Lich su 12 Bai 4 Cac nuoc Dong Nam A va An Do T1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LA TINH (1945-2000) Chương 3 Bài 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

PowerPoint Presentation:

Bài 4 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ MỤC TIÊU BÀI HỌC Yêu cầu các em nắm được những nội dung sau 1, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập ở ĐNÁ Cách mạng Lào và Campuchia 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 4, cuộc đấu tranh giành độc lập và quá trình xây dựng đất nước Ấn Độ 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN

PowerPoint Presentation:

I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ BÀI 4 Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia. Đây được coi là một trong các khu vực phát triển kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay. Diện tích:4.5 triệu km2 Dân số: 556.2 triệu người (2005)

PowerPoint Presentation:

MIENMA ĐNA. LỤC ĐỊA THÁI LAN LÀO CAMPUCHIA VIỆT NAM MALAIXIA SINGAPORE INDONESIA BRUNEY PHILIPPINE ĐÔNG TIMO ĐNA. BIỂN ĐẢO

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ I, Các nước Đông Nam Á Trình bày vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập các nươc ĐNÁ ? + Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước ĐNÁ ( trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Ngay khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, nhân dân các nước ĐNÁ đã nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, tiêu biểu là ở Indonesia, Việt Nam và lào ( tháng 8 và tháng 10 năm 1945 ) a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập + Ngay sau đó, các nước thực dân phương Tây tiến hành các cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa nhưng đã thất bại và buộc phải trao trả độc lập cho nhiều nước ĐNÁ. Tới giữa những năm 50, nhiều nước ĐNÁ đã giành được độc lập ( Phillipin:1946, Mianmar: 1948, Indonesia-1950, Mã Lai-1957…. ) CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

PowerPoint Presentation:

BÀI 3 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á + Tháng 7-1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương giành thắng lợi với hiệp định Geneve về Đông Dương được kí kết. Năm 1975 mới giành độc lập hoàn toàn. Sau đó Brunay giành độc lập 1984, Đôngtimo tách khỏi Indonexia vào 20/5/2002. a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

PowerPoint Presentation:

ĐÔNG TI MO

PowerPoint Presentation:

Nhân dân Ñông Timo trưng cầu dân ý đòi độc lập

PowerPoint Presentation:

Ñông Timo TT Xanana Gusmao Đi li 14.609 km2 857.000 dân

PowerPoint Presentation:

TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ Ở DILI

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975)

PowerPoint Presentation:

* Lào (1945 -1975)

PowerPoint Presentation:

Lào

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) Trình bày tóm tắt cách mạng Lào ? + 12/10/1945, Lào tuyên bố nền độc lập + Từ đầu năm 1946 đến năm 1954, nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp . Tháng 7/1954, Hiệp định Giơnevơ được kí kết đã công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) + Sau khi thực dân Pháp bị đánh bại, Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào. + 21/2/1973, Hiệp định Viêng Chăn kí kết, lập lại hòa bình, thực hiện hoà hợp dân tộc ở Lào.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) + 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, mở ra thời kỳ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội.

PowerPoint Presentation:

Pathet Lào Souphanouvong

PowerPoint Presentation:

Kaysone Phomvihane

PowerPoint Presentation:

Bác Hồ và Hồng thân Xuphanuvông

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 )

PowerPoint Presentation:

c, Campuchia ( 1945-1993 )

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 ) + Từ cuối năm 1945 đến năm 1954, Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống pháp. Ngày 9-11-1953, Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập CPC.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 ) + Từ năm 1954 đến đầu 1970, Chính phủ CPC do Xihanúc lãnh đạo đi theo đường lối hoà bình trung lập, không tham gia các khối liên minh quân sự.

