Ngu van 11 tiet 45, 46 hanh phuc cua mot tang gia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 45 Đọc văn HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA (Trích Số đỏ ) – Vũ Trọng phụng

PowerPoint Presentation:

TÌM HIỂU CHUNG Tác giả Tác phẩm Số đỏ. Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Nhan đề trào phúng Niềm vui của mọi người trước cái chết cụ cố Tổ

PowerPoint Presentation:

I. TÌM HIỂU CHUNG Tác giả (1912 -1939) Cuộc đời. - Quª gèc: tØnh H­ng Yªn nhưng sinh ra, lớn lên, sống gắn bó với Hà Nội. Xuất thân: gia ®×nh “nghÌo gia truyÒn” - Bót danh: Thiªn H­. - Häc hÕt tiÓu häc, ®i lµm kiÕm sèng, sau mÊt viÖc, ph¶i sèng chËt vËt b»ng nghÒ viÕt b¸o, viÕt v¨n. - BÞ m¾c bÖnh lao vµ mÊt khi 27 tuổi.  Nghèo khổ, bất hạnh, chết vì lao lực

PowerPoint Presentation:

b. Sự nghiệp. - Những tác phẩm chính: SGK Cây bút có sức sáng tạo dồi dào Đa dạng về thể loại sáng tác với khối lượng tác phẩm đồ sộ nhưng thành công nhất ở phóng sự và tiểu thuyết Toàn bộ sáng tác của Vũ Trọng Phụng đều toát lên niềm căm phẫn mãnh liệt vào xã hội thực dân phong kiến, xaõ hoäi Tư sản tàn bạo thối nát đương thời .

PowerPoint Presentation:

Mệnh danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”, là một trong những đại biểu xuất sắc nhất của trào lưu văn học hiện thực 1930 – 1945, một cây bút đầy tài năng,đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam.

PowerPoint Presentation:

2. Tác phẩm “Số đỏ” - Xuất xứ: được đăng ở Hà Nội báo từ số 40 ngày 7/10/1936. - Tóm tắt: SGK trang 160

PowerPoint Presentation:

Xuân tóc đỏ (mồ côi, vô học) sống bằng nhiều nghề Me Tây dâm đãng (phó Đoan) Làm ở tiệm may Âu hóa Vợ chồng Văn Minh và những người trong gia đình, …. Đốc tờ Xuân Nhà cải cách xã hội Giáo sư quần vợt Anh hùng cức quốc Chấn hưng phật giáo Số đỏ

PowerPoint Presentation:

5p

PowerPoint Presentation:

5p

PowerPoint Presentation:

- Giá trị tác phẩm: + Giá trị nội dung: Tác phẩm đả kích một cách sâu cay xã hội Tư sản thành thị đang chạy theo lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng đồi bại đương thời + Giá trị nghệ thuật: trình độ tiểu thuyết già dặn, bút pháp châm biếm đặc biệt sắc sảo  Là cuốn sách ghê gớm có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học

PowerPoint Presentation:

3. Đoạn trích: Hạnh phúc của một tang gia - Vị trí: trích toàn bộ chương XV của tiểu thuyết Số đỏ. - Tóm tắt đoạn trích: Cụ tổ bị ốm nặng, cả đám con cháu mong cụ chết sớm. Chỉ vì một câu nói của Xuân tố cáo trước mặt mọi người và cụ tổ rằng: Ông Phán - chồng cô Hoàng Hôn, cháu rể cụ cố tổ là một người chồng mọc sừng -> cụ tổ đã uất quá -> chết. Cả gia đình nháo nhào lên chuẩn bị cho một đám ma chu đáo nhất -> cảnh đám ma to nhất, một đám ma gương mẫu.

PowerPoint Presentation:

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Nhan đề trào phúng “ Hạnh phúc của một tang gia”  Lạ, giật gân

PowerPoint Presentation:

“ Hạnh phúc của một tang gia” Niềm vui sướng khi đạt ước nguyện (sự sống sinh sơi, viên mãn, trịn đầy) Là nỗi đau, buồn khi nhà cĩ người mất (sinh li, tử biệt, mất mát khơng thể bù đắp) Song hành, gắn kết > <  Mang tính chất maâu thuaãn - traøo phuùng hé mở tấn bi hài kịch: đám tang của người chết trở thành ngày hội của người sống.

