Lich su 11 bai 15 phong trao cach mang Trung Quoc An Do 19181939

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)

PowerPoint Presentation:

TON TRUNG SON VIEN THE KHAI Em giới thiệu những hiểu biết của mình về Trung Quốc trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939):

I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939) 1.Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nét chính của phong trào “Ngũ Tứ” (nguyên nhân, lực lượng tham gia, địa bàn, mục đích)?

PowerPoint Presentation:

Nguyên nhân: yếu tố bên trong là quyết định đó là sự bất công của các nước đế quốc, yếu tố bên ngoài là ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười. Lực lượng: Học sinh, sinh viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội. Đặc biệt là giai cấp công nhân. Địa bàn: Từ Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước Mục tiêu: chống đế quốc và phong kiến. Ý nghĩa: bước chuyển từ cách mạng dân chủ kiểu cũ sang cách mạng dân chủ kiểu mới.

Nét mới của phong trào này là gì?:

Nét mới của phong trào này là gì? Nét mới đó là lực lượng giai cấp công nhân tham gia với vai trò nòng cốt (trưởng thành và trở thành lực lượng chính trị độc lập) Đó là mục tiêu đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Không chỉ dừng lại chống phong kiến như cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 (Đánh đổ triều đình Mãn Thanh)

Từ sau phong trào Ngũ Tứ, cách mạng Trung Quốc đã có những chuyển biến sâu sắc, điều đó được thể hiện qua các sự kiện nào? :

Từ sau phong trào Ngũ Tứ, cách mạng Trung Quốc đã có những chuyển biến sâu sắc, điều đó được thể hiện qua các sự kiện nào? Việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin ngày càng sâu rộng. Nhiều nhóm cộng sản được thành lập Tháng 7/1921: Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời.

2. Chiến tranh Bắc Phạt (1926 - 1927) và nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) :

2. Chiến tranh Bắc Phạt (1926 - 1927) và nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) LÀM VIỆC NHÓM: 2 EM MỘT NHÓM NỮA LỚP BÊN PHẢI: Chiến tranh Bắc phạt (1926-1927)? NỮA LỚP BÊN TRÁI: Nội chiến Quốc-Cộng (1927-1937)?

a) Chiến tranh Bắc phạt: (1926-1927):

a) Chiến tranh Bắc phạt: (1926-1927) Ngày 12/4/1927: Quốc dân Đảng tiến hành chính biến ở Thượng Hải. Tàn sát, khủng bố đẫm máu những người Cộng sản. Sau một tuần lễ, Tưởng Giới Thạch thành lập chính phủ tại Nam Kinh, đến tháng 7/1927 chính quyền rơi hoàn toàn vào tay Tưởng Giới Thạch. Chiến tranh kết thúc.

PowerPoint Presentation:

Tưởng Giới Thạch đọc diễn văn nhậm chức Tổng thống nước Trung Hoa Dân Quốc

b) Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937).:

b) Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937). Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đấu tranh chống chính phủ Quốc dân Đảng (1927 - 1937) cuộc nội chiến kéo dài 10 năm. Quân Tưởng đã tổ chức 4 lần vây quét lớn, nhằm tiêu diệt Cộng sản nhưng đều thất bại. Lần thứ 5 (1933 - 1934) thì lực lượng cách mạng thiệt hại nặng nề và bị bao vây.

PowerPoint Presentation:

- Tháng 10/1934 Quân cách mạng phá vây rút khỏi căn cứ tiến lên phía bắc (Vạn lí Trường Chinh). - Tháng 01/1935 Mao Trạch Đông trở thành chủ tịch Đảng.

:

“Vạn lí Trường Chinh” “Vạn lí Trường Chinh”

Tháng 7/1937: Nhật Bản xâm lược, nội chiến kết thúc.:

Tháng 7/1937: Nhật Bản xâm lược, nội chiến kết thúc. Cuộc kháng chiến chống Nhật.

II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 - 1939) 1. Trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 -1929):

II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 - 1939) 1. Trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 -1929) Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nguyên nhân nào đưa đến cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ ngày càng dâng cao?

PowerPoint Presentation:

*Hậu quả của chiến tranh trút lên nhân dân Ấn Độ *Chính quyền Anh tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật hà khắc, những mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và chính quyền thực dân trở nên căng thẳng. *Đặc biệt do hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 lại làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới. Làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922

PowerPoint Presentation:

LÀM VIỆC NHÓM: 2 EM MỘT NHÓM NỬA LỚP BÊN PHẢI: Giai đoạn (1918-1922) Người lãnh đạo: + Hình thức đấu tranh + Lực lượng tham gia + Sự kiện tiêu biểu ? NỬA LỚP BÊN TRÁI: Giai đoạn (1929-1939) Người lãnh đạo: + Hình thức đấu tranh + Lực lượng tham gia + Sự kiện tiêu biểu ?

PowerPoint Presentation:

Giai đoạn 1918 - 1922 1929 - 1939 Người lãnh đạo M.Gan-đi M.Gan-đi Hình thức đ tranh Bất bạo động Bất bạo động Lưc lượng tham gia lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia. lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Sự kiện tiêu biểu Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế. 12/1925 ĐCS Ấn Độ được thành lập Chống độc quyền muối , bất hợp tác . Thành lập Mặt trận thống nhất

Tại sao Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh bằng hòa bình ? :

Tại sao Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh bằng hòa bình ? Ahimsa: Tránh làm điều ác, kiêng ăn thịt, tránh sát hại sinh linh. Satiagiaha: Kiên trì chân lý, kiên trì tin tưởng, không dao động và mất lòng tin sẽ thực hiện được mong muốn.

PowerPoint Presentation:

Sơ kết bài học Nhận xét và so sánh điểm khác nhau giữa phong trào cách mạng Trung Quốc và Ấn Độ? - Người lãnh đạo. - Hình thức đấu tranh.

Bài tập về nhà:

Bài tập về nhà Sưu tầm, giới thiệu về cuộc đời và hoạt động của Mao Trạch Đông và M.Gan-đi.

PowerPoint Presentation:

Hẹn gặp lại

authorStream Live Help