Lịch sử 10 bai 11. Tây âu thời hậu kỳ trung đại tiết 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 1 – Bài 11 GV : Nguyễn Chí Thuận Trường THPT Dĩ An – Bình Dương TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI

PowerPoint Presentation:

Chuẩn kiến thức kĩ năng Nắm được nguyên nhân và các cuộc phát kiến địa lý. Hiểu biết được khái niệm thế nào là tích luỹ vốn bán đầu, giải thích được tại sao chủ nghĩa tư bản lại nảy sinh ở châu Âu, nắm được những biểu hiện sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

PowerPoint Presentation:

IV- NHỮNG PHÁT KIẾN LỚN VỀ ĐỊA LÍ 1. Nguyên nhân và điều kiện Tại sao sang thế kỷ XV con người có thể tiến hành các cuộc phát kiến địa lý?

PowerPoint Presentation:

IV- NHỮNG PHÁT KIẾN LỚN VỀ ĐỊA LÍ 1. Nguyên nhân và điều kiện - Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao. - Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm. - Khoa học - kĩ thuật có nhiều tiến bộ

Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.:

Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.:

Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

PowerPoint Presentation:

Nguyên nhân nào quan trọng nhất ?

PowerPoint Presentation:

- Khoa học - kĩ thuật có nhiều tiến bộ : Ngành hàng hải đã có những hiểu biết về địa lí, đại dương, sử dụng la bàn. Kĩ thuật đóng tàu có bước tiến quan trọng, đóng được những tàu lớn có thể đi xa và dài ngày ở các đại dương lớn.

PowerPoint Presentation:

2 C ác nhà hàng hải có hiểu biết nhiều về đại dương, có quan niệm đúng về hình dạng Trái đất, vẽ được hải đồ ghi rõ các vùng đất, các hòn đảo có dân cư.

Máy móc thiên văn, la bàn được sử dụng trong việc định hướng đại dương bao la. :

Máy móc thiên văn, la bàn được sử dụng trong việc định hướng đại dương bao la.

PowerPoint Presentation:

Thiết bị đo thiên văn La bàn 2

PowerPoint Presentation:

2 TÀU VIKING TRƯỚC ĐÂY SỬ DỤNG MÁI CHÈO VÀ DÙNG SỨC NGƯỜI NÊN KHÔNG THỂ ĐI XA DÀI NGÀY

PowerPoint Presentation:

Kỹ thuật đóng tàu có nhiều tiến bộ người ta đã đóng được những con tàu có bánh lái và hệ thống buồm lớn như tàu Caraven .

PowerPoint Presentation:

HS dựa vào nội dung SGK và hình 27 trang 61, thảo luận, cử đại diện 4 HS l ê n b ả ng trình bày, HS khác bổ sung.

PowerPoint Presentation:

2. Các cuộc phát kiến lớn về địa lí Năm 1487, Đi-a-xơ đã đi đến cực Nam của lục địa châu Phi, đặt tên là mũi Bão Tố, sau đổi thành mũi Hảo Vọng. Năm 1492, Cô-lôm-bô đi từ Tây Ban Nha đến được Cu Ba và một số đảo thuộc vùng biển Ăng-ti, là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma đã đến được Ca-li-cút (Ấn Độ, 5 - 1498). Năm 1519, Ma-gien-lan là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển (1519 - 1521).

PowerPoint Presentation:

Vịnh Ghi nê 1487 BỒ ĐÀO NHA Chú giải Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha Hành trình của Đi a xơ Hành trình của Vaxcô đơ Gama Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha Hành trình của F.Ma gien lan Hành trình của C.Côlômbô 3 B.Đi a xơ mũi Hảo Vọng mũi Bão Tố Năm 1487, Đi-a-xơ đã đi đến cực Nam của lục địa châu Phi, đặt tên là mũi Bão Tố, sau đổi thành mũi Hảo Vọng.

PowerPoint Presentation:

Hai chuyến đi đầu tiên của Cô-loâm-boâ đã đưa ông đi vòng quanh các hòn đảo của vùng Ca-ri-bê. Chuyến đi thứ ba và thứ tư ông ñã đặt chân đến một vùng đất rộng lớn của Nam Mĩ và Trung Mĩ Cu Ba biển Ăng-ti vùng Ca-ri-bê Trung Mĩ Nam Mĩ

PowerPoint Presentation:

Tàu thám hiểm của Cô-lôm-bô 7

PowerPoint Presentation:

Nhìn thấy thổ dân da đỏ Côlômbô tưởng nhầm là người Ấn Độ

PowerPoint Presentation:

Mũi Hảo Vọng 1497 BỒ ĐÀO NHA Chú giải Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha Hành trình của Đi a xơ Hành trình của Vaxcô đơ Gama Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha Hành trình của F.Ma gien lan Hành trình của C.Côlômbô 5 Vaxcô Đơ Gama Ca-li-cút (Ấn Độ, Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma đã đến được Ca-li-cút (Ấn Độ, 5 - 1498).

