Ngu van 11 tiet 26 _b Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG Tổ chức thực hiện: Nguyễn Văn Hà

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG I. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý: 1/ Sự chuyển nghĩa và từ nhiều nghĩa +Trong hđ nhận thức và giao tiếp, từ có thể được chuyển nghĩa (chuyển tên gọi từ một đối tượng cũ sang một đối tượng mới) dựa trên mối quan hệ nào đó giữa các đối tượng được từ gọi tên.

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG +Có hai cách chủ yếu để chuyển nghĩa của từ: - Ẩn dụ: cách chuyển nghĩa dựa trên mối quan hệ tương đồng giữa các đối tượng được gọi tên Vd: Mũi người ->mũi dao, mũi kéo, mũi dùi, mũi thuyền, mũi đất, mũi tiến công …(những đối tượng có phần nhọn nhô ra) - Hoán dụ: cách chuyển nghĩa dựa trên mối quan hệ tương cận giữa các đối tượng được gọi tên Vd: Tay ->Tay bóng bàn, tay búa, tay kéo, …(người làm nghề gì đó hoặc tham gia hoạt động nào đó bằng tay) 1/ Sự chuyển nghĩa và từ nhiều nghĩa

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG +Kết quả của sự chuyển nghĩa: tạo nên những từ nhiều nghĩa (lâm thời hoặc ổn định) (khác với hiện tượng từ đồng âm: cùng âm thanh nhưng khác nghĩa: vd: giá (để sách), giá (cả), giá (mà)) ->Khi dùng từ, người viết (nói) có thể chuyển nghĩa cho từ dựa vào quan hệ giữa các đối tượng để biểu hiện, người đọc (nghe) dựa vào nghĩa gốc và quan hệ chuyển nghĩa để lĩnh hội nghĩa mới của từ 1/ Sự chuyển nghĩa và từ nhiều nghĩa -> Hiệu quả: làm phong phú cách biểu hiện nội dung, tạo ra những cách nhìn mới mẻ đối với hiện thực ngoài ngôn ngữ

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG I. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý: +Những từ khác về hình thức âm thanh nhưng biểu hiện cùng một nội dung, ý nghĩa cơ bản. Giữa các từ đồng nghĩa có những nét nghĩa giống nhau, đồng thời có một hay một vài nét nghĩa khác biệt nhưng không đối lập, trái ngược nhau 2/ Từ đồng nghĩa +Trong một ngữ cảnh nhất định, các từ đồng nghĩa có khả năng thay thế cho nhau, tuy thế vẫn có sự khác nhau về sắc thái ý nghĩa ->Khi sử dụng, người viết (nói) cần lựa chọn một từ đồng nghĩa thích hợp nhất với ngữ cảnh, người đọc (viết) cần phân biệt giá trị khác nhau của các từ để lĩnh hội thích đáng nội dung được biểu hiện

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG II. LUYỆN TẬP: a/ Lá: 1/ Bài tập 1 nghĩa gốc: chỉ bộ phận của cây, thường ở trên cành cây, ngọn cây, thường có màu xanh, thường có hình dáng mỏng, có bề mặt.

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG b/Các trường hợp sử dụng Các trường hợp sử dụng Nghĩa của từ Cơ sở chuyển nghĩa Phương thức chuyển nghĩa Lá gan, lá lách, lá phổi… Bộ phận cơ thể người, động vật có hình dáng giống lá cây Quạn hệ tương đồng Ẩn dụ Lá thư, lá đơn, lá thiếp… Lá cờ, lá buồm, Lá cót, lá chiếu, lá thuyền… Lá tôn, lá đồng, lá vàng…

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG b/Các trường hợp sử dụng Các trường hợp sử dụng Nghĩa của từ Cơ sở chuyển nghĩa Phương thức chuyển nghĩa Lá gan, lá lách, lá phổi… Bộ phận cơ thể người, động vật có hình dáng giống lá cây Quạn hệ tương đồng Ẩn dụ Lá thư, lá đơn, lá thiếp… Vật bằng giấy, có bề mặt mỏng như lá cây Quạn hệ tương đồng Ẩn dụ Lá cờ, lá buồm, Vật bằng vải, có bề mặt mỏng như lá cây Quạn hệ tương đồng Ẩn dụ Lá cót, lá chiếu, lá thuyền… Vật bằng tre, nứa, cây cỏ có bề mặt và mỏng như lá cây Quạn hệ tương đồng Ẩn dụ Lá tôn, lá đồng, lá vàng… Vật bằng kim loại, có bề mặt được dát mỏng như lá cây Quạn hệ tương đồng Ẩn dụ

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 2/ Bài tập 2 Nghĩa gố của từ (chỉ bộ phận cơ thể người) Câu sử dụng từ theo nghĩa chuyển (chỉ cả con người) đầu chân tay miệng Óc Tim

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 2/ Bài tập 2 Nghĩa gố của từ (chỉ bộ phận cơ thể người) Câu sử dụng từ theo nghĩa chuyển (chỉ cả con người) đầu Mỗi đầu học sinh được nhận một bộ sách giáo khoa. chân Nó là một chân hậu vệ chắc chắn trong đội bóng của lớp. tay Lớp tôi có nhiều tay đàn ghi ta hấp dẫn. miệng Nhà nó đông miệng ăn. óc Thật là một bộ óc siêu việt. tim Nguyễn Du là một trái tim yêu thương lớn lao .

