Ls10 T33 Bai 27 Qua trinh dung nuoc va giu nuoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX :

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX Bài 27 QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

CHỢ BẾN THÀNH:

CHỢ BẾN THÀNH

CẦU MỸ THUẬN:

CẦU MỸ THUẬN

CẢNG HẢI PHÒNG:

CẢNG HẢI PHÒNG

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX :

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX Bài 27 QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

PowerPoint Presentation:

Hoạt động theo nhóm : Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội nước ta qua các thời kì ? - Nhóm 1: Thời kì dựng nước đầu tiên - Nhóm 2: Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập - Nhóm 3 : Thời kì đất nước bị chia cắt - Nhóm 4 : Đất nước ở nửa đầu thế kỉ XIX CÁC THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

I. CÁC THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC:

I. CÁC THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC a. Quá trình dựng nước - Bắc bộ: Văn Lang- Âu Lạc Trung Nam bộ: Chăm pa Tây Nam bộ: Phù Nam b. Kinh tế, vật chất: - Nơng nghiệp trồng lúa nước kết hợp với thủ cơng nghiệp. - Vật chất: giản dị, thích ứng với tự nhiên 1. Thời kỳ dựng nước đầu tiên (Thế kỉ VII TCN- IITCN)

PowerPoint Presentation:

Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời kì dựng nước? TRỐNG ĐỒNG THÀNH CỔ LOA

PowerPoint Presentation:

c. Văn hóa, giáo dục : Tín ngưỡng: đa thần. Đời sống tinh thần: phong phú, nguyên sơ. d. Xã hội: Vua - tôi hòa dịu.

PowerPoint Presentation:

Chính trị: - Quốc hiệu: + 968: Đại Cồ Việt. + 1054: Đại Việt. - Kinh đô: Thăng Long. - Quốc gia thống nhất Kể tên các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X-XV? 2. Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập: (thế kỉ X-XV)

SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ, TRẦN, HỒ:

VUA ĐẠI THẦN TỂ TƯỚNG VIỆN ĐÀI SẢNH Môn hạ sảnh Thượng hạ sảnh Hàn lâm viện Quốc sử viện Ngự sử đài SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ, TRẦN, HỒ

SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ THÁNH TÔNG:

VUA NGỰ SỬ ĐÀI HÀN LÂM VIỆN 6 BỘ SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ THÁNH TÔNG Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh trong thời gian nào?

PowerPoint Presentation:

b. Kinh tế: - Nông nghiệp: ngày càng phát triển. - Công thương nghiệp: phát triển đa dạng

GỐM SỨ THỜI LÍ-TRẦN:

GỐM SỨ THỜI LÍ-TRẦN

PowerPoint Presentation:

c. Văn hóa, giáo dục: - 1070 giáo dục được tôn vinh và phát triển. Nho giáo, phật giáo thịnh hành. Văn học, nghệ thuật dân tộc hình thành và phát triển. THẦY GIÁO CHU VĂN AN

PowerPoint Presentation:

THÁP PHỔ MINH

VĂN MIẾU:

VĂN MIẾU

d. Xã hội: chưa hình thành mâu thuẫn đối kháng.:

d. Xã hội: chưa hình thành mâu thuẫn đối kháng.

PowerPoint Presentation:

Chính trị: Chính quyền suy thoái. Nội chiến, chia cắt 2 đàng. 3. Thời kì đất nước bị chia cắt: (Thế kỉ XVI-XVIII) Nguyên nhân của tình trạng chia cắt?

SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở ĐÀNG NGOÀI:

CHÚA TRỊNH QUAN VÕ 6 PHIÊN QUAN VĂN VUA LÊ SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở ĐÀNG NGOÀI

PowerPoint Presentation:

b. Kinh tế: Nông nghiệp: Ổn định, phát triển nhất là đàng trong. - Kinh tế hàng hóa phát triển nhanh chóng  hình thành và hưng khởi đô thị

PHỐ CỔ HỘI AN:

PHỐ CỔ HỘI AN

PowerPoint Presentation:

c. Văn hóa, giáo dục: Nho giáo suy thoái. Phật giáo phục hồi. Thiên chúa giáo truyền bá. Giáo dục suy giảm. d . Xã hội: Chế độ phong kiến khủng hoảng  phong trào nông dân nổ ra, tiêu biểu Tây Sơn.

PowerPoint Presentation:

Cống hiến của phong trào Tây Sơn?

PowerPoint Presentation:

4. Đất nước ở nửa đầu thế kỉ XIX: Chính trị: Chính quyền khá hoàn chỉnh nhưng chuyên chế. Kinh tế: Lạc hậu kém phát triển

PowerPoint Presentation:

C. Văn hóa: Bảo thủ, kiến trúc phát triển CHÙA THIÊN MỤ d. Xã hội: Đời sống nhân dân khó khăn  phong trào nông dân bùng lên.

PowerPoint Presentation:

II. Công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc Kể tên các cuộc kháng chiến của nhân dân ta thời kì độc lập đến thế kỉ XVIII?

PowerPoint Presentation:

TT Teân cuoäc ñaáu tranh Vöông trieàu Laõnh ñaïo Keát quaû 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ Lê Lợi và Nguyễn Trãi Vua Trần (lần 1) Trần Quốc Tuấn (lần 2, 3) Lý Thường Kiệt Lê Hồn Chống Tống (981) Chống Tống (1075-1077) 3 lần chống Mông – Nguyên (TK XIII) Chống Minh và khởi nghĩa Lam Sơn (1407, 1408 – 1427) Kháng chiến chống Xiêm 1785 Kháng chiến chống quân Thanh 1789 Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi Đánh tan 5 vạn quân Xiêm. Đánh tan 29 vạn quân Thanh. Tây Sơn Tây Sơn Lê sơ Trần Lý Tiền Lê

PowerPoint Presentation:

THÁI ÚY LÝ THƯỜNG KIỆT

QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ:

QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ

PowerPoint Presentation:

Củng cố 1 b. 3 c. 4 d. 5 Xây dựng và phát triển đất nước chia thành mấy giai đoạn? 2. Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước. Lê Hoàn (Tống lần 1), Lý Thường Kiệt (Tống lần 2),, Trần Quốc Tuấn (Mông-Nguyên), Lê Lợi, Nguyễn Trãi (Minh)…

PowerPoint Presentation:

Bài tập về nhà 1. Làm bài tập vào vở: - Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết. 2. Học bài cũ: Trả lời câu hỏi trong SGK. 3. Đọc bài mới: Bài 28

PowerPoint Presentation:

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

authorStream Live Help