PowerPoint Presentation:

Va-xcô đơ Ga-ma đã đến được Ca-li-cút (Ấn Độ, 5 - 1498).

PowerPoint Presentation:

Lăng mộ Vaxcô đơ Gama ở Bồ Đào Nha

PowerPoint Presentation:

11-1519 PHILIPPIN BRAXIN Chú giải Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha Hành trình của Đi a xơ Hành trình của Vaxcô đơ Gama Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha Hành trình của F.Ma gien lan Hành trình của C.Côlômbô 1519 TÂY BAN NHA 13-2-1522 06-3-1521 Mũi Hảo Vọng Ma gien lan 6 Năm 1519, Ma-gien-lan là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển (1519 - 1521).

PowerPoint Presentation:

3. Hệ quả của phát kiến địa lí Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các nền văn hoá, văn minh khác nhau. Thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thị trường được mở rộng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời. Tuy nhiên, có hạn chế là đã làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

PowerPoint Presentation:

Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các nền văn hoá, văn minh khác nhau.

PowerPoint Presentation:

Tuy nhiên, có hạn chế là đã làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

PowerPoint Presentation:

V - SỰ NẢY SINH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY ÂU Sự tích luỹ ban đầu của chủ nghĩa tư bản Số vốn ban đầu mà quý tộc và thương nhân tích luỹ do đâu mà có?

PowerPoint Presentation:

(T + t’ = T’) Vốn + Lời = Vốn mới (T + t” = T”…..)

PowerPoint Presentation:

Đặc trưng của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa là tái sản xuất mở rộng tức là quá trình sản xuất năm sau được lắp lại với qui mô tư bản năm sau cao hơn năm trước. Như vậy muốn tái sản xuất mở rộng thì nhà tư bản phải tích luỹ.

PowerPoint Presentation:

Cần phân biệt tích luỹ tư bản chủ nghĩa và tích luỹ nguyên thủy tư bản chủ nghĩa : + Tích luỹ nguyên thủy tư bản chủ nghĩa thực chất là dùng bạo lực để tước đoạt, tách người lao động ra khỏi tư liệu sản xuất, là tích luỹ phi kinh tế. + Tích luỹ tư bản chủ nghĩa là tư bản hoá giá trị thặng dư, là tích luỹ kinh tế

PowerPoint Presentation:

Quá trình tích luỹ tư bản Cướp bóc thực dân ở thuộc địa Cướp đoạt ruộng đất ở trong nước Kinh doanh TBCN (T + t’ = T’) QUAN HỆ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỐN NHÂN CÔNG

PowerPoint Presentation:

V - SỰ NẢY SINH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY ÂU 1. Sự tích luỹ ban đầu của chủ nghĩa tư bản Sau các cuộc phát kiến địa lí, tầng lớp quý tộc, thương nhân Tây Âu tích luỹ được số vốn ban đầu thông qua việc cướp bóc của cải, tài nguyên, vàng bạc của các nước châu Mĩ, châu Phi và châu Á. Việc buôn bán với các nước phương Đông, đặc biệt là buôn bán nô lệ phát triển. Quý tộc, thương nhân Tây Âu tiến hành tước đoạt ruộng đất của nông dân và tư liệu sản xuất của thợ thủ công, biến họ thành những người làm thuê.

PowerPoint Presentation:

2. Những hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa và sự biến đổi về xã hội ở Tây Âu - Các hình thức kinh doanh mới : + Nhóm 1: Biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong thủ công nghiệp ? + Nhóm 2: Biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong n ô ng nghiệp ? + Nhóm 3: Biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong thương nghiệp ? + Nhóm 4: Nêu những biến đổi giai cấp trong xã hội Tây Âu ?

PowerPoint Presentation:

2. Những hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa và sự biến đổi về xã hội ở Tây Âu - Các hình thức kinh doanh mới : Thủ công nghiệp : các công trường thủ công mọc lên thay thế các phường hội, hình thành quan hệ chủ với thợ. Trong nông nghiệp : các đồn điền trang trại được hình thành, người lao động trở thành công nhân nông nghiệp, làm công ăn lương. Trong thương nghiệp : các công ti thương mại lớn thay thế cho các thương hội trung đại.

