Ls10 T30 Bai 24Tinh hinh van hoa the ki XVI XVIII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Hãy nêu công lao của Nguyễn Huệ với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc?:

Hãy nêu công lao của Nguyễn Huệ với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc? Dẹp các thế lực phong kiến cát cứ, bước đầu thống nhất đất nước. Đánh tan 5 vạn quân Xiêm, 29 vạn quân Thanh bảo vệ độc lập dân tộc. Bước đầu ổn định kinh tế xã hội sau nhiều năm loạn lạc chia cắt.

PowerPoint Presentation:

(Sách giáo khoa – trang 121)

PowerPoint Presentation:

BÀI 24 (Tiết 31) TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII Giáo viên : Nguyễn Chí Thuận Trường THPT Dĩ An – Bình Dương

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 I - Về tư tưởng tôn giáo II- Phát triển giáo dục và văn học III-Nghệ thuật và khoa học kĩ thuật NỘI DUNG

PowerPoint Presentation:

I - Về tư tưởng tôn giáo Kể tên những tôn giáo đã có ở nước ta từ thế kỉ XVI - XVIII ? - Nho giáo : từng bước suy thoái, trật tự phong kiến không được tôn trọng như trước. Phật giáo, Đạo giáo : khôi phục nhưng không được như thời Lý Trần. TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24

PowerPoint Presentation:

QUỐC KÌ VÀ QUỐC HUY ẤN ĐỘ

PowerPoint Presentation:

I - Về tư tưởng tôn giáo - Nho giáo : từng bước suy thoái, trật tự phong kiến không được tôn trọng như trước. Phật giáo, Đạo giáo : khôi phục nhưng không được như thời Lý Trần. TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 Vì sao Phật giáo lại phát triển mạnh ở nước ta thời Lý Trần ?

PowerPoint Presentation:

I - Về tư tưởng tôn giáo - Nho giáo : từng bước suy thoái, trật tự phong kiến không được tôn trọng như trước. Phật giáo, Đạo giáo : Thiên Chúa giáo : khôi phục nhưng không được như thời Lý Trần. Thế kỉ XVI – XVIII nhiều giáo sĩ theo các thuyền buôn nước ngoài vào Việt Nam truyền đạo. TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24

PowerPoint Presentation:

I - Về tư tưởng tôn giáo -Nho giáo Phật giáo, Đạo giáo Đạo Thiên Chúa TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 Chữ Quốc ngữ : ra đời thế kỉ XVII theo mẫu tự La tinh chủ yếu là hoạt động truyền giáo. Thế kỉ XVII chữ Quốc ngữ ra đời ở nước ta như thế nào ? A-LÉT-XĂNG ĐỜ-RỐT

PowerPoint Presentation:

Alexandre De Rhodes Chữ Quốc Ngữ thời kì phôi thai

PowerPoint Presentation:

I - Về tư tưởng tôn giáo -Nho giáo Phật giáo, Đạo giáo Đạo Thiên Chúa TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 Chữ Quốc ngữ : ra đời thế kỉ XVII theo mẫu tự La tinh chủ yếu hoạt động truyền giáo. Nếp sống văn hoá riêng : trên cơ sở hòa nhập văn hóa cổ truyền. Các tín ngưỡng truyền thống : Nếp sống văn hóa riêng của người Việt được hình thành dựa trên cơ sở nào ? Văn hóa cổ truyền gồm có gì ? Bằng việc làm nào mà dân tộc ta đã phát huy được tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của mình ? thờ cúng tổ tiên, tôn thờ người có công với làng với nước, nhiều đền thờ lăng miếuđược xây dựng.

PowerPoint Presentation:

Thờ cúng tổ tiên Bàn thờ tổ tiên

PowerPoint Presentation:

Thờ cúng tổ tiên

PowerPoint Presentation:

I - Về tư tưởng tôn giáo -Nho giáo Phật giáo, Đạo giáo Đạo Thiên Chúa TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 Chữ Quốc ngữ Nếp sống văn hoá riêng Các tín ngưỡng truyền thống Những người có công với làng với nước được thờ cúng ờ đâu ?

PowerPoint Presentation:

Đình Bà Lụa ở Thị xã Thủ Dầu Một

PowerPoint Presentation:

Sắc phong tôn thờ những người có công với làng nước

PowerPoint Presentation:

I - Về tư tưởng tôn giáo -Nho giáo Phật giáo, Đạo giáo Đạo Thiên Chúa TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 Chữ Quốc ngữ ra đời thế kỉ XVII Nếp sống văn hoá riêng của người Việt Các tín ngưỡng truyền thống của người Việt Tư tưởng tôn giáo đã có sự biến đổi to lớn như thế thì chắc chắn văn hóa giáo dục cũng có sự thay đổi.

PowerPoint Presentation:

II – Phát triển giáo dục và văn học Nhà Mạc phát triển giáo dục như thế nào ? Khi đất nước bị chia cắt, tình hình giáo dục ở Đàng Ngoài tổ chức như thế nào ? 1. Giáo dục -Đàng Ngoài : giáo dục như thời Lê sơ nhưng sa sút dần về số lượng. 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên theo cách riêng. Nội dung Nho học sơ lược. TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 -Đàng Trong : -Nhà Mạc : tổ chức đều đặn các kì thi Hương, thi Hội để chọn nhân tài.

