Lich su 12 Bai 20 Khang chien chong Phap ket thuc tiet 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 2 – Bài 20 GV : Nguyễn Chí Thuận Trường THPT Dĩ An – Bình Dương CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)

PowerPoint Presentation:

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Bài 20: I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 a. Chủ trương chiến lược của ta b. Các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) (tiết 2) - Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Kế hoạch Na va được chia thành hai bước a. Diễn biến b. Kết quả c. Ý nghĩa III. HiỆP ĐỊNH GIƠ NE VƠ IV. NGUYÊN NHÂN THĂNG LỢI – Ý NGHĨA LỊCH SỬ

PowerPoint Presentation:

Vì sao Pháp-Mĩ lại chọn Điện Biên Phủ để xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương? Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Sài gòn Buôn Ma thuột Tuy hòa Quy nhơn Plây ku Kon Tum Đà Nẵng Thanh Hóa Phong xa lì Mường Sài Luông pha băng Xiêng khoảng Thà-khẹt Xê nô xavanakhet A-tô-pơ TRUNG QUỐC THÁI LAN CAMPUCHIA LÀO HÀ NỘI Nơi địch tập trung quân ĐIỆN BIÊN PHỦ ? Quan sát lược đồ, em có nhận xét gì về vị trí của Điện Biên Phủ?

PowerPoint Presentation:

Trước âm mưu của Pháp-Mĩ ở Điện Biên Phủ, Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì?

PowerPoint Presentation:

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Bài 20: I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954. 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954. a. Chủ trương chiến lược của ta b. Các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) (tiết 2) a. Diễn biến : Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt : - Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Kế hoạch Na va được chia thành hai bước

PowerPoint Presentation:

“PHÁO ĐÀI” ĐIỆN BIÊN PHỦ Pháp tập trung ở đây 16200 quân, chia thành 49 cứ điểm và 3 phân khu PHÂN KHU NAM PHÂN KHU TRUNG TÂM PHÂN KHU BẮC Cao điểm phía Đông

PowerPoint Presentation:

Mở đường ra mặt trận Điện Biên Phủ Đoàn vận tải thuyền phục vụ chiến dịch Đoàn ngựa thồ phục vụ chiến dịch Dân công qua đèo Lũng Lô vào chiến dịch

PowerPoint Presentation:

Đoàn xe đạp thồ phục vụ chiến dịch Trao cờ “Quyết chiến quyết thắng” của Bác Hồ trước giờ xuất kích mở màn chiến dịch

PowerPoint Presentation:

Thanh niên Hậu phương tự nguyện phục vụ hoả tuyến cho chiến trường với quyết tâm: “Ra đi quyết giữ lời thề Điện Biên còn giặc chưa về quê hương”

PowerPoint Presentation:

Kéo pháo - Chuẩn bị cho Điện Biên

PowerPoint Presentation:

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Bài 20: I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954. 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954. a. Chủ trương chiến lược của ta b. Các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) (tiết 2) a. Diễn biến : Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt : - Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Kế hoạch Na va được chia thành hai bước Đợt 1, từ ngày 13 đến 17-3-1954 :

PowerPoint Presentation:

Quân ta tấn công đợt 1 Quân địch phản công Quân địch tháo chạy Hầm chỉ huy trung tâm của địch Sân bay Đợt 1, từ ngày 13 đến 17-3-1954 : quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc . PHÂN KHU BẮC

PowerPoint Presentation:

Chiến sĩ Lương Văn Coi – vác hòm vũ khí nặng 100kg

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai trận Him Lam

PowerPoint Presentation:

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Bài 20: I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954. 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954. a. Chủ trương chiến lược của ta b. Các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) (tiết 2) a. Diễn biến : Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt : - Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Kế hoạch Na va được chia thành hai bước Đợt 1, từ ngày 13 đến 17-3-1954 : Đợt 2, từ ngày 30-3 đến 26-4-1954 :

PowerPoint Presentation:

Đồi D1 và đồi E1 Đồi C1 Đồi A1 Quân ta tấn công đợt 1 Quân địch phản công Quân địch tháo chạy Hầm chỉ huy trung tâm của địch Quân ta tấn công đợt 2 Đợt 2, từ ngày 30-3 đến 26-4-1954 : quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông phân khu Trung tâm như các cứ điểm E1, D1, C1, A1,... bao vây, chia cắt địch. Sân bay

PowerPoint Presentation:

Mỹ khẩn cấp tăng cứu viện cho Pháp ở Đông Dương

PowerPoint Presentation:

18h45 ngày 06-5-1954 quân ta đánh chiếm đồi A1

PowerPoint Presentation:

Đợt tiến công lần thứ hai ở Điện Biên Phủ của quân ta kéo dài gần 1 tháng (từ ngày 30/3 đến ngày 26/4/1954) và hết sức khó khăn, quyết liệt (trong khi đợt 1 chỉ có 5 ngày). Vậy vì sao trong đợt tiến công này quân ta lại mất nhiều thời gian như vậy? Chúng ta đã giành được kết quả gì?

