Lich su 12 bai 9 Quan he quoc te trong va sau chien tranh lanh tiết 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

chào mừng quý thầy cô ĐếN THAM Dự TIếT HọC HÔM NAY LớP 12c5

PowerPoint Presentation:

Chương V: QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 - 2000) Bài 9 : QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH. (Tiết 1)

PowerPoint Presentation:

- Nguồn gốc : Sau CTTG thứ hai, 2 cường quốc Mĩ và Liên Xô nhanh chóng chuyển sang đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh + Đó là sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược của hai cường quốc + Mĩ hết sức lo ngại trước thắng lợi của cách mạng DCND ở các nước Đông Âu và thắng lợi của cách mạng Trung Quốc I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) - Nguồn gốc , biểu hiện của mâu thuẫn Đông – Tây? Nêu những sự kiện tiêu biểu đưa tới tình trạng chiến tranh lạnh?

PowerPoint Presentation:

=> Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu thành lập: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) – 1/1949 Tổ chức Hiệp ước Vácsava – 5/1955 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những sự kiện từng bước đưa tới tình trạng chiến tranh lạnh: + “Học thuyết Truman” – 3/1947 + “Kế hoạch Mácsan” – 6/1947 + Việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – 4/1949 Hậu quả của những sự kiện trên?  Hậu quả: hình thành sự đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa hai phe TBCN và XHCN =>Dẫn tới sự xác lập cục diện hai cực, hai phe do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe, mỗi cực

PowerPoint Presentation:

Chủ nghĩa Truman (13/3/1947) - khởi nguồn của chiến tranh lạnh ... “Một trong những mục tiêu đầu tiên trong chính sách đối ngoại của Hợp chúng quốc là việc kiến tạo những điều kiện trong đó chúng ta và những quốc gia khác có thể tạo nên một lối sống không bị áp chế”… … “Chúng ta đã chiến thắng chống lại những nước đã tìm cách buộc những dân tộc khác phải tuân theo ý muốn và lối sống của họ” … “Dân tộc tại một số quốc gia trên thế giới mới đây đã bị buộc phải phuc tùng những chế độ độc tài ngoài ý muốn của họ. Chính phủ Hợp chúng quốc nhiều lần phản đối chống chính sách bằng áp chế và đe doạ thi hành tại Ba Lan, Ru-ma-ni và Bun-ga-ri, là những chính sách xâm phạm vào thoả ước I-an-ta. Tôi cũng xin nói thêm rằng, tại một số quốc gia khác cũng có nguy cơ xảy ra những sự phát triển tương tự” … “Tôi tin tưởng sự giúp đỡ của chúng ta, trước hết phải được thực hiện qua sự viện trợ kinh tế và tài chính, một sự viẹc trợ rất cần thiết cho sự ổn định kinh tế và cho những phương sách chính trị trong trật tự”.

PowerPoint Presentation:

CÁC KHỐI QUÂN SỰ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II NATO ANZUS CENTO SEATO Khối phòng thủ chung TBC VACXAVA Đ. Bắc Á

Chạy đua vũ trang giữa 2 khối quân sự ::

36 62 Tàu ngầm chiến lược 518 160 Máy bay chiến lược 672 922 Tên lửa ch.lược ICBM (Tàu ngầm ) 1018 1398 Tên lửa ch.lược ICBM (Mặt đất ) 499 102 Tàu chiến các loại 200 228 Tàu ngầm 7.130 7.876 Máy bay chiến đấu 57.660 71.867 Pháo các loại 30.690 59.740 Xe tăng 3.660.200 5.373.100 Quân số NATO VACXAVA VŨ KHÍ THÔNG THƯỜNG NATO VACXAVA VŨ KHÍ HẠT NHÂN Chạy đua vũ trang giữa 2 khối quân sự :

PowerPoint Presentation:

Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ và các nước Tây Âu với Liên Xô và các nước XHCN Vậy em hiểu thế nào là “chiến tranh lạnh”?

