Ngu van 10 tiet 40 Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Trường: THPTQuỳnh Lưu 4 Tiết 45

PowerPoint Presentation:

I. Ẩn dụ 1. Bài tập 1 a/Ngữ liệu 1: Thuyền ơi có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền Hình ảnh Thuyền Bến Di chuyển  người con trai đi đây đi đó Cố định, thụ động chờ thuyền  Người con gái thủy chung đợi chờ Tình yêu thủy chung son sắt của người con gái

PowerPoint Presentation:

(2): Trăm năm đành lỗi hẹn hò Cây đa bến cũ, con đò khác đưa Hình ảnh Cây đa bến cũ Con đò khác cỏi cố định, khụng thay đổi Cỏi di chuyển, mới xuất hiện, chỉ sự thay đổi b/ Ngữ liệu 2 Tâm trạng xót xa của người bị lỡ duyên

PowerPoint Presentation:

c/ Sự khác nhau giữa ngữ liệu (1) và (2): Thuyền, bến (1) Cây đa bến cũ, con đò (2) Chỉ hai đối tượng cụ thể là chàng trai và cô gái chỉ ®èi t­îng ngầm ẩn: nh÷ng ng­êi cã quan hÖ t×nh c¶m g¾n bã nh÷ng ph¶i xa nhau Căn cứ vào mối quan hệ song song, tương đồng giữa các hình ảnh. Đặt các hình ảnh trong sự liên tưởng (so sánh ngầm)

PowerPoint Presentation:

A như B Thuyền Bến Chàng trai Cô gái Cấu trúc của ẩn dụ (so sỏnh ngầm):

PowerPoint Presentation:

thực chất là so sánh ngầm: gäi tªn đối tượng này (A) bằng đối tượng khác (B) 2. Nhận xét Ẩn dụ dựa trên quan hệ tương đồng (giống nhau)

PowerPoint Presentation:

3. Bài tập 2 a. Ngữ liệu (1) Hình ảnh ẩn dụ (B) Lửa lựu lập lòe Hoa lựu đỏ lấp ló trong đám lá như đốm lửa Bức tranh thiên nhiên mùa hè sinh động, giàu màu sắc,âm thanh Hình ảnh thực (A)

PowerPoint Presentation:

Giọt long lanh Vẻ đẹp, sức sống của mùa xuân được cảm nhận bằng mọi giác quan b Ngữ liệu (3) Hình ảnh ẩn dụ (B) Giọt âm thanh Giọt màu sắc Hình ảnh thực (A)

PowerPoint Presentation:

II. Hoán dụ 1. Bài tập 1 : (1): Đầu xanh đã tội tình gì Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi (2): Áo nâu liền với áo xanh Nông dân liền với thị thành đứng lên

PowerPoint Presentation:

Hoán dụ: Dùng B để nói A Đầu xanh Tuổi trẻ Má hồng Người đẹp Nhân vật Thúy Kiều B A Áo nâu Áo xanh Nông dân Công nhân Tầng lớp công - nông B A

PowerPoint Presentation:

Ẩn dụ thực chất là so sánh ngầm: gäi tªn đối tượng này (A) bằng đối tượng khác (B) dựa trên quan hệ tương đồng (giống nhau) Hoán dụ Dùng một đặc điểm tiêu biểu (B) của một đối tượng để gọi thay cho đối tượng đó (A) Dựa trên mối quan hệ gần gũi (t ­¬ng cËn ) Thay, ®æi Giấu, ngầm

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh Cau thôn Đoài Trầu không thôn nào Thôn Đoài Thôn Đông a/ Phân tích người thôn Đoài người thôn Đông . Chàng trai thôn Đoài Cô gái thôn nào Ẩn dụ Hoán dụ Quan hệ giống nhau: tình yêu gắn bó tự nhiên như cau-trầu Quan hệ gần gũi: Vật chứa và̀ vật được chứa

PowerPoint Presentation:

4. phân biệt ẩn dụ và hoán dụ Ẩn dụ Hoán dụ So sánh ngầm dựa trên quan hệ tương đồng (giống nhau) gäi tªn sù vËt nµy b»ng sù vËt kh¸c dựa trên quan hệ t ­¬ng cËn (gần gũi) Có chuyển trường nghĩa Không chuyển trường nghĩa A Èn, A gièng B A ẩn , A thuộc B

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Tìm và phân tích giá trị của các phép tu từ trong các ngữ liệu sau: 1. Nhấp nhánh là nhấp nhánh ơi! Mắt người nhấp nhánh như sao trên trời Nhớ người lắm lắm người ơi! 2. Xưa kia ngọc ở tay ta Bởi ta sơ ý ngọc ra tay người Nhấp nhánh: chỉ người con gái đẹp có đôi mắt nhấp nhánh => Hoán dụ ngọc: chỉ người con gái (quý và đẹp như ngọc) => ẩn dụ)

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn quý thày cô và các em đã chú ý theo dõi bài giảng!

authorStream Live Help