Lich sử 10 Tiết 3 Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

H3-K45A Sử-ĐHV Các quốc gia cổ đại Phương đông

PowerPoint Presentation:

1.Điều kiện tự nhiên và sự phát triển của các ngành kinh tế. a)Điều kiện tự nhiên: Các quốc gia cổ đại phương đông nằm ở đâu? Điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì?

PowerPoint Presentation:

Bản đồ các quốc gia cổ đại phương đông a )§iÒu kiÖn tù nhiªn - C¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng ®«ng n»m trªn l­u vùc c¸c dßng s«ng lín nh­ s«ng Nin(Ai CËp), ¥-ph¬-rat vµ Ti-g¬-r¬ ë L­ìng Hµ,s«ng Hoµng Hµ(Trung quèc).. -Thuận lợi:Đất đai phù sa màu mỡ,gần nguồn nước tưới ->Thuận lợi cho sản xuất và sinh sống. Khó khăn:dễ bị lũ lụt,gây mất mùa ->ảnh hưởng đến đời sống của dân ->Phải làm thuỷ lợi.

b)Sự phát triển các ngành kinh tế. :

Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương đông là gì? b)Sự phát triển các ngành kinh tế.

:

Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại Phương Đông là nông nghiệp tưới nước ngoài ra còn có chăn nuôi và thủ công nghiệp

2)Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương đông:

2)Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương đông Cơ sở hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông là gì?

*Cơ sở hình thành::

*Cơ sở hình thành: Sự phát triển của sản xuất Sự phân hoá giai cấp Nhà nước ra đời

Các quốc gia cổ đại Phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu và trong thời gian nào? :

Các quốc gia cổ đại Phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu và trong thời gian nào? Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện đầu tiên ở Ai Cập,Lưỡng Hà,ấn Độ,Trung Quốc. Nhà nước cổ đại Phương Đông hình thành vào khoảng thiên niên kỷ thứ IV-III TCN

3.Xã hội cổ đại Phương đông.:

3.Xã hội cổ đại Phương đông. Thảo luận: Nhóm 1: Nguồn gốc và vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương đông? Nhóm 2: Nguồn gốc của quý tộc? Nhóm 3: Nguồn gốc của nô lệ? Nô lệ có vai trò gì?

3)Xã hội cổ đại Phương Đông.:

3)Xã hội cổ đại Phương Đông. Là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nộp thuế cho nhà nước và làm các nghĩa vụ khác. Nhóm 1: Nguồn gốc và vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương đông?

Nhóm 2: Nguồn gốc quý tộc?:

Nhóm 2: Nguồn gốc quý tộc? Quý tộc gồm các quan lại ở địa phương,các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi tôn giáo. Họ sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.

PowerPoint Presentation:

Nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội.Họ có nguồn gốc là những tù binh bị bắt trong chiến tranh hay những nông dân nghèo không trả được nợ. Họ phải làm các công việc nặng nhọc và hầu hạ quý tộc. Nhóm 3: Nguồn gốc của nô lệ? Nô lệ có vai trò gì?

4.Chế độ chuyên chế cổ đại.:

4.Chế độ chuyên chế cổ đại. Quá trình hình thành nhà nước là từ các liên minh bộ lạc,do nhu cầu trị thuỷ và xây dựng các công trình thuỷ lợi nên quyền hành tập trung vào tay nhà vua tạo nên chế độ chuyên chế cổ đại. ->Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại. Vua có quyền lực tối cao, tự coi mình là thần thánh,tự quyết định mọi chính sách và công việc. Nhà nước Phương đông hình thành như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Vua Ai cập

5.Văn hoá cổ đại Phương đông.:

5.Văn hoá cổ đại Phương đông. Thảo luận: Nhóm 1: Trình bày sự ra đời của lịch và thiên văn học? Nhóm 2: Vì sao chữ viết ra đời? Tác dụng của chữ viết? Nhóm 3: Nguyên nhân ra đời của toán học? Những thành tựu của toán học phương đông và tác dụng của nó? Nhóm 4: Nêu thành tựu về kiến trúc cổ đại phương đông?

PowerPoint Presentation:

Thiên văn học và lịch là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất,gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Họ quan sát sự chuyển động của Mặt trăng và mặt trời tạo ra “nông lịch”.( lịch nông nghiệp) Dựa trên cơ sở đó họ tính chu kì thời gian và mùa. Nhóm 1: Trình bày sự ra đời của lịch và thiên văn học?

PowerPoint Presentation:

Chữ viết ra đời do nhu cầu trao đổi,lưu giữ kinh nghiệm mà chữ viết sớm hình thành từ thiên niên kỷ IV TCN. Nguyên liệu dùng để viết là trên giấy pa-pi-rut ở Ai cập.Người Lưỡng hà viết trên đất sét rồi đem nung khô.Người Trung Quốc viết trên mai rùa,thẻ tre,trúc hoặc lụa bạch... Chữ viết là phát minh quan trọng nhất của loài người nhờ đó chúng ta hiểu được phần nào cuộc sông cư dân cổ đại xưa. Nhóm 2: Vì sao chữ viết ra đời? Tác dụng của chữ viết?

PowerPoint Presentation:

Cây Pa-pi-rut

PowerPoint Presentation:

Nguyên nhân ra đời: Do nhu cầu tính lại ruộng đất, nhu cầu xây dựng, tính toán...mà toán học ra đời. Thành tựu: Các công thức sơ đẳng về hình học, các bài toán đơn giản về số học...phát minh ra số O của cư dân ấn độ.. Tác dụng: Phục vụ cuộc sống lúc bấy giờ và để lại kinh nghiệm quý cho giai đoạn sau. Nhóm 3: Nguyên nhân ra đời của toán học? Những thành tựu của toán học phương đông và tác dụng của nó?

PowerPoint Presentation:

Hàng loạt các công trình kiến trúc đã ra đời: Kim tự tháp Ai Cập, vườn treo Babilon, Vạn lý trường thành... ->Những công trình này là những kì tích về sức lao động và tài năng sáng tạo của con người. Nhóm 4 Nêu thành tựu kiến trúc cổ đại phương đông?

Một số hình ảnh về kiến trúc cổ đại Phương đông.:

Một số hình ảnh về kiến trúc cổ đại Phương đông.

Bài tập::

Bài tập: 1.Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại phương đông? 2.Xã hội Phương đông gồm những tầng lớp nào? 3.Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại Phương đông? 4.Cư dân phương đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hoá cho nhân loại?

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn Thầy cô và các bạn đã theo dõi bài giảng này!

PowerPoint Presentation:

Xin gửi bài giảng này cùng tin nhắn tới tập thể 10A4, trường THPT Nghèn,Can Lộc-Hà Tĩnh:“Dù không còn đứng trên bục giảng nữa nhưng cô vẫn sẽ mãi nhớ tới các em và cầu mong sao các học sinh yêu dấu của cô luôn chăm ngoan, học tốt để vững bước trên mọi con đường.Nhớ và yêu các em nhiều nhiều! ” Cô giáo thực tập: Hoàng Huyền Hằng

authorStream Live Help