PowerPoint Presentation:

II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH Nhóm 1: Tìm hiểu những nét chính về cuộc chiến tranh xâm lước Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954)? Nhóm 2: Tìm hiểu những nét chính về cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953)? Nhóm 3: Tìm hiểu những nét chính về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975)? Yêu cầu chung: chỉ ra tại sao đó là những biểu hiện sống động của sự mâu thuẫn, đối đầu gay gắt giữa hai phe

PowerPoint Presentation:

- Lúc đầu là cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa =>từ sau 1950 chịu sự tác động của hai phe. II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ 1. Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954). Nhưng Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm 2, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH Vì sao chiến tranh Đông Dương lại chịu sự tác động của hai phe? - 7/1954, Hiệp đinh Giơnevơ được kí kết, Pháp công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương.

PowerPoint Presentation:

Pháp xâm lược Đông Dương

PowerPoint Presentation:

Tình hình Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai ? 2. Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 1950-1953). II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH 1. Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954). - Sau năm 1945, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền với sự ra đời của hai nhà nước: Đại Hàn Dân quốc và CHDC nhân dân Triều Tiên - 6/1950, chiến tranh giữa hai miền bùng nổ - Sau 3 năm chiến tranh ác liệt, 7/1953, hiệp định đình chiến được kí kết, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới quân sự  Cuộc chiến tranh Triều Tiên là một “ sản phẩm” của chiến tranh lạnh và sự đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe. Vì sao chiến tranh Triều Tiên được coi là “sản phẩm” của chiến tranh lạnh và sự đụng đầu trực tiếp giữa 2 phe?

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh về chiến tranh Triều Tiên

PowerPoint Presentation:

Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên Hồng quân Liên Xô Lính Mĩ

PowerPoint Presentation:

II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH 1. Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954). 2. Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 1950-1953). 3. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975) - Đây là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe => đánh dấu sự phá sản của mọi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ - Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (1/1973) => đã cộng nhận các quyền dân tộc cơ bản, tôn trọng độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam Âm mưu của Mĩ khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam? Nhận xét: trong thời kì chiến tranh lạnh, hầu như mọi cuộc chiến tranh hay xung đột quân sự ở các khu vực trên thế giới, với những hình thức và mức độ khác nhau => đều liên quan đến sự đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ Nhận xét về những cuộc chiến tranh trong thời kì chiến tranh lạnh?

PowerPoint Presentation:

Bức tường ở Oasingtơn ghi tên lính Mỹ chết ở Việt Nam

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố. Hãy chọn đáp án đúng nhất: 1. Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mqh đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô là: A sự phân chia phạm vi đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại HN Ianta B. sự ra đời của “chủ nghĩa Truman” và “chiến tranh lạnh” (3/1947) C. việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – 4/1949 D. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava - 5/1955 2. Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến sự đối đầu giữa Mĩ và Liên Xô và sự khởi đầu chiến tranh lạnh là: A. sự đối lập giữa mục tiêu và chiến lược của hai cường quốc Mĩ và LX D. khối quân sự NATO ra đời B. Mỹ là cường quốc tư bản giàu mạnh, vượt xa các nước tư bản khác C. bản thông điệp của tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ B. sự ra đời của “chủ nghĩa Truman” và “chiến tranh lạnh” (3/1947) C. bản thông điệp của tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ

PowerPoint Presentation:

3. Hậu quả bao quát nhất của cuộc chiến tranh lạnh là: A.. hình thành sự đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa hai phe TBCN và XHCN => dẫn tới sự xác lập trạt tự 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. B. hình thành giới tuyến phân chia và đối lập về quân sự giữa Mĩ và Liên Xô C. nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới mới D. nổ ra cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước trên thế giới 4. Cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa 2 phe TBCN và XHCN là: A. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954) B. Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1951) C. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975) D. Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ ở Việt Nam (1954 - 1975) A.. hình thành sự đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa hai phe TBCN và XHCN => dẫn tới sự xác lập trạt tự 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. C. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975)

PowerPoint Presentation:

5. Cuộc chiến tranh được coi là một “sản phẩm” của chiến tranh lạnh và sự đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe TBCN và XHCN là: A. Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954) B. Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) C. Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ ở Việt Nam (1954 - 1975). D. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975) B. Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) Dặn dò: Học bài cũ, chuẩn bị tiết 2 bài 9

PowerPoint Presentation:

CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM CÓ NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN VUI VẺ, HẠNH PHÚC

authorStream Live Help