PowerPoint Presentation:

Quốc vương XIHANUC và HOÀNG HẬU

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 ) + Ngày 17/4/1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 ) + Sau năm 1975, Tập đoàn Khome đỏ do Pôn Pốt cầm đầu đã thi hành chính sách diệt chủng cực kì tàn bạo

PowerPoint Presentation:

Pol Pot 1975

PowerPoint Presentation:

Khmer đỏ

PowerPoint Presentation:

Khmer đỏ

PowerPoint Presentation:

Khmer đỏ vào Pnom Penh

PowerPoint Presentation:

Tội ác của Khmer đỏ

PowerPoint Presentation:

Hài cốt những người bị Khmer Đỏ giết trên những cánh đồng chết

PowerPoint Presentation:

Pol Pot chết

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 ) + Ngày 7-1-1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia ra đời.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 ) + Từ năm 1979 đến năm 1991, đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài hơn 10 năm, Khơme đỏ thất bại. Tháng 10-1991, Hiệp định hoà bình về CPC được kí kết.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á a, Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ b, Lào (1945 -1975) c, Campuchia ( 1945-1993 ) + Sau cuộc tổng tuyển cử năm 1993, CPC trở thành Vương quốc độc lập và bước vào thời kì hoà bình, xây dựng và phát triển đất nước

PowerPoint Presentation:

Lễ đăng quang của Sihamoni

PowerPoint Presentation:

HUNXEN – RANARIT

PowerPoint Presentation:

+ Lào : 3 sự kiện chính . 12/10/1945: Lào độc lập . 1945 - 1954: Kháng chiến chống Pháp . 1954 - 1975: Kháng chiến chống Mĩ (2/12/1975) + Campuchia: . 1945 - 1954 : 9/11/1953 . 1954 - 1970 : hoà bình trung lập . 1970 - 1975 : Kháng chiến chống Mĩ (17/4/1975) . 1975 - 1979 : 7/1/1979 . 1979 - 1993 : Thành lập vương quốc CPC TÓM TẮT CÁC SỰ KIỆN CM LÀO VÀ CAMPUCHIA

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á a, Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN

PowerPoint Presentation:

Thảo luận Nhóm Nhóm 1 : Trình bày mục tiêu của chiến lược hướng nội và hướng ngoại Nhóm 2 : Trình bày nội dung của chiến lược hướng nội và hướng ngoại Nhóm 3 : Trình bày những thành tựu của chiến lược hướng nội và hướng ngoại Nhóm 4 : Trình bày những thành tựu của chiến lược hướng nội và hướng ngoại a, Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN

PowerPoint Presentation:

Chiến lược HƯỚNG NỘI HƯỚNG NGOẠI Mục tiêu Nội dung Thành tựu Hạn chế Đẩy mạnh phát triển các ngành CN sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu… Mở cửa nền kinh tế thu hút vốn đầu và kĩ thuật của nước ngoài, tập trung vào sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển ngoại thương… - Đáp ứng được nhu cầu của nhân dân - Phát triển một số ngành chế biến, chế tạo - Giải quyết nạn thất nghiệp Kinh tế tăng trưởng nhanh - Cơ cấu kinh tế thay đổi - Đời sống nhân dân được nâng cao Thiếu nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ. Chi phí sản xuất cao, thua lỗ. Tệ tham nhũng quan liêu phát triển… - Phụ thuộc vốn và thị trường bên ngoài quá lớn. - Sức ép cạnh tranh gay gắt - Đầu tư bất hợp lí. Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ - Khắc phục những hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội. Thúc đẩy kinh tế phát triển trong hoàn cảnh mới.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á a, Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN Bài học cho Việt Nam: Trình bày bài học cho Việt Nam ? + Việt Nam cũng cần phát triển nền kinh tế theo xu hướng hướng ngoại..... + Cần tăng cường nội lực, phát huy tính chủ động để tránh nguy cơ bị lệ thuộc quá nhiều vào những yếu tố bên ngoài.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á a, Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN b, Nhóm các nước Đông Dương (SGK)

PowerPoint Presentation:

BANDA SERI BEGAOAN BRUNAY

PowerPoint Presentation:

Mi-an-ma MYANMA

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN

PowerPoint Presentation:

N ă m thành lập: 1967 Số dân: 555,3 triệu ng ười GDP: 799,9 tỉ USD ASEAN

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : Trình bày bối cảnh ra đời của tổ chức ASEAN ? + ASEAN ra đời vào nửa sau những năm 60 của thế kỉ XX, trong bối cảnh các nước trong khu vực sau khi giành được độc lập cần có sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : + Đồng thời còn muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : + Lúc này, các tổ chức liên kết khu vực xuất hiện ngày càng nhiều, tiêu biểu là Cộng đồng châu Âu ( nay là liên minh châu Âu ).

