Lich su 12 BAI 23 TIET 42 KHOI PHUC VA PHAT TRIEN KINH TE T1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

GIÁO VIÊN: HÀ THỊ NGỌC OANH TRUNG TÂM GDTX – DN LỤC NGẠN MÔN: LỊCH SỬ LỚP: 12A CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ HỘI GIẢNG.

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Việt nam hoá chiến tranh là gì? Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược này ? Câu 2 Viết công thức của chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và việt nam hoá chiến tranh. KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Mỹ Ai-xen-hao Ken-nơ-đi Giôn-xơn Ních-xơn Chiến lược Chiến tranh đơn phương 1954-1960 Chiến lược Chiến tranh đặc biệt 1961-giữa 1965 Chiến lược Chiến tranh Cục bộ 1965- 1968 Ford Chiến lược VN hoá chiến tranh 1969-1973 Các chiến lược chiến tranh gắn với các đời tổng thống Mỹ

PowerPoint Presentation:

TIẾT 42 BÀI 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975)

BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975):

BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) TIẾT 42 I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC 1.Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam TIẾT 43 2.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 - 1975)

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975):

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. - Về phía Mĩ: Mĩ và đồng minh rút khỏi nước ta. - Miền Bắc: Vừa khôi phục kinh tế xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho miền Nam. QUÂN ĐỘI MĨ RÚT KHỎI SÀI GÒN LỄ HẠ CỜ MACV NĂM 1973 KHI MĨ RÚT KHỎI SÀI GÒN PHI CÔNG MĨ ĐƯỢC TRAO TRẢ LỄ HẠ CỜ MACV NĂM 1973 KHI MĨ RÚT KHỎI SÀI GÒN

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975):

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ - Mỹ rút quân nhưng vẫn để lại 2 vạn cố vấn, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho Ngụy. - Chính quyền  Sài gòn  vi phạm hiệp định Pa ri mở những cuộc hành quân “Bình định - lấn chiếm”. → Tiếp tục chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh. Âm mưu của Mĩ, chính quyền Sài Gòn sau hiệp định Pari?

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975):

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ 2. Miền Nam  chống “bình định - lấn chiếm” a. Chủ trương của Đảng Chủ trương của Đảng tại hội nghị lần 21 BCH TW trong đấu tranh chống bình định lấn chiếm? Kẻ thù Nhiệm vụ Con đường Mặt trận đấu tranh

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975):

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ 2. Miền Nam  chống “bình định - lấn chiếm” a.Chủ trương của Đảng - 7/1973 Hội nghị lần 21 BCHTW Đảng họp xác định: Bạo lực Con đường Quân sự, chính trị, ngoại giao Mặt trận đấu tranh Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Nhiệm vụ Đế quốc Mĩ – Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu Kẻ thù

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975):

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ 2. Miền Nam  chống “bình định - lấn chiếm” a. Chủ trương của Đảng b. Miền Nam chống “Bình định -lấn chiếm” * Cuối 1974 đầu 1975 ta giành thắng lợi trong chiến dịch đường 14 (Phước Long) giải  phóng tỉnh Phước Long . * Ý nghĩa chiến thắng Phước Long. - Sự lớn mạnh của quân ta - Sự suy yếu bất lực của quân đội Sài Gòn. Khả năng can thiệp hạn chế trở lại của quân Mĩ . Là cơ sở để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam một cách kịp thời và chính xác. Thắng lợi tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong đấu tranh chống “bình định – lấn chiếm” ?

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975):

TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC. 1. Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam a.Hoàn cảnh Cuối 1974 – đầu 1975, so sánh lực lụơng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng. + Mĩ rút quân về nước + Quân Nguỵ hoang mang rệu rã, bất lực. + Ta lớn mạnh, lực lượng phát triển khắp miền Nam. b. Kế hoạch: Giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976. Nhưng nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ ” chỉ rõ “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975” c. Phương châm: Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, đánh nhanh, thắng nhanh, để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hoá…giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Đảng đề ra chủ trương giải phóng miền Nam trong hoàn cảnh nào?

PowerPoint Presentation:

a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975) b. Chiến dịch Huế - Đà N ẵ ng (21/3-29/3/1975) c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4-30/4/1975) 2/5/1975 24/3/1975 26/3/1975 29/3/1975 Cuối tháng 3 đầu tháng 4 Sài Gòn: 30/4/1975 CAMPUCHIA Lào

PowerPoint Presentation:

CHIẾN DỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” “TRÀN NGẬP LÃNH THỔ CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN”

PowerPoint Presentation:

CHIẾN DỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” “TRÀN NGẬP LÃNH THỔ CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN”

PowerPoint Presentation:

PHƯỚC LONG

PowerPoint Presentation:

Nguỵ quân Sài Gòn đổ bộ vào Phước Long

PowerPoint Presentation:

