Dia ly 11 Bai 4 Thực hành- Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toà

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

Sáng 11/1/2007, tại Gioneva (Thụy Sĩ), Đại Hội đồng WTO đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO.:

Sáng 11/1/2007, tại Gioneva (Thụy Sĩ), Đại Hội đồng WTO đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO . Trần Anh Tuấn THPT Lạc Sơn Đoàn Ngoại giao Việt Nam chụp hình lưu niệm trước cổng trụ sở WTO

Bài 4: THỰC HÀNH:

Bài 4: THỰC HÀNH TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA VỚI CÁC ĐANG PHÁT TRIỂN I. Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển : Nhiệm vụ của các em như sau : Đọc các thông tin trong SGK, sau đó thảo luận nhóm  làm rõ cơ hội , thách thức  các nước đang phát triển ( chú ý liên hệ với Việt Nam)

A/Các đặc điểm cơ bản của toàn cầu hóa:

A/Các đặc điểm cơ bản của toàn cầu hóa 1. Tự do thương mại……………… 2. KH Công nghệ  sâu sắc mọi mặt của đời sống KTTG………………… 3. Các siêu cường KT áp đặt lối sông nền văn hóa của mình………….. 4. Toàn cầu hóa  tự nhiên môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu 5. Toàn cầu hóa các QG có thể nhanh chóng đón đầu công nghệ  phát triển KT-XH 6 . Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về CNghệ, QL,SX, Kdoanh. 7. Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa qua hệ quốc tế, chủ động khai thác thành tựu KH Công nghệ tiên tiến của các nước khác Chú ý: Các em cần phải phân loại được các đặc điểm trên thành các nhóm cơ hội & thách thức. Đáp án

PowerPoint Presentation:

B/ Cơ hội gồm có: 1. Tự do thương mại……………… 5. Toàn cầu hóa các QG có thể nhanh chóng đón đầu công nghệ  phát triển KT-XH 6. Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về CNghệ, QL,SX, Kdoanh. 7. Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa qua hệ quốc tế, chủ động khai thác thành tựu KH Công nghệ tiên tiến của các nước khác

PowerPoint Presentation:

C/ Những thách thức 2. KH Công nghệ  sâu sắc mọi mặt của đời sống KTTG…Muốn có sức mạnh KT phải làm chủ được các ngành: ĐT&Tin học, NLNTử, hóa dầu, HK&Vũ trụ,CN Sinh học 3. Các siêu cường KT áp đặt lối s ố ng nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhân loài được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn 4. Toàn cầu hóa  tự nhiên môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình đổi mới công nghệ, các nước phát triển đãng chuyển các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.

PowerPoint Presentation:

Trần Anh Tuấn THPT Lạc Sơn Đây là một hình thức thương mại điện tử

PowerPoint Presentation:

Trần Anh Tuấn THPT Lạc Sơn Cho phép các em xác đ ị nh chính xác v ị t rí, kích thước…… từng ngôi nhà ở các thành phố lớn trên TG Đây là một trang Web rất hữu ích cho Môn Địa lí

PowerPoint Presentation:

Trần Anh Tuấn THPT Lạc Sơn Tầu con thoi

PowerPoint Presentation:

Trần Anh Tuấn THPT Lạc Sơn Con người trên Mặt trăng

PowerPoint Presentation:

Trần Anh Tuấn THPT Lạc Sơn Sản xuất ôtô

PowerPoint Presentation:

Lớp chia làm 7 nhóm thảo luận theo 7 đặc điểm trên trong khoảng 10’. Chú ý phải lấy được các ví dụ minh họa. Sau đó các nhóm trình bày từ 2’ 3’/ nhóm.

PowerPoint Presentation:

II/ Trình bày các kết quả thảo luận nhóm thành báo cáo chủ đề “Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước phát triển” A/ Cơ hội đối với các nước đang phát triển: Tự do thương mại……………… (vd:……) Toàn cầu hóa các QG có thể nhanh chóng đón đầu công nghệ  phát triển KT-XH (vd:……) Nhận được vốn đầu tư các nước có nền KT phát triển Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về CNghệ, QL,SX, Kdoanh. (vd:……) Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa qua hệ quốc tế, chủ động khai thác thành tựu KH Công nghệ tiên tiến của các nước khác (vd:……) Có điều kiện để thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá

PowerPoint Presentation:

II/ Trình bày các kết quả thảo luận nhóm thành báo cáo chủ đề “ Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước phát triển ” A/ Cơ hội đối với các nước đang phát triển : B/ Những thách thức đối với các nước đang phát triển * KH Công nghệ  sâu sắc mọi mặt của đời sống KTTG… Muốn có sức mạnh KT phải làm chủ được các ngành : ĐT&Tin học , NLNTử , hóa dầu , HK&Vũ trụ,CN Sinh học ( vd :……) * Các siêu cường KT áp đặt lối sông nền văn hóa của mình đối với các nước khác . Các giá trị đạo đức của nhân loài được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn ( vd :……) * Toàn cầu hóa  tự nhiên  môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia . Trong quá trình đổi mới công nghệ , các nước phát triển đãng chuyển các công nghệ lỗi thời , gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển . ( vd :……)

Các em hãy chọn các câu trả lời đúng::

Các em hãy chọn các câu trả lời đúng: C âu1: Ý nào sau đây không thuộc các biện pháp phát triển theo xu hướng toàn câu hóa? Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên liệu Tân dụng tối đa lợi thế về nguồn lao đông trong nước. Phát triển các ngành kĩ thuật cao Nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới D C B A

Câu 2: Động lưc chính của sự phát triển kinh tế thế giới trong những thập niên đầu thế kỉ XXI là: :

Câu 2 : Động lưc chính của sự phát triển kinh tế thế giới trong những thập niên đầu thế kỉ XXI là: Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật Những thành tựu về di truyền học Những thành tựu về khoa học – công nghệ. Những thành tựu vượt bậc về y học A B C D

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Hãy chọn phương án trả lời chưa chính xác sau : Công ty TOYOTA Việt Nam là kết quả của: Sự chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển. Việc tận dụng nguồn lao động giản đơn, thủ công của các nước đang phát triển (Việt Nam) Sự phân công lao động quốc tế Quá trình mở rộng qui mô sản xuất của hãng TOYOTA trên toàn cầu D C B A

PowerPoint Presentation:

Trên đây là ý tưởng để giảng dạy bài thực hành số 4 của tôi. Trong quá trình soạn sẽ không chánh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô để bài này đạt hiệu quả & sinh động hơn trong giảng dạy. Tôi xin chân thành cảm ơn!

PowerPoint Presentation:

Trở lại Ô Không đúng rồi!!! Phải chon lại thôi.

PowerPoint Presentation:

! Em chọn đỏp ỏn sai mất rồi !!! Mời cỏc bạn khỏc chọn lại… Trở lại

PowerPoint Presentation:

! Em đó chọn nhầm mất rồi !!! Mời cỏc bạn khỏc chọn lại… Trở lại

PowerPoint Presentation:

Trở lại Ô sai mất rồi!!! Phải ch ọ n lại thôi…

authorStream Live Help