Lich su 12 bai 14 Phong trao CM 1930 1935 Tiet 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chương II VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 Mục tiêu tiết 1 1- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) tới tình hình kinh tế Việt Nam và sư tác động của tình hình kinh tế đến đời sống xã hội Việt Nam 2- Diễn biến chính của Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh (làm chủ chính quyền, thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa).

PowerPoint Presentation:

I - Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 1. Tình hình kinh tế Hãy nêu thực trạng về kinh tế Việt Nam trong những năm 1930 ? + Nông nghiệp : lúa gạo sụt giá, ruộng đất bỏ hoang + Công nghiệp: các ngành đều suy giảm + Thương nghiệp: Xuất khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá đắt đỏ BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

PowerPoint Presentation:

I - Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 1, Tình hình kinh tế Hãy nêu tác động của tình hình kinh tế tới đời sống xã hội Việt Nam trong những năm 1930 ? BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 2, Tình hình xã hội + Công nhân: Thất nghiệp, đồng lương ít ỏi, + Nông dân: mất đất, chịu cảnh thuế cao, bần cùng hoá cao độ + Tiểu tư sản, tư sản dân tộc: đời sống gặp nhiều khó khăn.

PowerPoint Presentation:

I - Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 1, Tình hình kinh tế Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 có mâu thuẫn chủ yếu nào ? BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 2, Tình hình xã hội + Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ + Sự khủng bố dã man của thực dân Pháp đối với những người yêu nước sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại

PowerPoint Presentation:

I - Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 Trình bày phong trào trên cả nước diễn ra như thế nào ? BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 1, Phong trào cách mạng 1930 – 1931 a, Phong trào trong cả nước + Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân + Tháng 5 trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày quốc tế lao động 1/5 + Tháng 6,7,8 phong trào tiếp tục diễn ra sôi nổi

PowerPoint Presentation:

Trình bày phong trào ở Nghệ-Tĩnh diễn ra như thế nào ? BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 1, Phong trào cách mạng 1930 – 1931 a, Phong trào trong cả nước b, Phong trào ở Nghệ-Tĩnh + Phong trào phát triển mạnh, quyết liệt nhất + Tiêu biểu là cuộc biểu tình của khoảng 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên(12/9/1930), kéo đến huyện lị phá nhà lao, đốt huyện… + Hệ thống chính quyền địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã…

PowerPoint Presentation:

NGHỆ AN HÀ TĨNH VINH

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 1, Phong trào cách mạng 1930 – 1931 2, Xô Viết Nghê -Tĩnh Thảo luận nhóm - Nhóm 2 : Các chính sách về Kinh tế - Nhóm 1 : Các chính sách về chính trị - Nhóm 3 : Các chính sách về văn hoá-xã hội - Nhóm 4 : Nhận xét về những chính sách trên ?

PowerPoint Presentation:

Các mặt Nội dung chính sách Chính trị Kinh tế Văn hóa Xã hội Nhận xét Chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh Thực hiện các quyền tư do, dân chủ cho nhân dân. Thành lập các đội tự vệ mà nòng cốt là tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân... Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ... Xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới... Chính sách của Xô viết đã đem lại lợi ích cho nhân dân, chứng tỏ bản chất ưu việt (của dân, do dân, vì dân).Là đỉnh cao của PTCM

PowerPoint Presentation:

Tượng đài kỉ niệm Xô Viết Nghệ-Tĩnh

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 Mục tiêu tiết 2 1- Diễn biến chính Hội nghị lần thứ nhất của Đảng tháng 10-1930. 2- Luận cương chính trị của Đảng 4, Diễn biến chính của giai đoạn phục hồi phong trào cách mạng 1932 - 1935 3, Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 3, Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) + Hội nghị lần thứ nhất của Đảng họp tại Hương Cảng (TQ) vào tháng 10-1930 . + Quyết định đổi tên Đảng là Đảng CS Đông Dương + Cử ra BCH Trung ương chính thức do đồng chí Trần Phú làm tổng bí thư. + Thông qua luận cương chính trị của Đảng a, Những nội dung chính của hội nghị Trình bày nội dung chính của Hội nghị ?

PowerPoint Presentation:

Đồng chí Trần Phú sinh ngày l-5-1904, quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của ĐCS Việt Nam Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh , người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng Năm 1931, ông bị giặc Pháp bắt và mất tại nhà thương Chợ Quán, 27 tuổi. Trước khi mất ông còn nhắn nhủ đồng chí của mình là “Hãy giữ vững khí tiết chiến đấu”. Tại Hội nghị tháng 10/1930 ở Hương Cảng, đồng chí Trần Phú được giao soạn thảo Luận cương chính trị và được bầu làm Tổng bí thư.