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : + Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia ĐNÁ (ASEAN ) được thành lập tại Bangkok với sự tham gia của 5 nước Indonesia, Malaysia, Phillipines, Thái Lan và Singapore.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : b, Mục tiêu của ASEAN : Trình bày mục tiêu của tổ chức ASEAN ? + Tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế và văn hóa trên tinh thần duy trì hoà bình cà ổn định khu vực.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 1, Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 2, Qúa trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : b, Mục tiêu của ASEAN : c, Nhũng thành tựu chính của tổ chức ASEAN

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : b, Mục tiêu của ASEAN : c, Nhũng thành tựu chính của tổ chức ASEAN + Tổ chức ASEAN chỉ được củng cố và phát triển từ khi kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở ĐNÁ (hiệp ước Bali) Tháng 2-1976, xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước

PowerPoint Presentation:

HOI NGHI BA-LI 2/1976 ( INDONEXIA )

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : b, Mục tiêu của ASEAN : c, Nhũng thành tựu chính của tổ chức ASEAN Nhũng nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN + Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ + Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau + Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau + Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình + Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : b, Mục tiêu của ASEAN : c, Nhũng thành tựu chính của tổ chức ASEAN + Giải quyết vấn đề Campuchia bằng các giải pháp chính trị, nhờ đó quan hệ giữa các nước ASEAN và ba nước Đông Dương được cải thiện.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : b, Mục tiêu của ASEAN : c, Nhũng thành tựu chính của tổ chức ASEAN + Không ngừng mở rộng thành viên ASEAN, nhất là từ nữa sau thập kỉ 90: Tháng 1/1984, Bru-nây ; Việt Nam (1995 ), Lào và Mianmar (1997) , Campuchia (1999)

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 3, Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN a, Bối cảnh : b, Mục tiêu của ASEAN : c, Nhũng thành tựu chính của tổ chức ASEAN + ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa nhằm xây đựng một Cộng đồng ASEAN về kinh tế, an ninh và văn hóa vào năm 2015.

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ II, Ấn Độ

PowerPoint Presentation:

II, ẤN ĐỘ

PowerPoint Presentation:

II, ẤN ĐỘ

PowerPoint Presentation:

Phía Tây giáp Pakixtan, Apganixtan Phía Bắc giáp Nepal, Trung Quốc, Butan Phía Ñông giáp vịnh Bengal Lãnh thổ vừa giáp biển và lục địa Ấn Độ là một quốc gia Nam Á , chiếm hầu hết tiểu lục địa Ân Độ

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ II, Ấn Độ 1, Cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập Ấn Độ ? + Sau CTTG thứ II, cuộc đấu tranh giành độc lập diễn ra sôi nổi. Thực dân Anh phải nhượng bộ, nhưng lại trao quyền tự trị theo phương án “Maobotơn”. Ngày 15/8/1947, hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập.

PowerPoint Presentation:

Mountbatten và Đảng Quốc Đại

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ II, Ấn Độ 1, Cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ + Không thỏa mãn với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân tiếp tục cuộc đấu tranh. Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập Nhà nước cộng hòa.

PowerPoint Presentation:

Nehru và Indira Gandhi Indira Gandhi

PowerPoint Presentation:

Rajib Gandhi

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 I, Các nước Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ II, Ấn Độ 1, Cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ 2, Công cuộc xây dựng đất nước Trình bày công cuộc xây dưng đất nước Ấn Độ đã đạt những thành tựu như thế nào? + Đạt thành tựu to lớn về nông nghiệp , công nghiệp và khoa học – kĩ thuật…(SGK Trang 34 ) + Đối ngoại: theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực. Luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

authorStream Live Help