Ls10 T24 Bai 18 Cong cuoc xay dung va phat trien kinh te trong cac the

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾÁ TRONG CÁC THẾ KỶ THƯ X – XV I. Mở rộng , phát triển nông nghiệp - Bối cảnh lịch sử Đại Việt từ thế kỷ X-XV, bối cảnh đó có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế ? - Em có nhận xét gì về sự phát triển nông nghiệp X- XV ? Do đâu nông nghiệp phát triển ? Tác dụng của sự phát triển đó? Vai trò của nhà nước ?

PowerPoint Presentation:

- Thế kỷ X - XV : triều đại Ngô, Đinh ,Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ. - Đây là giai đoạn đầu của thế kỉ phong kiến, thời kỳ đất nước thống nhất. => Tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

PowerPoint Presentation:

- Diện tích đất ngày càng mở rộng - Thủy lợi được quan tâm. + Năm 1248 : Đặt cơ quan Hà đê sứ trông nom đê điều. - Quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển các giống cây nông nghiệp. => Đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

Theo em, nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành nghề thủ công đương thời?:

Theo em, nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành nghề thủ công đương thời?

II. Phát triển thủ công nghiệp : 1. Thủ công nghiệp trong nhân dân:

II. Phát triển thủ công nghiệp : 1. Thủ công nghiệp trong nhân dân - Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển chất lượng. - Ngành nghề thủ công ra đời như: Thổ Hà, Bát Tràng .

2. Thủ công nhà nước:

Em đánh giá thế nào về sự phát triển thủ công nghiệp nước ta đương thời ? 2. Thủ công nhà nước - Nhà nước thành lập xưởng, tập trung thợ giỏi trong nước sản xuất : tiền, áo mũ cho vua quan thuyền chiến. - Sản xuất kỹ thuật cao

PowerPoint Presentation:

3. Nhận xét : + Các ngành nghề thủ công phong phú ,kỹ thuật cao . + Chất lượng tốt

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển ?:

Em có nhận xét gì về sự phát triển thương nghiệp ? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển ? III. Mở rộng thương nghiệp : 1. Nội thương : - Chợ mọc lên khắp nơi. - Kinh ñô Thăng Long trở thành ñô thị lớn. - Trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.

2. Ngoại thương ::

2. Ngoại thương : - Thời Lý- Trần xây dựng nhiều bến cảng. - Biên giới Việt Trung hình thành. - Thời Lê, ngoại thương bị thu hẹp. => Thương nghiệp phát triển, song chủ yếu là nội thương, ngoại thương chỉ buôn bán với Trung Quốc, các nước Ñông Nam Á.

III. Tình hình phân hóa xã hội và cuộc đấu tranh của nhân dân ::

III. Tình hình phân hóa xã hội và cuộc đấu tranh của nhân dân : - Kinh tế phát triển thúc đẩy sự phân hóa xã hội. - Ruộng đất tập trung vào tay địa chủ, quý tộc, quan lại. - Giai cấp thống trị ăn chơi, sa sỉ, không còn chăm lo đến sản xuất và đời sống nhân dân.

PowerPoint Presentation:

- Thiên tai, mất mùa, đói kém, đời sống nhân dân cực khổ. => Những cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ. - Từ năm 1344 đến cuối thế kỷ XIV, khởi nghĩa nổ ra, chính quyền nhà Trần khủng hoảng.

authorStream Live Help