PowerPoint Presentation:

2. Niềm vui của mọi người trước cái chết cụ cố Tổ * Nguyên nhân của niềm vui: Cảnh chạy chữa bi hài: + Mêi ®ñ lang b¨m + T«n Xu©n tãc ®á thµnh ®èc tê Xu©n + NghÜ ®Õn nh÷ng thø thuèc rëm c«ng hiÖu Bề ngoài: nhiệt tình nhưng thực chất mong muốn cụ chết nhanh chóng  bất hiếu Cái chết của cụ cố Tổ - Kết quả: cụ cố Tổ đã phải chết một cách bình tĩnh.

PowerPoint Presentation:

“Ba hôm sau ông cụ già chết thật”  thông báo ngắn gọn  hỉ tín a. Niềm vui của những người trong gia đình * Niềm vui chung: chia gia sản Đồng tiền chi phối tình người và đạo lí Cách bộc lộ: + Bề ngoài: tang gia bối rối: tÊt bËt, lo l¾ng, bËn rén. + Thực chất: sung sướng, thỏa mãn Giả dối, bất nghĩa, biến chất, vô liêm sỉ

PowerPoint Presentation:

Hé mở chân dung đại gia đình bất hiếu, suy thoái về đạo đức bởi đồng tiền và danh vọng. Nghệ thuật: Tạo mâu thuần trào phúng bằng thủ pháp nghệ thuật đối lập đặc sắc; thủ pháp phóng đại,… ngôn ngữ trào phúng sắc sảo,…

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 Đọc văn HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA (Trích Số đỏ ) – Vũ Trọng phụng

PowerPoint Presentation:

b. Chân dung từng thành viên.

PowerPoint Presentation:

?Câu hỏi thảo luận: Tìm những chi tiết miêu tảvề các thành viên trong gia đình cụ cố Hồng, nhận xét vẻ bề ngoàivới những tâm trạng và hành động như thế nào? Thực chất tâm trạng bên trong là gì? Bộc lộ bản chất của hạng người như thế nào? *Nhóm 1: Cụ cố Hồng? *Nhóm 4: Cậu tú Tân? *Nhóm 2: Văn Minh Chồng? *Nhóm 5: Cô Tuyết? *Nhóm 6: Ông Phán mọc sừng? *Nhóm 3: Văn Minh vợ?

PowerPoint Presentation:

b. Chân dung từng thành viên. Thực chất: biểu diễn trò để thiên hạ ngợi khen. Bề ngoài: Ho khạc, khóc mếu, lụ khụ chống gậy * Cụ cố Hồng: Háo danh đến quái gở.

PowerPoint Presentation:

b. Chân dung từng thành viên. Giả dối, bất nhân. *Văn Minh chồng Thực chất: Vui vì gia tài khổng lồ sắp được chia; .Suy nghĩ tìm cách xử trí với Xuân Tóc Đỏ. Bề ngoài: băn khoăn, phân vân, vò đầu, bứt tóc, mặt đăm đăm, chiêu chiêu..

PowerPoint Presentation:

b. Chân dung từng thành viên. *Văn Minh vợ Bề ngoài: sốt ruột, bối rối Thực chất: mừng rỡ  cã dÞp ®­îc l¨ng xª c¸c trang phôc cña tiÖm may ©u ho¸, mÆc ®å x« gai t©n thêi. Chạy theo lối sống văn minh rởm, lố lăng.

PowerPoint Presentation:

b. Chân dung từng thành viên. Bỉ ổi, vô liêm sỉ. *Cậu tú Tân Thực chất: Sướng điên lên vì sắp được trổ tài chụp ảnh Bề ngoài: Sốt ruột, đ người lên

PowerPoint Presentation:

b. Chân dung từng thành viên. Hư hỏng, lố lăng, kệch cỡm. * Cô Tuyết Thực chất: Mong chờ Xuân. Bề ngoài: . Mặc y phục Ngây thơ; . Đau khổ, buồn.

PowerPoint Presentation:

b. Chân dung từng thành viên. Vô liêm sỉ, giả tạo. *Ông Phán mọc sừng Thực chất: . Sung sướng, tự hào vì cái sừng vô hình. . Chuẩn bị tiền để cảm ơn Xuân (trù tính với Xuân một cuộc doanh thương). Mọc sừng: có vợ ngoại tình ->nhục nhã

PowerPoint Presentation:

đám con cháu bất nhân, bất nghĩa Tóm lại: Những thành viên trong gia đình cụ cố Hồng Trước cái chết của cụ Tổ a. Chân dung đại gia đình. b. Chân dung từng thành viên. Nghệ thuật đối lập  để v¹ch trÇn b¶n chÊt xÊu xa, bØ æi cña nh÷ng h¹ng ng­êi v× ®ång tiÒn, danh vọng chµ ®¹p lªn ®¹o lý cña d©n téc.

authorStream Live Help