PowerPoint Presentation:

II – Phát triển giáo dục và văn học 1. Giáo dục -Đàng Ngoài : giáo dục như thời Lê sơ nhưng sa sút dần về số lượng. 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên theo cách riêng. Nội dung Nho học sơ lược. TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 -Đàng Trong : -Nhà Mạc : tổ chức đều đặn các kì thi Hương, thi Hội để chọn nhân tài. -Thời Quang Trung : đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống.

CHỮ HÁN:

CHỮ HÁN CHỮ NễM

PowerPoint Presentation:

II – Phát triển giáo dục và văn học 1. Giáo dục -Nhà Mạc, Đàng Ngoài : giáo dục như thời Lê sơ. 1646 khoa thi đầu tiên theo cách riêng. Nội dung Nho học sơ lược. TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 -Đàng Trong : -Thời Quang Trung : chữ Nôm thành chính thống. Từ thế kỉ XVI – XVIII nội dung giáo dục chủ yếu là gì ? => Nội dung giáo dục chủ yếu vẫn là kinh sử, các môn khoa học tự nhiên không đưa vào nội dung khoa cử nên hạn chế phát triển kinh tế. Ở các thế kỉ XVII – XVIII, việc không chú ý nhiều đến các môn khoa học tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của nước ta ?

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 II – Phát triển giáo dục và văn học Từ thế kỉ XVI – XVII , cùng với sự suy thoái của Nho giáo, văn học chữ Hán chịu ảnh hưởng như thế nào ? 1- Giáo dục 2- Văn học - Văn học chữ Hán - Văn học chữ Nôm - Văn học dân gian : mất dần vị thế trong thời Lê sơ. nhiều nhà thơ nổi tiếng như : Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Đào Duy Từ… ca dao, tục ngữ, truyện cười, truyện dân gian…cũng phát triển ở các vùng dân tộc ít người làm cho kho tàng văn học thêm đa dạng, phong phú. Chính trên cơ sở đó, thơ ca chữ Nôm ngày càng được trau chuốt để hình thành những áng thơ Nôm bất hủ nào ? - Áng thơ Nôm bất hủ : Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc.

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 II – Phát triển giáo dục và văn học 1- Giáo dục 2- Văn học - Văn học chữ Hán - Văn học chữ Nôm - Văn học dân gian suy thoái. phát triển mạnh. phát triển mạnh. Cùng với sự phát triển của tư tưởng tôn giáo và giáo dục văn học, ở thế kỉ XVI – XVII lĩnh vực nghệ thuật và khoa học kĩ thuật cũng có bước phát triển.

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 III – Nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật Lập bảng thống kê các công trình nghệ thuật và khoa học kĩ thuật ở nước ta thế kỉ XVI – XVIII ? +Nghệ thuật NGHỆ THUẬT THÀNH TỰU -Nghệ thuật kiến trúc -Nghệ thuật điêu khắc -Nghệ thuật dân gian -Nghệ thuật sân khấu

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 III – Nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật +Nghệ thuật NGHỆ THUẬT THÀNH TỰU -Nghệ thuật kiến trúc -Nghệ thuật điêu khắc -Nghệ thuật dân gian -Nghệ thuật sân khấu Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế) Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp-Bắc Ninh) Trên các vì kèo ở ngôi đình làng khắc những cảnh sinh hoạt thường ngày Làn điệu dân ca địa phương như quan họ, hát giặm, hò, vè, lí, si, lượn..

II. Nghệ thuật và khoa học kĩ thuật:

II. Nghệ thuật và khoa học kĩ thuật + Khoa học kĩ thuật LĨNH VỰC THÀNH TỰU SỬ HỌC ĐỊA LÍ QUÂN SỰ Y HỌC QUỐC PHÒNG Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử kí tiền biên, Thiên Nam ngữ lục (chữ Nôm)… Tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ Bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác Đúc súng đại bác kiểu phương Tây, đóng thuyền chiến, xây thành luỹ…

PowerPoint Presentation:

Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế)

PowerPoint Presentation:

Chùa Thiên Mụ

PowerPoint Presentation:

CHÙA BÚT THÁP – BẮC NINH

PowerPoint Presentation:

Phật bà nghìn tay nghìn mắt

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

Tượng La Hán chùa Tây Phương( Hà Tây)

PowerPoint Presentation:

CHÙA KEO – THÁI BÌNH

PowerPoint Presentation:

Chùa Thầy do Phùng Khắc Khoan xây vào năm 1602

PowerPoint Presentation:

Điêu khắc trên các vì, kèo

PowerPoint Presentation:

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC DÂN GIAN

PowerPoint Presentation:

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC HÁT XƯỚNG

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 DI TÍCH VĂN HÓA CHÙA HỘI KHÁNH – BÌNH DƯƠNG