PowerPoint Presentation:

Luận cương chính trị tháng 10/1930 Nơi đồng chí Trần Phú viết bản Dự thảo “Luận cương chính trị”

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 3, Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) a, Những nội dung chính của hội nghị Trình bày nội dung chính của luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 ? b, Nội dung Luận cương chính trị

PowerPoint Presentation:

Nội dung Cương lĩnh (Nguyễn Ái Quốc, 3/2/1930) Luận cương (Trần Phú, 10/1930) Hai giai đoạn của C M VN Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ cách mạng Chống đế quốc, chống PK Lực lượng cách mạng Công - nông, liên lạc với trí thức, tiểu tư sản, trung nông. Vai trò lãnh đạo của đảng. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Quan hệ quốc tế Là một bộ phận của CM thế giới. Phương thức CM Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN Đánh đổ phong kiến, đánh đổ đế quốc. Giai cấp vô sản và giai cấp nông dân Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN. Quan hệ mật thiết với CM thế giới. Tập hợp tổ chức quần chúng đấu tranh.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 3, Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) a, Những nội dung chính của hội nghị b, Nội dung Luận cương chính trị * Hạn chế của Luận cương Luận cương còn hạn chế gì ? + Chưa thấy rõ được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa, chỉ nặng về đấu tranh giai cấp + Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của Tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 4, Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 Qua phong trào CM 1930 – 1931 rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm gì? a, Ý nghĩa: + Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với CM ĐD. + Khối liên minh công nông được hình thành + Qua phong trào Quốc tế CS công nhận ĐCSĐD là bộ phận độc lập, trực thuộc QTCS + Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng, chuẩn bị cho CM tháng Tám 1945

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh 4, Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 Qua phong trào CM 1930 – 1931 rút ra bài học kinh nghiệm gì? a, Ý nghĩa: b, Bài học kinh nghiệm : + Công tác tư tưởng, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh + Xây dưng khối liên minh công nông + Cần thành lập mặt trận dân tộc thống nhất + Vấn đề giành và giữ chính quyền…

PowerPoint Presentation:

Nội dung Phong trào 1930 – 1931 Kẻ thù Mục tiêu đấu tranh Mặt trận Lực lượng tham gia hình thức đấu tranh Địa bàn N h ận xét Đế quốc và phong kiến Đòi “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng” Hội phản đế Đồng minh ĐD Chủ yếu công nhân - nông dân. Chính trị : Bãi công, biểu tình ;Bạo động vũ trang Đánh phá huyện lị, đồn điền, nhà ga, trại giam Nông thôn và các trung tâm công nghiệp. Diễn tập lần 1, chuẫn bị cho CMT8

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh III - Phong trào cách mạng trong những năm 1932 -1935 1, Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng + Cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần dần được khôi phục và củng cố. + Cuối năm 1934 - đầu năm 1935, các xứ ủy Bắc Kì, Trung Kì và Nam kì được lập lại

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 III- Phong trào cách mạng trong những năm 1932 -1935 1, Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng 2, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935) Trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu lần I của Đảng CSĐD ? a, Nội dung Đại hội : + Đại hội xác định ba nhiệm vụ trước mắt là: củng cố và phát triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, chống chiến tranh đế quốc. + Thông qua nghị quyết chính tri và điều lệ Đảng + Bầu Ban Chấp hành TƯ do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng bí thư + Từ ngày 27=>31-3-1935 họp tại Ma cao (TQ).

PowerPoint Presentation:

Tên thật là Lê Huy Doãn, quê ở làng Thông Lạng (nay thuộc xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Tổng bí thư của Đảng (1935-1936) Tháng 7-1935, ông dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản ở Moskva. Đồng chí Lê Hồng Phong (1902-1942) Đại hội công nhận Đảng là Chi bộ chính thức của Quốc tế Cộng sản và bầu ông làm Ủy viên Ban Chấp hành của Quốc tế Cộng sản. Ông lập gia đình với Nguyễn Thị Minh Khai, cùng học tại Đại học Phương Đông, có một người con gái. . Tháng l-1940, Lê Hồng Phong bị bắt tại quê, rồi giam vào Khám Lớn Sài Gòn, cuối năm 1940, chúng đày đồng chí ra Côn Đảo. Trước những đòn tra tấn dã man, liên tục của địch, đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng, Chúng hành hạ đồng chí cho đến kiệt sức. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6-9-1942, đồng chí nhắn lại: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.

PowerPoint Presentation:

Lê Hồng Phong (1902-1942) Nguyễn Thị Minh Khai

PowerPoint Presentation:

Đồng chí Lê hồng Phong và Nguyễn Thi Minh Khai

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 II - Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh III - Phong trào cách mạng trong những năm 1932 -1935 1, Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng 2, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935) Trình bày ý nghĩa của đại hội lần I của Đảng CSĐD ? a, Nội dung Đại hội : b, Ý nghĩa Đại hội : + Tổ chức quần chúng cũng được khôi phục + Đánh dấu mốc tổ chức Đảng đã được khôi phục hệ thống từ trung ương đến địa phương.

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh nhà tù côn đảo

PowerPoint Presentation:

MỞ ĐẦU (2/1930 →4/1930 ) PHÁT TRIỂN DẦN LÊN CAO ( 5/1930 → 8/1930 ) ĐỈNH CAO ( 9/1930 trở đi) GIỮA NĂM 1931

authorStream Live Help