Hoa 10 tiet 36 luyen tap phan ung oxi hoa khu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ TỚI DỰ GIỜ CÙNG LỚP!

PowerPoint Presentation:

BÀI 19 LUYỆN TẬP : PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ TIẾT 32

PowerPoint Presentation:

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG B. BÀI TẬP Bài 1: Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa trong các phản ứng sau: a. Cu + AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + Ag b. Fe 2 O 3 + Al Fe + Al 2 O 3 c. Fe + H 2 SO 4 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O d. KClO 3 KCl + O 2 t o t o t o

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: a. FeO + Al Al 2 O 3 + Fe b. KNO 3 KNO 2 + O 2 c. Cu + HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + NO + H 2 O d. FeS 2 + O 2 Fe 2 O 3 + SO 2 t 0 t 0 t 0

PowerPoint Presentation:

Bài 3. Cho các phản ứng sau: Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu B. C + O 2 CO 2 C. CaCO 3 CaO + CO 2 D. BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl t 0 t 0 Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng thế, phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng trao đổi? Dựa vào số oxi hóa cho biết trong các phản ứng trên phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?

PowerPoint Presentation:

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

authorStream Live Help