã Pa-ri 1871 a ) Cuộc cách mạng ngày 18-3-1871 và sự thành lập Công xã b) Công xã Pa-ri – Nhà nước kiểu mới - 26/3/1871, Hội đồng Công xã gồm 86 đại biểu, được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - Ban bố pháp luật và lập ra 10 uỷ ban để thi hành pháp luật. - Ra sắc lệnh giải tán quân đội, bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân. - Ban hành sắc lệnh mới: tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước, quy định lương tối thiểu, thực hiện giáo dục bắt buộc, quy định giá bán bánh mì… - Tất cả những chính sách trên đều nhằm phục vụ quyền lợi nhân dân lao động. Đây thực sự là một Nhà nước kiểu mới.

PowerPoint Presentation:

4 . Dặn dò, ra bài tập về nhà - Hệ thống những nội dung chính vừa học trong bài. - Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK, đọc trước bài mới.

PowerPoint Presentation:

Buổi lễ tuyên bố thành lập Quốc tế thứ nhất

PowerPoint Presentation:

Vũ khí của Vệ quốc quân trên đồi Mông Mác Khoảng 3 giờ sáng ngày 18/3/1871, chính phủ Chi-e cho quân đánh chiếm đồi Mông–mác nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân . Quần chúng nhân dân đã kịp thời kéo đến hỗ trợ, bao vây quân chính phủ. Một số bộ phận quân chính phủ cũng ủng hộ nhân dân, tước súng của sĩ quan và bắn chết viên tướng chỉ huy. Trưa ngày 18/3, các tiểu đoàn tiến vào trung tâm thủ đô chiếm các công sở, toán quân chính phủ chạy về Véc-xai. Quốc dân quân làm chủ thành phố.

PowerPoint Presentation:

Những khẩu đại bác ở đồi Mông Mác

PowerPoint Presentation:

CHIẾN LŨY CÔNG XÃ PARI NGÀY 18-3-1871

PowerPoint Presentation:

Phụ nữ Paris lập chiến lũy ở quảng trường Trắng

PowerPoint Presentation:

Một thông báo của Công xã

PowerPoint Presentation:

Uỷ ban Lương thực SƠ ĐỒ BỘ MÁY HỘI ĐỒNG CÔNG XÃ PARI (1871) Uỷ ban Tư pháp Uỷ ban Công tác xã hội Uỷ ban Cứu quốc (1. 5. 1871) Uỷ ban An ninh xã hội Uỷ ban Đối ngoại Uỷ ban Thương nghiệp Uỷ ban Quân sự Uỷ ban Tài chính Uỷ ban Giáo dục HỘI ĐỒNG CÔNG XÃ

PowerPoint Presentation:

18-3-1871 Chú giải Lực lượng Công xã Pari Lực lượng quân Phổ Lực lượng quân Véc xai Các pháo đài Nơi thành lập Công xã Mũi tấn công của quân Véc xai Nơi diễn ra những trận đánh cuối cùng của các chiến sĩ công xã

PowerPoint Presentation:

VECXAI 18-3-1871 MÔNG MÁC TOÀ THỊ CHÍNH 28-3-1971 Chú giải Lực lượng Công xã Pari Lực lượng quân Phổ Lực lượng quân Véc xai Các pháo đài Nơi thành lập Công xã Mũi tấn công của quân Véc xai Nơi diễn ra những trận đánh cuối cùng của các chiến sĩ công xã

PowerPoint Presentation:

VECXAI 02-4-1871 Nghĩa địa CHA LASE 27-5-1871 Chú giải Lực lượng Công xã Pari Lực lượng quân Phổ Lực lượng quân Véc xai Các pháo đài Nơi thành lập Công xã Mũi tấn công của quân Véc xai Nơi diễn ra những trận đánh cuối cùng của các chiến sĩ công xã

PowerPoint Presentation:

LƯỢC ĐỒ CÔNG XÃ PARI 1871

PowerPoint Presentation:

Chiến sĩ Công xã bị đàn áp

PowerPoint Presentation:

Chiến sĩ Công xã bị dồn vào chân tường nghĩa địa Cha Lade

PowerPoint Presentation:

Các chiến sĩ Công xã bị xử tử

PowerPoint Presentation:

Tượng đài kỉ niệm chiến sĩ Công xã Paris

Công xã Pa-ri hoàn toàn thất bại nhưng tấm gương chói lọi của Công xã vẫn có ý nghĩa sâu sắc đối với giai cấn vô sản toàn thế giới. :

Công xã Pa-ri hoàn toàn thất bại nhưng tấm gương chói lọi của Công xã vẫn có ý nghĩa sâu sắc đối với giai cấn vô sản toàn thế giới.

authorStream Live Help