PowerPoint Presentation:

Thành thị Trung đại xuất hiện với sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế hàng hoá hình thành với các phường hội, hội buôn trở thành các công trường thủ công, các công ty thương mại quy mô lớn.

PowerPoint Presentation:

Sự biến đổi xã hội ở Tây Âu : các giai cấp mới trong xã hội Tây Âu được hình thành – giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. + Giai cấp tư sản : đại diện cho nền sản xuất mới là chủ các công trường thủ công, trang trại, ngân hàng... + Giai cấp vô sản : những người làm thuê, bị bóc lột trở thành giai cấp công nhân. Như thế, chủ nghĩa tư bản đã ra đời.

PowerPoint Presentation:

Nội dung Phường hội Công trường thủ công Quy mô Nh ỏ Quá trình tạo ra SP Quan hệ Lớn Một thợ thủ công làm trọn vẹn một sản phẩm Chuyên môn hóa, sản xuất máy móc theo dây chuyền Bình đẳng Chủ - thợ - Lập bảng so sánh cơ cấu xã hội PK và xã hội TB. - So sánh hình thức kinh doanh TBCN với sản xuất, thương mại thời PK.

PowerPoint Presentation:

Thế kỉ XI Thế kỉ XVI Nhận xét Thủ công nghiệp Thương nghiệp Nông nghiệp Quan hệ sản xuất Những chuyển biến của kinh tế Tây Âu thời trung đại Phường hội Thương hội Sản xuất nhỏ của nông dân Thợ cả - Thợ bạn Lãnh chúa - Nông nô Công trường thủ công Công ti thương mại Đồn điền, trang trại Chủ - Thợ làm thuê Tư sản – Vô sản QHSX TBCN đã hình thành ở châu Âu

PowerPoint Presentation:

QUÝ TỘC VŨ SĨ QUÝ TỘC TĂNG LỮ NÔNG DÂN THỢ THỦ CÔNG THƯƠNG NHÂN VUA

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ về sự phân hóa giai cấp trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại CÔNG NHÂN (Vô sản) QUAN HỆ SẢN XUẤT PHONG KIẾN Bị rào đất cướp ruộng THỢ THỦ CÔNG THƯƠNG NHÂN CHỦ BỎ VỐN (Tư sản) QUÝ TỘC NÔNG NÔ Quan hệ chủ và thợ Tích luỹ vốn giàu có QUAN HỆ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

PowerPoint Presentation:

Giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản.

PowerPoint Presentation:

VÔ SẢN TƯ SẢN

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là : A. sự bùng nổ về dân số đặt ra yêu cầu cấp thiết tìm ra những vùng đất mới. B. sự phát triển của nền sản xuất đặt ra nhu cầu cấp thiết về nguyên liệu, thị trường, nguồn hương liệu và vàng bạc. C. thoả mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới mới của con người. D. con đường giao lưu buôn bán từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Arập độc chiếm.

PowerPoint Presentation:

2.Việc tìm con đường thông thương giữa châu Âu và phương Đông đặt ra cấp thiết từ : A. thế kỉ XI. B. thế kỉ XIV. C. thế kỉ XV. D. thế kỉ XVI.

PowerPoint Presentation:

3. Vào thời điểm đó, tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là : A. sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu. B. ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người. C. khoa học-kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải phát triển. D. thương nhân châu Âu có những am hiểu về đại dương.

PowerPoint Presentation:

4. Các nước đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí là : A. Anh, Hà Lan. B. Hi Lạp, Italia. C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. D. Tây Ban Nha, Anh.

PowerPoint Presentation:

5. Các cuộc phát kiến địa lí để lại hậu quả là : A. thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền. B. bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược, cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da den. C. rất nhiều người đã phải bỏ mạng trong những cuộc hành trình phát kiến địa lí. D. cả A, B, C đều đúng.

PowerPoint Presentation:

6. Quan hệ sản xuất được xác lập ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là : A. quan hệ giữa chủ đất và nông nô. B. quan hệ giữa lãnh chúa và thợ thủ công. C. quan hệ giữa “phong quân và bồi thần”. D. quan hệ giữa chủ và thợ, giữa chủ ruộng đất và công nhân nông nghiệp.

PowerPoint Presentation:

7. Các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại là : A. lãnh chúa và vô sản. B. tư sản và nông dân. C. chủ nô và nô lệ. D. tư sản và vô sản.

authorStream Live Help