Ngu van 11 tiet 25 Chieu cau hien TT

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Company Logo LUYỆN TẬP (Cầu hiền chiếu) Ngô Thì Nhậm

PowerPoint Presentation:

I . TÌM HIEÅU CHUNG 1. Tácgiả : Em hãy nêu vài nét về tác giả ? Chiếu Cầu Hiền Ngô Thì Nhậm

PowerPoint Presentation:

Ngô Thì Nhậm (1746-1803) từng làm quan triều Lê, sau theo giúp Tây Sơn, được Nguyễn Huệ tin dùng, giao cho việc soạn thảo “Chiếu cầu hiền”.

PowerPoint Presentation:

2. Hồn cảnh sáng tác: - 1788, Quang Trung tiến quân ra Bắc, tiêu diệt quân Thanh và bọn tay sai. Nhà Lê sụp đổ. - Bề tôi nhà Lê mang nặng tư tưởng trung quân, phản ứng tiêu cực. - Quang Trung giao cho Ngô Thì Nhậm thay lời mình viết “Chiếu cầu hiền” – kêu gọi những người tài đức ra giúp dân, giúp nước. Em hãy cho biết hồn cảnh sáng tác? Chiếu Cầu Hiền

PowerPoint Presentation:

3. Thể loại: Chiếu - Loại văn nghị luận. - Vua dùng để ban bố mệnh lệnh hoặc chỉ thị. - Văn phong trang trọng, lời lẽ rõ ràng, tao nhã.

PowerPoint Presentation:

4. Nhan đề : Cách nói khiêm tốn, thể hiện tình cảm thiết tha thái độ chân thành cầu hiền đãi sĩ ,một lòng vì dân vì nước của vua Quang Trung.

PowerPoint Presentation:

5. BỐ CỤC Chia làm 4 đoạn : + Đoạn 1: “Từng nghe….người hiền vậy” => Vai trò sứ mệnh của người hiền đối với nhà vua và đất nước. + Đoạn 2 : “Trước đây….hay sao” => Suy nghĩ của nhà vua về tình hình đất nước hiện tại, ước nguyện được nhiều người hiền ra giúp. + Đoạn 3 : Chiếu này ban xuống…bán rao” =>Những yêu cầu và biện pháp cầu hiền. + Đoạn 4 : Còn lại :mong muốn và lời khích lệ người hiền.

PowerPoint Presentation:

II. Đọc hiểu văn bản ; - Mượn lời Khổng Tử: + Sao sáng chầu về ngôi Bắc Thần. + Người hiền ắt làm sứ giả cho thiên tử.  Chân lí đã được thừa nhận. - Cách diễn đạt giàu hình ảnh, mạch lạc, chặt chẽ.  Cách nêu vấn đề cô đọng, gây ấn tượng, tác động tốt đối với người nghe. 1. Nêu quy luật xử thế của người hiền.

PowerPoint Presentation:

www.themegallery.com Company Logo 2. Thực trạng của kẻ sĩ Bắc Hà và tấm lòng cầu hiền của vua Quang Trung. * Cách ứng xử của các nho sĩ Bắc Hà: - Bỏ đi ở ẩn. - Giữ mình,im lặng - Làm cầm chừng  Cách nói gần gũi, thân tình, tế nhị, hóm hỉnh. } Bất hợp tác } Uổng phí tài năng

PowerPoint Presentation:

* Tấm lòng cầu hiền của vua Quang Trung: - Ghé chiếu lắng nghe - Ngày đêm mong mỏi } Tha thiết trông chờ -Hay trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng? Hay đang thời đổ nát chưa thể ra phụng sự?

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi thảo luận “Hay trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng? Hay đang thời đổ nát chưa thể ra phụng sự?” - Cách sử dụng hai câu hỏi ở đây đã tạo nên tình huống ứng xử đối với các nho sĩ Bắc Hà như thế nào? - Theo em, cách diễn đạt đó thể hiện trí tuệ của người cầu hiền ra sao?

PowerPoint Presentation:

* Tấm lòng cầu hiền của vua Quang Trung: - Ghé chiếu lắng nghe - Ngày đêm mong mỏi } Tha thiết trông chờ -Hay trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng? Hay đang thời đổ nát chưa thể ra phụng sự?  Câu hỏi theo thế lưỡng đao, khiến người nghe không thể không thay đổi cách ứng xử.  Cách viết tế nhị, tình lí rõ ràng, có sức thuyết phục.

PowerPoint Presentation:

* Niềm mong mỏi của nhà vua trước hồn cảnh và yêu cầu của đất nước. + Hồn cảnh và yêu cầu của đất nước: - Buổi đầu dựng nghiệp còn khó khăn. - Giềng mối triều đình “còn nhiều khiếm khuyết” - Biên ải chưa yên. - Nhân dân chưa hồi sức sau chiến tranh. - Đức hóa “chưa nhuần thấm khắp nơi”.  Cái nhìn tồn diện, sâu sắc: Hồn cảnh đất nước khó khăn, cần có hiền tài.

PowerPoint Presentation:

+ Tầm nhìn và tấm lòng của nhà vua: - Tầm nhìn:“Một cái cột không thể đỡ nỗi một căn nhà lớn, mưu lược một người không thể dựng nghiệp trị bình”.  Cách nói có hình ảnh, chặt chẽ: Tầm nhìn sâu rộng ! - Tấm lòng: “ nơm nớp lo lắng . . . Nghĩ cho kĩ thì thấy . . . Suy đi tính lại. . . Huống nay trên dải đất văn hiến . . . há . . . lại không . . . hay sao?”  Cách nói thấu tình đạt lí, câu hỏi tu từ xốy vào lòng người: Lòng tha thiết mong mỏi, tuy khiêm nhường nhưng rất kiên quyết.

PowerPoint Presentation:

3. Đường lối cầu hiền của vua Quang Trung. - Ai cũng có quyền tham gia. - Cách tiến cử đa dạng: + Được dâng sớ tâu bày. + Do các quan tiến cử. + Dâng sớ tự tiến cử. - Kêu gọi mọi người (tài, đức) chung vai gánh vác việc nước.  Đường lối đúng đắn, rộng mở, tiến bộ; biện pháp cụ thể, dễ thực hiện.

PowerPoint Presentation:

IV. Tổng kết: - Cách diễn đạt tinh tế, lời lẽ đầy tâm huyết, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục. - Bài văn cho thấy chủ trương cầu hiền đúng đắn, tầm chiến lược sâu rộng, tấm lòng vì dân, vì nước của vua Quang Trung.

PowerPoint Presentation:

Lễ hội Quang Trung

PowerPoint Presentation:

Lễ hội Quang Trung

PowerPoint Presentation:

Lễ hội Quang Trung

authorStream Live Help