Nv11 T84 Thao tac lap luan bac bo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 81 - Làm v ă n

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ III. LUYỆN TẬP

PowerPoint Presentation:

Ví dụ: THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ Có người nói: “Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là không cần thiết”. Suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Đội mũ bảo hiểm giúp bảo vệ chính bản thân người đội mũ khi đi lại trên đường nếu chẳng may gặp phải tai nạn rủi ro. Các số liệu thống kê cũng cho thấy đội mũ bảo hiểm giúp giảm 30% thương vong do chấn thương sọ não trong các vụ tai nạn giao thông. Vì vậy việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là việc làm hết sức cần thiết. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ 1. Mục đích : 2. Khái niệm: 3. Yêu cầu: -> Phủ định những ý kiến ch ư a chính xác. Theo em, thế nào là thao tác lập luận bác bỏ? -> Thao tác lập luận bác bỏ là dùng lí lẽ và dẫn chứng đúng đắ n, khoa học để chỉ rõ những sai lầm, lệch lạc, thiếu khoa học của một quan đ iểm, ý kiến nào đó . Để bác bỏ thành công, ta cần nắm vững những yêu cầu nào? Nắm chắc ý kiến ch ư a chính xác. Đư a ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. Thái độ thẳng thắn, cẩn trọng, đúng mực.

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ: 1. Phân tích ngữ liệu: Nhóm 1: Phân tích ngữ liệu 1 Nhóm 2: Phân tích ngữ liệu 2 Nhóm 3: Phân tích ngữ liệu 3 Yêu cầu: Nội dung nào bị bác bỏ? Cách thức để bác bỏ nội dung đó ? I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ Nhóm 4: Nhận xét.

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ: a. Ngữ liệu 1 : - Nội dung: - Cách thức bác bỏ: + So sánh với những thi sĩ n ước ngoài có trí t ưởng t ượng kì dị t ươ ng tự trí t ưởng t ượng của Nguyễn Du: 1. Phân tích ngữ liệu: Bác bỏ ý kiến: “Nguyễn Du là con bệnh thần kinh”. + Chỉ ra sự suy diễn vô c ă n cứ: Mắc bệnh ( Mạn hứng, U c ư ) Khiếu ảo giác (V ă n tế thập loại chúng sinh) Mấy bài th ơ tả sự sợ hãi và sầu muộn Quyết đ oán Nguyễn Du mắc chứng loạn thần kinh. “Có những thi sĩ Anh Cát Lợi, Na Uy, Đan Mạch th ường sẵn thứ t ưởng t ượng kì dị, có khi quái dị ấy.” I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ: a. Ngữ liệu 1 : 1. Phân tích ngữ liệu: => Bác bỏ lập luận. + Cách diễn đạt : phối hợp các loại câu để đ oạn v ă n có sức thuyết phục: Câu phủ định : “Không thế đâu ”. Câu cảm thán: “… đã là một sự quá bạo”. “… cái mà tác giả bảo là ảo giác, ta cho là t ưởng t ượng của nghệ sĩ”. Câu hỏi tu từ: Tác giả c ă n cứ vào đâ u mà biết nh ư vậy rằng Nguyễn Du mắc bệnh thần kinh …?” “… thì lối lập luận ấy có khoa học không?” I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ: b. Ngữ liệu 2 : - Nội dung: - Cách thức bác bỏ: + Trực tiếp phê phán : “Lời trách cứ này không có c ơ sở nào cả” + Phân tích bằng lí lẽ và dẫn chứng: + Tìm nguyên nhân của luận cứ sai lệch: “Sự bất tài của con ng ười ” 1. Phân tích ngữ liệu: Lí lẽ: Họ chỉ biết những từ thông dụng và còn nghèo những từ An Nam h ơ n bất cứ ng ười phụ nữ và nông dân An Nam nào. => Bác bỏ luận cứ. Bác bỏ ý kiến: “Tiếng n ước mình còn nghèo nàn” Dẫn chứng: Ngôn ngữ của Nguyễn Du. Chỉ dịch tác phẩm của Trung Quốc mà không viết những tác phẩm t ươ ng tự + Cách diễn đạt : sử dụng nhiều câu nghi vấn “Ngôn ngữ của Nguyễn Du nghèo hay giàu”? “Vì sao ng ười An Nam … không thể viết những tác phẩm t ươ ng tự?”. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ: c. Ngữ liệu 3 : - Nội dung : - Cách thức bác bỏ: + So sánh tác hại của r ượu và tác hại của thuốc lá: + Phân tích tác hại của những ng ười hút thuốc lá gây ra: 1. Phân tích ngữ liệu: Bác bỏ ý kiến: “Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!” => Bác bỏ luận đ iểm. Đầu độc , gây bệnh cho những ng ười xung quanh. Làm nhiễm độc , suy yếu thai nhi. Nêu g ươ ng xấu cho con trẻ. Uống r ượu thì chỉ ng ười uống chịu. Hút thuốc thì những ng ười ở gần ng ười hút cũng hít phải luồng khói độc . + Cách diễn đạt : phối hợp câu khẳng định và câu cảm thán: “Tội nghiệp thay những cái thai còn nằm trong bụng mẹ”… “Hút thuốc thì những ng ười gần anh cũng hít phải luồng khói độc ”… I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ: 2. Cách thức bác bỏ: THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ BÁC BỎ LUẬN ĐIỂM BÁC BỎ LUẬN CỨ BÁC BỎ LẬP LUẬN Nêu tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác của luận đ iểm, luận cứ, lập luận. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ III. LUYỆN TẬP: 1. Bài tập 1/ Trang 26: a) Ý kiến, quan đ iểm bác bỏ Nguyễn Đình Thi bác bỏ quan đ iểm ch ư a chính xác: “th ơ là những lời đẹp ” b) Cách bác bỏ và giọng v ă n: - Nguyễn Dữ bác bỏ ý nghĩ sai lệch: “cứng quá thì gãy”, “ đổi cứng ra mềm” - Nguyễn Dữ: dùng lí lẽ và dẫn chứng để trực tiếp bác bỏ với giọng v ă n dứt khoát, chắc nịch. + Lí lẽ: “Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được , còn gãy hay không là việc của trời” + Dẫn chứng: Ngô Tử V ă n cứng mà không gãy, h ơ n thế còn được phong th ưởng . II. CÁCH BÁC BỎ: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ III. LUYỆN TẬP: 1. Bài tập 1/ Trang 26: - Nguyễn Đình Thi: dùng dẫn chứng để bác bỏ với giọng v ă n nhẹ nhàng, tế nhị. c) Kinh nghiệm: Khi bác bỏ cần lựa chọn mức độ bác bỏ và giọng v ă n phù hợp. + Dẫn chứng: Th ơ Hồ Xuân H ươ ng. Th ơ Nguyễn Du. Th ơ Bô đơ le. Th ơ kháng chiến chống Pháp. => đều không dùng lời đẹp .

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ II. CÁCH BÁC BỎ 1. Mục đích 2. Khái niệm 3. Yêu cầu a. Bác bỏ luận đ iểm b. Bác bỏ luận cứ c. Bác bỏ lập luận 1. Phân tích ngữ liệu 2. Cách thức bác bỏ

PowerPoint Presentation:

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ III. LUYỆN TẬP: 1. Bài tập 1/ Trang 26: 2. Bài tập vận dụng: Bác bỏ ý kiến cho rằng: “Chống tiêu cực trong thi cử hiện nay là việc làm không cần thiết”.

authorStream Live Help