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 3/ Bài tập 3 Nghĩa gốc của từ (chỉ vị giác) Câu sử dụng từ theo nghĩa chuyển (chỉ âm thanh, tình cảm, cảm xúc) ngọt đắng cay mặn chát nhạt

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 3/ Bài tập 3 Nghĩa gốc của từ (chỉ vị giác) Câu sử dụng từ theo nghĩa chuyển (chỉ âm thanh, tình cảm, cảm xúc) ngọt Ngọt lịm yêu thương giọng Quảng Bình (Tố Hữu) đắng Nó đã phải nếm vị đắng của mối tình đầu. cay Lời nói cay độc làm cho nó bực tức vô cùng. mặn Lời mời mặn mà khiến anh không thể từ chối. chát Bỗng cất lên một giọng nói chua chát . nhạt Câu pha trò nhạt như nước ốc .

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 4/ Bài tập 4 Từ Đồng nghĩa Khác Giống Cậy Chịu

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 4/ Bài tập 4 Từ Đồng nghĩa Khác Giống Cậy Thể hiện sự tin tưởng Muốn người khác giúp mình làm một việc gì đó Nhờ Mượn Không thể hiện được sự tin tưởng ->Thuý Kiều dùng từ cậy thể hiện sự tin tưởng ở Thuý Vân trong sự thay thay thế mình

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 4/ Bài tập 4 Từ Đồng nghĩa Khác Giống Chịu thuận theo lời người khác, theo một lẽ nào đó mà mình có thể không ưng ý Chỉ sự đồng ý, sự chấp thuận với lời người khác Nhận sự tiếp nhận, đồng ý một cách bình thường Nghe Vâng đồng ý, chấp thuận của kẻ dưới đối với người trên một cách ngoan ngoãn , kính trọng ->Thuý Kiều dùng từ chịu để nói rằng, Thuý Vân có thể không ưng ý nhưng hãy vì tình chị em mà nhận lời

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 5/ Bài tập 5 Canh cánh khắc hoạ tâm trạng nhớ nước khôn nguôi của HCM. Dùng canh cánh thì cụm từ “NKTT” được chuyển nghĩa, nó không chỉ thể hiện tác phẩm mà còn biểu hiện con người Các từ khác Chỉ nói đến một tấm lòng nhớ nước như một đặc điểm nội dung của tác phẩm “NKTT” b/ Liên can Phù hợp với quan hệ ý nghĩa trong câu Các từ khác Không phù hợp về ngữ nghĩa hoặc sự kết hợp về ngữ pháp a/

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 5/ Bài tập 5 Bầu bạn Nghĩa khái quát: chỉ cả tập thể nhiều người, có sắc thái gần gũi với khẩu ngữ. Trong câu, CN là Việt Nam nên không thể dùng Bạn hữu Có ý nghĩa cụ thể chỉ những người bạn thân thiết ->không phù hợp nói về qhệ giữa các quốc gia Bạn bè Có ý nghĩa khái quát , sắc thái thân mật mà Việt Nam ( số ít ) cũng không thể dùng c/ Các từ: bầu bạn, bạn hữu, bạn bè đều có nghĩa chung là bạn, nhưng khác nhau ở chỗ: -> Chỉ có thể điền từ bạn

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 6/ Kiểm tra-đánh giá Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào? (Nguyễn Bính, Tương tư) Câu thơ trên sử dụng phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ, hay cả ẩn dụ lẫn hoán dụ? Thử lí giải? A. Ẩn dụ B. Hoán dụ C. Cả A, B

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG Rất tiếc!

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG Đúng. Hoán dụ: thôn Đoài, thôn Đông để chỉ người thôn Đoài, người thôn Đông-lấy địa danh chỉ người Ẩn dụ: cau thôn Đoài, trầu không thôn nào để chỉ những người đang yêu. Bởi vì quan hệ giữa những người đang yêu nhau cũng có những điểm tương đồng với quan hệ giữa trầu với cau. Đó là quan hệ giữa những sự vật gắn bó khăng khít với nhau, tồn tại vì nhau, cho nhau, khi hoà hợp thì trở nên thắm thiết

authorStream Live Help