Hoa 10 tiet 34 Bai 20 Bai thuc hanh so 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh GV: Nguyễn Phú Hoạt Sở GD - ĐT Quảng Bình Trường THPT BC Lệ Thủy

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử GV: Nguyễn Phú Hoạt

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 Thí nghiệm 1: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hoá khử trong môi trường axit

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 1. Cách tiến hành: ống nghiệm + 2 ml dung dịch H2SO4. Cho tiếp vào ống nghiệm vài viên Zn nhỏ. Quan sát hiện tượng thu được, nhận xét sự thay đổi số oxi hoá và nêu vai trò của các chất tham gia phản ứng. Thí nghiệm 1: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 2. Kết quả thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit Có bọt khí thoát ra 3. Giải thích - Viết phương trình: Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 0 +2 +1 0 Zn: Có số oxi hoá tăng: Zn0  Zn+2. Đóng vai trò là chất khử H2SO4: Có số oxi hoá giảm: H+1  H0. Đóng vai trò là chất oxi hoá Phương trình:

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 1. Cách tiến hành: Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối ống nghiệm + 2 ml dung dịch CuSO4. Cho tiếp vào ống nghiệm một đinh sắt đã làm sạch. Để yên ống nghiệm 10 phút. Quan sát hiện tượng thu được, nhận xét sự thay đổi số oxi hoá và nêu vai trò của các chất tham gia phản ứng.

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 2. Kết quả thí nghiệm: Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối Màu xanh của dung dịch nhạt dần. Có một lớp kim loại đồng mảu đỏ bám vào đinh sắt.

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối 3. Giải thích - Viết phương trình: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu 0 +2 +2 0 Fe: Có số oxi hoá tăng: Fe0  Fe+2. Đóng vai trò là chất khử CuSO4: Có số oxi hoá giảm: Cu+2  Cu0. Đóng vai trò là chất oxi hoá Phương trình:

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 1. Cách tiến hành: Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hoá khử trong môi trường axit ống nghiệm + 2 ml dung dịch FeSO4 nhỏ tiếp vào 1 ml dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ tiếp vào ống nghiệm trên từng giọt KMnO4. Quan sát hiện tượng thu được, nhận xét sự thay đổi số oxi hoá và nêu vai trò của các chất tham gia phản ứng.

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 2. Kết quả thí nghiệm: Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hoá khử trong môi trường axit Khi cho KMnO4 vào hỗn hợp H2SO4 và FeSO4 thì màu tím của dung dịch bị mất

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành số 1 3. Giải thích - Viết phương trình: 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)2 + MnSO4 + 8H2 O + K2SO4 FeSO4: Có số oxi hoá tăng: Fe+2  Fe+3. Đóng vai trò là chất khử KMnO4: Có số oxi hoá giảm: Mn+7  Mn+2. Đóng vai trò là chất oxi hoá Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hoá khử trong môi trường axit +2 +3 +7 +2 Phương trình

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành đến đây Kết thúc kính chào các thầy cô giáo Và các em học sinh

authorStream Live Help