PowerPoint Presentation:

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Bài 20: I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954. 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954. a. Chủ trương chiến lược của ta b. Các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) (tiết 2) a. Diễn biến : Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt : - Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Kế hoạch Na va được chia thành hai bước Đợt 1, từ ngày 13 đến 17-3-1954 : Đợt 2, từ ngày 30-3 đến 26-4-1954 : Đợt 3, từ ngày 1-5 đến 7-5-1954 :

PowerPoint Presentation:

Quân ta tấn công đợt 1 Quân ta tấn công đợt 2 Quân ta tấn công đợt 3 Quân địch phản công Quân địch tháo chạy Hầm chỉ huy trung tâm của địch Sân bay QUÂN TA TẤN CÔNG ĐỢT 3 TỪ 1/5 – 7/5/ 1954 quân ta đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam , chiều 7-5 tướng Đờ Caxtơri cùng toàn bộ ban tham mưu của địch đầu hàng và bị bắt sống. ĐỒI A1 PHÂN KHU TRUNG TÂM PHÂN KHU NAM

PowerPoint Presentation:

Pi rốt - sĩ quan chỉ huy pháo binh địch ở ĐBP tự sát sau khi Him Lam thất thủ Máy bay địch bị bắn rơi ở ĐBP 14-3-1954 Giặc lái Pháp bị bắt ở Điện Biên Phủ Quân Pháp nhảy dù cứu viện cho ĐBP 07-5-1954 tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị đập tan hoàn toàn Tướng Cô Nhi ở Hà Nội đang chỉ huy cứu viện cho quân Pháp ở Điện Biên Phủ

PowerPoint Presentation:

1. Ngay từ đầu, chủ trương của Đảng và Chính phủ ta đối với Pháp như thế nào? 2. Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? 3. Lập trường của Pháp – Mĩ trong quá trình diễn ra hội nghị Giơnevơ? 4. Vì sao khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết, nhưng phía Mĩ lại tuyên bố không chịu ràng buộc bởi Hiệp định?

PowerPoint Presentation:

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Bài 20: I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954. 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954. a. Chủ trương chiến lược của ta b. Các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) (tiết 2) a. Diễn biến - Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Kế hoạch Na va được chia thành hai bước b. Kết quả c. Ý nghĩa III. HiỆP ĐỊNH GIƠ NE VƠ

Hình 56. Toàn cảnh Hội nghị Giơ ne vơ về Đông Dương:

Hình 56. Toàn cảnh Hội nghị Giơ ne vơ về Đông Dương

PowerPoint Presentation:

1. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương có những nội dung cơ bản gì? 2. Việc Pháp và các nước kí kết vào Hiệp định Giơnevơ phản ánh điều gì?

PowerPoint Presentation:

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Bài 20: I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954. 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954. a. Chủ trương chiến lược của ta b. Các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) (tiết 2) a. Diễn biến - Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Kế hoạch Na va được chia thành hai bước b. Kết quả c. Ý nghĩa III. HiỆP ĐỊNH GIƠ NE VƠ IV. NGUYÊN NHÂN THĂNG LỢI – Ý NGHĨA LỊCH SỬ

PowerPoint Presentation:

1. Những nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao? 2. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

PowerPoint Presentation:

LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG TUNG BAY TRÊN VÙNG ĐẤT ĐIỆN BIÊN HUYỀN THOẠI

PowerPoint Presentation:

Bác gắn Huy chương cho đồng chí Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries!

CỦNG CỐ:

A . Tích cực, chủ động, cơ động và linh hoạt. B. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” C. “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,…” D. “Cả nước đánh giặc”. S S Đ S Câu 2: Tinh thần của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là: CỦNG CỐ

CỦNG CỐ:

A . Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava. B. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương,… D. Cả A, B, C. Đ S S S Câu 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ Thắng lợi có ý nghĩa : CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

HẾT BIÊN SOẠN & THIẾT KẾ : NGUYỄN CHÍ THUẬN Giáo viên Trường THPT Dĩ An – Bình Dương CẢM ƠM CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG KÌ THI HỌC KÌ I

authorStream Live Help