TẤN CÔNG PHƯỚC LONG

PowerPoint Presentation:

6-1-1975

PowerPoint Presentation:

Trận chiến Phước Long 6 - 1 - 1975 thực chất chỉ là một trận đánh thăm dò của Bắc Việt. Hà Nội muốn thử laị lần chót phản ứng của người Mỹ và độ d ẻo của quân lực miền Nam trước khi hình thành kế hoạch t ổ ng tấn công mùa xuân 1975. Họ đã có ngay câu trả lời. Sự im lặng dửng dưng của người Mỹ, và sự khoanh tay thúc thủ của miền Nam nhìn Phước Long bị tràn ngập! Hà Nội đã tìm ra chân lý : Hoa Kỳ đã thực sự bỏ rơi miền Nam và quân lực VNCH trong tâm trạng bị bỏ rơi đã không còn khả năng xoay sở ! Kế hoạch t ổ ng tấn công miền Nam được chính thức hình thành sau trận Phước Long và Tây Nguyên được chọn làm khởi điểm cho cuộc tấn công

PowerPoint Presentation:

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG PHƯỚC LONG

PowerPoint Presentation:

MĨ RÚT QUÂN TA THẮNG LỢI Ở PHƯỚC LONG QUÂN NGUỴ HOANG MANG RỆU RÃ LỰC LƯỢNG CỦA TA LỚN MẠNH

PowerPoint Presentation:

Vĩ tuyến 17 HỘI NGHỊ BỘ CHÍNH TRỊ CUỐI 1974 ĐẦU 1975 VÀ QUYẾT TÂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 1 QK.IV Hội nghị Bộ Chính trị (30/9 7/10/1974) Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18/12/74 8/1/1975) QK.I QK.II 2 4 3 232 QK.III Phước Long Các quân đoàn chủ lực của ta lần lượt được thành lập: * Quân đoàn 1 thành lập ở miền Bắc ( 10/1973) * Quân đoàn 2 thành lập ở Trị -Thiên ( 5/1974) * Quân đoàn 4 thành lập ở Đông Nam bộ ( 7/1974) * Quân đoàn 3 thành lập ở Tây Nguyên ( 3/1975) * Đoàn 232 thành lập ở Nam bộ (3/1975)

PowerPoint Presentation:

khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền nam (1973 - 1975) tiết 44: Bộ chính trị họp Hội nghị mở rộng quyết định giải phóng miền Nam

PowerPoint Presentation:

Tháng 11.1974, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định mở cuộc Tổng tiến công vào mùa Xuân 1975, đánh đổ ngụy quyền Sài Gòn.

PowerPoint Presentation:

CỐ VẤN MĨ GIỮ LẠI LẬP RA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TIẾP TỤC VIỆN TRỢ CHO CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN

PowerPoint Presentation:

CỐ VẤN MĨ ĐANG HUẤN LUYỆN CHO BINH LÍNH SÀI GÒN

PowerPoint Presentation:

NGÔ ĐÌNH DIỆM TỔNG THỐNG (1955 – 1963) NGUYỄN VĂN THIỆU TỔNG THỐNG (1967 – 1975) TRẦN VĂN HƯƠNG TỔNG THỐNG (21/4 – 28/4/1975) DƯƠNG VĂN MINH TỔNG THỐNG (28/4 – 30/4/1975)

PowerPoint Presentation:

A. ĐIỀN NỘI DUNG CÒN THIẾU CỦA NHỮNG SỰ KIỆN SAU ĐÂY 1. Sau năm 1973 mĩ rút quân khỏi nước ta song vẫn để lại……………cố vấn quân sự? 2. Hội nghị lần thứ 21 BCH Trung ương Đảng họp xác định: Kẻ thù của nhân dân ta là:…………………………………………………………………………..?. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là…………………. Con đường đấu tranh của cách mạng miền Nam là ……………….Đấu tranh trên mặt trận:………………………………. 3. Chiến dịch đường 14 – Phước Long giành thắng lợi vào ngày…………………………..? 4. Bộ chính trị đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1975. Nhưng nhấn mạnh “………………………………………..”, và chỉ rõ………………………………………………………………thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. 2 vạn Đế quốc Mĩ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu Tiếp tục cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân Bạo lực Quân sự, chính trị, ngoại giao 6/1/1975 CỦNG CỐ BÀI HỌC Cả năm 1975 là thời cơ Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975

PowerPoint Presentation:

a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975) b. Chiến dịch Huế - Đà N ẵ ng (21/3-29/3/1975) c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4-30/4/1975) 2/5/1975 24/3/1975 26/3/1975 29/3/1975 Cuối tháng 3 đầu tháng 4 Sài Gòn: 30/4/1975 CAMPUCHIA Lào GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ

authorStream Live Help