Lich su 12 Bai 5 Cac nuoc chau phi va Mi la tinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 6 CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH

PowerPoint Presentation:

I. Các nước Châu Phi 54 nước ,30,3 triệu km2, 800 triệu người (2000)

PowerPoint Presentation:

Người khổng lồ Rhodes , một hình tượng của Cecil Rhodes sau khi công bố kế hoạch nối đường điện tín từ Cape Town tới Cairo . Nó thể hiện tham vọng bành trường thuộc địa theo hướng Bắc - Nam của Anh tại châu Phi.

PowerPoint Presentation:

1.VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐÁU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Hoàn cảnh: - Là cái nôi của nền văn minh nhân loại (Văn minh Kim tự tháp) - Là thuộc địa chủ yếu của Anh, Pháp , Mĩ…Châu Phi nghèo nàn, lạc hậu do thực dân phương Tây cai trị,bóc lột . - Sau chiến tranh thế giới thứ II có những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Châu Phi (Chủ nghĩa đế quốc đã suy yếu nhiều sau chiến tranh ,phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển nhất là ở Việt nam và Trung Quốc cổ vũ).

PowerPoint Presentation:

Bắc Phi Diễn ra sớm: ởAi Cập ngày 3/7/1952 binh lính và sỹ quan …thành lập nước Cộng hoà Ai Cập (1953) Ở An giê ri giành độc lập sau kháng chiến 8 năm (1954- 1962)… Năm 1960 “Năm châu Phi” 17 nước độc lập Năm 1975 Môdămbích và ĂngGôla …. Sau 1975 - Các nước còn lai hoàn thành cuộc đấu tranh lật đổ nền thống tri thực dân kiểu cũ giành độc lập ( Rôđêria 1980,Namibia 1990) - Nam Phi: 11/1993 thông qua hiến pháp chính thức xóa bỏ chế độ Apac thai,4/1994 Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên.của Cộng hòa Nam Phi Phong trào:

PowerPoint Presentation:

Nelson Mandela

PowerPoint Presentation:

2.Tình hình phát triển kinh tế xã hôi : - Các nước đạt nhiều thành tựu trong xây dưng đất nước song bộ mặt Châu Phi căn bản chưa thay đổi. Nhiều nước Châu Phi trong tình trạng ngèo nàn ,lạc hậu ,bệnh tật ,mù chữ,bùng nổ dân số, nợ nước ngoài …. Hiện nay cộng đồng quốc tế chung tay tìm giải pháp tháo gỡ . Tóm lại : -Các nước Châu Phi đã được độc lập ,phong trào giành độc lập có những đặc điểm riêng (Có tổ chức thống nhất Châu Phi OAU lãnh đạo , mức độ độc lập và phát triển đất nước sau độc lâp có khác nhau …) - Châu phi còn phải đương đầu với quá nhiều khó khăn. Nhân đân Châu Phi và cả cộng đồng thế giới cần tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn hiện nay của Châu Phi.

PowerPoint Presentation:

Took over an hour to fly over the Sahara Desert - that's one big desert!

PowerPoint Presentation:

33 nước ,20,5 triệu km2,517 triệu người (2000) II. CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

PowerPoint Presentation:

1.VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP - Ngay từ đầu thế kỷ XIX đã thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. - Sau chiến tranh thế giới II là “Sân sau”của Mĩ - Phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ phát triển : + Ở Cu Ba :- tháng 3/1952 …. - 26/7/1953 -1/1/1959 … - 8/1961.. Đi lên xây dựng CNXH là lá cờ đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập thực sự ở Mĩ la tinh + Ở Panama: 1964… 1999…. * Tóm lại : Sau chiến tranh thế giới thứ II Mĩ La tinh được gọi là “Lục địa bùng cháy” chính quyền độc tài ở nhiều nước đã bị lật đổ, các chính phủ dân chủ được thiết lập .

PowerPoint Presentation:

2 . TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Các nước mĩ la tinh đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ : + cu ba : 1961 tuyên bố đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đến nay là nước có nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý ,nông nghiệp đa dạng ,văn hóa,giáo dục y tế …phát triển . - Từ thập niên 80 rơi vào tình trạng kinh té suy thoái ,lạm phát tăng nhanh ,khủng hoang trầm trọng ,nơ nước ngoài chồng chất ,chính trị biến động . - Sang thập niên 90 kinh tế có chuyển biến tích cực . - Một số nước trở thành nươc công nghiệp mới (NICs) như Braxin,Mêhicô,Áchentina. - Hiện nay Mĩ la tinh còn gặp không ít khó khăn : Tham nhũng, mâu thuẫn xã hội …

PowerPoint Presentation:

Fidel Castro hồi tháng 10-1978 tại sân bay Jose Marti của Havana

PowerPoint Presentation:

Fidel Castro (ở giữa) trong buổi gặp mặt với Nikita Kruschev tại khách sạn Theresa ở New York, tháng 10-1960.

PowerPoint Presentation:

Fidel Castro thăm Oran, Algeria, tháng 5-1972.

PowerPoint Presentation:

Tại nhà cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela ở Houghton, Johannesburg năm 2001

PowerPoint Presentation:

Trong chuyến thăm Tổng thống Robert Mugabe tại Havana, Zimbabwe 6-2002

PowerPoint Presentation:

Ảnh chụp tháng 1-2008 trong cuộc gặp tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva

PowerPoint Presentation:

Một tòa nhà trong thủ đô có kiến trúc theo phong cách châu Âu

PowerPoint Presentation:

LaHavana

authorStream Live Help