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 DI TÍCH VĂN HÓA CHÙA CHÂU THỚI – DĨ AN

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 DI TÍCH VĂN HÓA CHÙA BÀ BÌNH DƯƠNG

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII Bài 24 DI TÍCH VĂN HÓA NGÔI NHÀ BÁC SĨ TRẦN CÔNG VÀNG Ở THỊ XÃ

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 III – Nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật +Nghệ thuật NGHỆ THUẬT THÀNH TỰU -Nghệ thuật kiến trúc -Nghệ thuật điêu khắc -Nghệ thuật dân gian -Nghệ thuật sân khấu Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế) Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp-Bắc Ninh) Trên các vì kèo ở ngôi đình làng khắc những cảnh sinh hoạt thường ngày Phường tuồng, phường chèo. Dân ca quan họ, hát giặm, hò, vè, lí, si, lượn.. Các công trình nghệ thuật kiến trúc điêu khắc nào của Việt Nam được Unesco công nhận là văn hoá vật thể của nhân loại ?

PowerPoint Presentation:

VĂN HÓA VẬT THỂ THÁNH ĐỊA MĨ SƠN – QUẢNG NAM

PowerPoint Presentation:

PHỐ CỔ HỘI AN – QUẢNG NAM

PowerPoint Presentation:

CỐ ĐÔ HUẾ

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 III – Nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật +Nghệ thuật NGHỆ THUẬT THÀNH TỰU -Nghệ thuật kiến trúc -Nghệ thuật điêu khắc -Nghệ thuật dân gian -Nghệ thuật sân khấu Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế) Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp-Bắc Ninh) Trên các vì kèo ở ngôi đình làng khắc những cảnh sinh hoạt thường ngày Phường tuồng, phường chèo. Dân ca quan họ, hát giặm, hò, vè, lí, si, lượn.. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

PowerPoint Presentation:

PHƯỜNG TUỒNG BÌNH ĐỊNH

PowerPoint Presentation:

PHƯỜNG CHÈO BẮC BỘ

PowerPoint Presentation:

DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

PowerPoint Presentation:

DÂN CA DÂN TỘC ÍT NGƯỜI : HÒ - VÈ – LÍ – SI – LƯỢN…

PowerPoint Presentation:

CA TRÙ HÁT Ả ĐÀO

PowerPoint Presentation:

HÁT XẨM

PowerPoint Presentation:

UNESCO PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XẨM HỒ THỊ CẨM

PowerPoint Presentation:

Ban Nhạc Lễ Nam Bộ với hai trống văn, trống võ

PowerPoint Presentation:

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24 III – Nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật +Nghệ thuật NGHỆ THUẬT THÀNH TỰU -Nghệ thuật kiến trúc -Nghệ thuật điêu khắc -Nghệ thuật dân gian -Nghệ thuật sân khấu Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế) Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp-Bắc Ninh) Trên các vì kèo ở ngôi đình làng khắc những cảnh sinh hoạt thường ngày Phường tuồng, phường chèo. Dân ca quan họ, hát giặm, hò, vè, lí, si, lượn.. Các công trình nghệ thuật sân khấu nào của Việt Nam được Unesco công nhận là văn hoá phi vật thể của nhân loại ?

PowerPoint Presentation:

CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

PowerPoint Presentation:

NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ

II. Nghệ thuật và khoa học kĩ thuật:

II. Nghệ thuật và khoa học kĩ thuật + Khoa học kĩ thuật LĨNH VỰC THÀNH TỰU SỬ HỌC ĐỊA LÍ QUÂN SỰ Y HỌC QUỐC PHÒNG Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử kí tiền biên, Thiên Nam ngữ lục (chữ Nôm)… Tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ Bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác Đúc súng đại bác kiểu phương Tây, đóng thuyền chiến, xây thành luỹ… Khoa học kĩ thuật thế kỉ XVI – XVIII có ưu điểm và hạn chế gì ? Về khoa học : Đã xuất hiện các nhà khoa học, tuy nhiên khoa học tự nhiên không phát triển. Về kĩ thuật : Đã tiếp cận một số thành tựu kĩ thuật hiện đại phương Tây nhưng không được tiếp nhận và phát triển vì lí do hạn chế của chính quyền phong kiến và trình độ của nhân dân ta thời đó.

PowerPoint Presentation:

SỬ KÍ

PowerPoint Presentation:

Quân sự Hổ trướng khu cơ – Đào Duy Từ

PowerPoint Presentation:

Triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm – Lê Quí Đôn

PowerPoint Presentation:

Y học Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

PowerPoint Presentation:

Quốc phòng Đúc súng đại bác Đóng thuyền chiến Xây thành lũy

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI CỦNG CỐ Em có nhận xét gì về tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII ?

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VỀ NHÀ (trang 124) 1. Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI – XVIII. 2. Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII. Nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân ta thời đó. 3. Thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật các thế kỉ XVI – XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

PowerPoint Presentation:

Học bài trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Đọc và chuẩn bị bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XX) BÀI HỌC KẾT THÚC

authorStream Live Help